(39:2) Departementsområdet

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (39:2) Departementsområdet i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 301 290.3 279 279.0 22 11.3
Kvinner 563 529.8 470 470.0 93 59.8
Totalt 864 820.1 749 749.0 115 71.1
(39:2) Departementsområdet sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.6 0.6
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (39:2) Departementsområdet per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD 5 5.0
3 OSLO 711 674.8
4 HEDMARK 7 7.0
6 BUSKERUD 5 4.0
7 VESTFOLD 5 4.5
8 TELEMARK 4 3.6
9 AUST-AGDER 5 4.2
10 VEST-AGDER 2 1.6
11 ROGALAND 5 5.0
12 HORDALAND 5 4.5
14 SOGN OG FJORDANE 2 2.0
15 MØRE OG ROMSDAL 4 3.9
16 SØR-TRØNDELAG 89 86.2
17 NORD-TRØNDELAG 3 3.0
18 NORDLAND 5 4.5
19 TROMS 4 3.3
20 FINNMARK 3 3.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (39:2) Departementsområdet per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 104 MOSS 5 5.0
OSLO 301 OSLO 711 674.8
HEDMARK 403 HAMAR 7 7.0
BUSKERUD 602 DRAMMEN 5 4.0
VESTFOLD 704 TØNSBERG 5 4.5
TELEMARK 806 SKIEN 4 3.6
AUST-AGDER 906 ARENDAL 5 4.2
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 2 1.6
ROGALAND 1103 STAVANGER 5 5.0
HORDALAND 1201 BERGEN 5 4.5
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND 4 3.9
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 89 86.2
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER 3 3.0
NORDLAND 1804 BODØ 5 4.5
TROMS 1902 TROMSØ 4 3.3
FINNMARK 2004 HAMMERFEST 3 3.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (39:2) Departementsområdet , år 2014
Etat Ansatte Årsverk
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 73 68.1
HELSEDIREKTORATET SENTRALT 791 752.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (39:2) Departementsområdet , år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 5 5.0
3 OSLO HELSEDIREKTORATET SENTRALT 707 670.8
3 OSLO HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 4 4.0
4 HEDMARK HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 7 7.0
6 BUSKERUD HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 5 4.0
7 VESTFOLD HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 5 4.5
8 TELEMARK HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 4 3.6
9 AUST-AGDER HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 5 4.2
10 VEST-AGDER HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 2 1.6
11 ROGALAND HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 5 5.0
12 HORDALAND HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 5 4.5
14 SOGN OG FJORDANE HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 2 2.0
15 MØRE OG ROMSDAL HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 4 3.9
16 SØR-TRØNDELAG HELSEDIREKTORATET SENTRALT 84 81.2
16 SØR-TRØNDELAG HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 5 5.0
17 NORD-TRØNDELAG HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 3 3.0
18 NORDLAND HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 5 4.5
19 TROMS HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 4 3.3
20 FINNMARK HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 3 3.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (39:2) Departementsområdet , år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 104 MOSS HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 5 5.0
OSLO 301 OSLO HELSEDIREKTORATET SENTRALT 707 670.8
OSLO 301 OSLO HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 4 4.0
HEDMARK 403 HAMAR HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 7 7.0
BUSKERUD 602 DRAMMEN HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 5 4.0
VESTFOLD 704 TØNSBERG HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 5 4.5
TELEMARK 806 SKIEN HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 4 3.6
AUST-AGDER 906 ARENDAL HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 5 4.2
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 2 1.6
ROGALAND 1103 STAVANGER HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 5 5.0
HORDALAND 1201 BERGEN HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 5 4.5
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 4 3.9
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM HELSEDIREKTORATET SENTRALT 84 81.2
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 5 5.0
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 3 3.0
NORDLAND 1804 BODØ HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 5 4.5
TROMS 1902 TROMSØ HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 4 3.3
FINNMARK 2004 HAMMERFEST HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 3 3.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (39:2) Departementsområdet per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 104 MOSS HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 39:2:2:17 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I ØSTFOLD 5 5.0
OSLO 301 OSLO HELSEDIREKTORATET SENTRALT 39:2:1:1 HELSEDIREKTORATET AVD GIFTINFORMASJONEN 26 22.8
OSLO 301 OSLO HELSEDIREKTORATET SENTRALT 39:2:1:3 HELSEDIREKTORATET HOVEDKONTOR OSLO U2 529 499.7
OSLO 301 OSLO HELSEDIREKTORATET SENTRALT 39:2:1:7 HELSEDIREKTORATET AVD OSLO P28 83 79.8
OSLO 301 OSLO HELSEDIREKTORATET SENTRALT 39:2:1:8 HELSEDIREKTORATET AVD UNIVERSITETSGATA U7 69 68.5
OSLO 301 OSLO HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 39:2:2:2 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I AKERSHUS 4 4.0
HEDMARK 403 HAMAR HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 39:2:2:6 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I HEDMARK OG OPPLAND 7 7.0
BUSKERUD 602 DRAMMEN HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 39:2:2:4 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I BUSKERUD 5 4.0
VESTFOLD 704 TØNSBERG HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 39:2:2:16 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I VESTFOLD 5 4.5
TELEMARK 806 SKIEN HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 39:2:2:13 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TELEMARK 4 3.6
AUST-AGDER 906 ARENDAL HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 39:2:2:3 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I AUST-AGDER 5 4.2
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 39:2:2:15 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I VEST-AGDER 2 1.6
ROGALAND 1103 STAVANGER HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 39:2:2:11 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I ROGALAND 5 5.0
HORDALAND 1201 BERGEN HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 39:2:2:7 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I HORDALAND 5 4.5
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 39:2:2:12 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I SOGN OG FJORDANE 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 39:2:2:8 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I MØRE OG ROMSDAL 4 3.9
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM HELSEDIREKTORATET SENTRALT 39:2:1:2 HELSEDIREKTORATET AVD FI TRONDHEIM 66 65.2
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM HELSEDIREKTORATET SENTRALT 39:2:1:6 HELSEDIREKTORATET AVD EI TRONDHEIM 18 16.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 39:2:2:1 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I SØR-TRØNDELAG 5 5.0
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 39:2:2:10 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I NORD-TRØNDELAG 3 3.0
NORDLAND 1804 BODØ HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 39:2:2:9 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I NORDLAND 5 4.5
TROMS 1902 TROMSØ HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 39:2:2:14 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TROMS 4 3.3
FINNMARK 2004 HAMMERFEST HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 39:2:2:5 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I FINNMARK 3 3.0