(4:7:15:15) Departementsområdet IKT

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:15) Departementsområdet IKT i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 578 571.3 563 563.0 15 8.3
Kvinner 445 413.3 367 367.0 78 46.3
Totalt 1023 984.6 930 930.0 93 54.6
(4:7:15:15) Departementsområdet IKT sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.7 0.7
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:15) Departementsområdet IKT per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
12 HORDALAND 1015 978.1
14 SOGN OG FJORDANE 8 6.5
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:15) Departementsområdet IKT per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
HORDALAND 1201 BERGEN 788 769.2
HORDALAND 1223 TYSNES 8 8.0
HORDALAND 1224 KVINNHERAD 15 13.3
HORDALAND 1227 JONDAL 1 1.0
HORDALAND 1228 ODDA 26 20.6
HORDALAND 1231 ULLENSVANG 1 1.0
HORDALAND 1233 ULVIK 3 3.0
HORDALAND 1235 VOSS 20 18.0
HORDALAND 1238 KVAM 10 9.1
HORDALAND 1241 FUSA 2 2.0
HORDALAND 1242 SAMNANGER 4 3.1
HORDALAND 1243 OS 21 20.5
HORDALAND 1244 AUSTEVOLL 7 5.7
HORDALAND 1246 FJELL 9 8.2
HORDALAND 1247 ASKØY 52 50.5
HORDALAND 1251 VAKSDAL 2 2.0
HORDALAND 1253 OSTERØY 8 7.8
HORDALAND 1260 RADØY 2 2.0
HORDALAND 1263 LINDÅS 34 32.7
HORDALAND 1264 AUSTRHEIM 1 0.2
HORDALAND 1266 MASFJORDEN 1 0.1
SOGN OG FJORDANE 1411 GULEN 7 5.5
SOGN OG FJORDANE 1412 SOLUND 1 1.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (4:7:15:15) Departementsområdet IKT, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
HORDALAND POLITIDISTRIKT 1023 984.6
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (4:7:15:15) Departementsområdet IKT, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
12 HORDALAND HORDALAND POLITIDISTRIKT 1015 978.1
14 SOGN OG FJORDANE HORDALAND POLITIDISTRIKT 8 6.5
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (4:7:15:15) Departementsområdet IKT, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
HORDALAND 1201 BERGEN HORDALAND POLITIDISTRIKT 788 769.2
HORDALAND 1223 TYSNES HORDALAND POLITIDISTRIKT 8 8.0
HORDALAND 1224 KVINNHERAD HORDALAND POLITIDISTRIKT 15 13.3
HORDALAND 1227 JONDAL HORDALAND POLITIDISTRIKT 1 1.0
HORDALAND 1228 ODDA HORDALAND POLITIDISTRIKT 26 20.6
HORDALAND 1231 ULLENSVANG HORDALAND POLITIDISTRIKT 1 1.0
HORDALAND 1233 ULVIK HORDALAND POLITIDISTRIKT 3 3.0
HORDALAND 1235 VOSS HORDALAND POLITIDISTRIKT 20 18.0
HORDALAND 1238 KVAM HORDALAND POLITIDISTRIKT 10 9.1
HORDALAND 1241 FUSA HORDALAND POLITIDISTRIKT 2 2.0
HORDALAND 1242 SAMNANGER HORDALAND POLITIDISTRIKT 4 3.1
HORDALAND 1243 OS HORDALAND POLITIDISTRIKT 21 20.5
HORDALAND 1244 AUSTEVOLL HORDALAND POLITIDISTRIKT 7 5.7
