(4:3:5) Departementsområdet IGHET

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (4:3:5) Departementsområdet IGHET i 2011
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 61 61.0 61 61.0
Kvinner 98 89.4 76 76.0 22 13.4
Totalt 159 150.4 137 137.0 22 13.4
(4:3:5) Departementsområdet IGHET sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2011
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.1 0.1
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:3:5) Departementsområdet IGHET per fylke, år 2011
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
3 OSLO 80 78.1
4 HEDMARK 6 5.5
8 TELEMARK 8 8.0
10 VEST-AGDER 10 8.3
11 ROGALAND 15 13.2
12 HORDALAND 10 9.5
15 MØRE OG ROMSDAL 7 6.8
16 SØR-TRØNDELAG 9 8.0
18 NORDLAND 7 6.5
19 TROMS 7 6.5
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:3:5) Departementsområdet IGHET per kommune, år 2011
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO 80 78.1
HEDMARK 403 HAMAR 6 5.5
TELEMARK 806 SKIEN 8 8.0
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 10 8.3
ROGALAND 1103 STAVANGER 15 13.2
HORDALAND 1201 BERGEN 10 9.5
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE 7 6.8
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 9 8.0
NORDLAND 1804 BODØ 7 6.5
TROMS 1902 TROMSØ 7 6.5
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (4:3:5) Departementsområdet IGHET, år 2011
Etat Ansatte Årsverk
RIKSADVOKATEN 159 150.4
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (4:3:5) Departementsområdet IGHET, år 2011
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
3 OSLO RIKSADVOKATEN 80 78.1
4 HEDMARK RIKSADVOKATEN 6 5.5
8 TELEMARK RIKSADVOKATEN 8 8.0
10 VEST-AGDER RIKSADVOKATEN 10 8.3
11 ROGALAND RIKSADVOKATEN 15 13.2
12 HORDALAND RIKSADVOKATEN 10 9.5
15 MØRE OG ROMSDAL RIKSADVOKATEN 7 6.8
16 SØR-TRØNDELAG RIKSADVOKATEN 9 8.0
18 NORDLAND RIKSADVOKATEN 7 6.5
19 TROMS RIKSADVOKATEN 7 6.5
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (4:3:5) Departementsområdet IGHET, år 2011
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO RIKSADVOKATEN 80 78.1
HEDMARK 403 HAMAR RIKSADVOKATEN 6 5.5
TELEMARK 806 SKIEN RIKSADVOKATEN 8 8.0
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND RIKSADVOKATEN 10 8.3
ROGALAND 1103 STAVANGER RIKSADVOKATEN 15 13.2
HORDALAND 1201 BERGEN RIKSADVOKATEN 10 9.5
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE RIKSADVOKATEN 7 6.8
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM RIKSADVOKATEN 9 8.0
NORDLAND 1804 BODØ RIKSADVOKATEN 7 6.5
TROMS 1902 TROMSØ RIKSADVOKATEN 7 6.5
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:3:5) Departementsområdet IGHET per arbeidssted, år 2011
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO RIKSADVOKATEN 4:3:5:1:1 DET NASJONALE STATSADVOKATEMBETET 7 7.0
OSLO 301 OSLO RIKSADVOKATEN 4:3:5:1:4 OSLO STATSADVOKATEMBETER 57 55.2
OSLO 301 OSLO RIKSADVOKATEN 4:3:5:1:5 RIKSADVOKATEN 16 15.9
HEDMARK 403 HAMAR RIKSADVOKATEN 4:3:5:1:9 STATSADVOKATENE I HEDMARK OG OPPLAND 6 5.5
TELEMARK 806 SKIEN RIKSADVOKATEN 4:3:5:1:12 VESTFOLD OG TELEMARK STATSADVOKATEMBETER 8 8.0
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND RIKSADVOKATEN 4:3:5:1:7 STATSADVOKATEN I AGDER 10 8.3
ROGALAND 1103 STAVANGER RIKSADVOKATEN 4:3:5:1:6 ROGALAND STATSADVOKATEMBETER 15 13.2
HORDALAND 1201 BERGEN RIKSADVOKATEN 4:3:5:1:2 HORDALAND STATSADVOKATEMBETER 10 9.5
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE RIKSADVOKATEN 4:3:5:1:3 MØRE OG ROMSDAL, SOGN OG FJORDANE STATSADVOKATEMBETER 7 6.8
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM RIKSADVOKATEN 4:3:5:1:11 TRØNDELAG STATSADVOKATEMBETER 9 8.0
NORDLAND 1804 BODØ RIKSADVOKATEN 4:3:5:1:10 STATSADVOKATENE I NORDLAND 7 6.5
TROMS 1902 TROMSØ RIKSADVOKATEN 4:3:5:1:8 STATSADVOKATEN I TROMS OG FINNMARK 7 6.5