HORDALAND 1246 FJELL HORDALAND POLITIDISTRIKT 9 8.2
HORDALAND 1247 ASKØY HORDALAND POLITIDISTRIKT 52 50.5
HORDALAND 1251 VAKSDAL HORDALAND POLITIDISTRIKT 2 2.0
HORDALAND 1253 OSTERØY HORDALAND POLITIDISTRIKT 8 7.8
HORDALAND 1260 RADØY HORDALAND POLITIDISTRIKT 2 2.0
HORDALAND 1263 LINDÅS HORDALAND POLITIDISTRIKT 34 32.7
HORDALAND 1264 AUSTRHEIM HORDALAND POLITIDISTRIKT 1 0.2
HORDALAND 1266 MASFJORDEN HORDALAND POLITIDISTRIKT 1 0.1
SOGN OG FJORDANE 1411 GULEN HORDALAND POLITIDISTRIKT 7 5.5
SOGN OG FJORDANE 1412 SOLUND HORDALAND POLITIDISTRIKT 1 1.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:15) Departementsområdet IKT per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
HORDALAND 1201 BERGEN HORDALAND POLITIDISTRIKT 4:7:15:15:17 NAMSFOGDEN I BERGEN 44 41.5
HORDALAND 1201 BERGEN HORDALAND POLITIDISTRIKT 4:7:15:15:2 BERGEN NORD POLITISTASJONSDISTRIKT 48 46.8
HORDALAND 1201 BERGEN HORDALAND POLITIDISTRIKT 4:7:15:15:3 BERGEN SENTRUM POLITISTASJONDISTRIKT 585 571.8
HORDALAND 1201 BERGEN HORDALAND POLITIDISTRIKT 4:7:15:15:4 BERGEN SØR POLITISTASJONSDISTRIKT 62 61.4
HORDALAND 1201 BERGEN HORDALAND POLITIDISTRIKT 4:7:15:15:5 BERGEN VEST POLITISTASJONSDISTRIKT 49 47.6
HORDALAND 1223 TYSNES HORDALAND POLITIDISTRIKT 4:7:15:15:7 FUSA OG TYSNES LENSMANNSDISTRIKT TYSNES 8 8.0
HORDALAND 1224 KVINNHERAD HORDALAND POLITIDISTRIKT 4:7:15:15:16 KVINNHERAD LENSMANNSDISTRIKT 15 13.3
HORDALAND 1227 JONDAL HORDALAND POLITIDISTRIKT 4:7:15:15:11 HARDANGER LENSMANNSDISTRIKT JONDAL 1 1.0
HORDALAND 1228 ODDA HORDALAND POLITIDISTRIKT 4:7:15:15:12 HARDANGER LENSMANNSDISTRIKT ODDA 26 20.6
HORDALAND 1231 ULLENSVANG HORDALAND POLITIDISTRIKT 4:7:15:15:13 HARDANGER LENSMANNSDISTRIKT ULLENSVANG 1 1.0
HORDALAND 1233 ULVIK HORDALAND POLITIDISTRIKT 4:7:15:15:25 VOSS LENSMANNSDISTRIKT ULVIK 3 3.0
HORDALAND 1235 VOSS HORDALAND POLITIDISTRIKT 4:7:15:15:27 VOSS LENSMANNSDISTRIKT VOSS 20 18.0
HORDALAND 1238 KVAM HORDALAND POLITIDISTRIKT 4:7:15:15:14 KVAM OG SAMNANGER LENSMANNSDISTRIKT KVAM 10 9.1
HORDALAND 1241 FUSA HORDALAND POLITIDISTRIKT 4:7:15:15:6 FUSA OG TYSNES LENSMANNSDISTRIKT FUSA 2 2.0
HORDALAND 1242 SAMNANGER HORDALAND POLITIDISTRIKT 4:7:15:15:15 KVAM OG SAMNANGER LENSMANNSDISTRIKT SAMNANGER 4 3.1
HORDALAND 1243 OS HORDALAND POLITIDISTRIKT 4:7:15:15:21 OS LENSMANNSDISTRIKT 21 20.5
HORDALAND 1244 AUSTEVOLL HORDALAND POLITIDISTRIKT 4:7:15:15:1 AUSTEVOLL LENSMANNSDISTRIKT 7 5.7
HORDALAND 1246 FJELL HORDALAND POLITIDISTRIKT 4:7:15:15:24 SOTRA ASKØY OG ØYGARDEN LENSMANNS DISTRIKT FJELL 9 8.2
HORDALAND 1247 ASKØY HORDALAND POLITIDISTRIKT 4:7:15:15:23 SOTRA ASKØY OG ØYGARDEN LENSMANNS DISTRIKT ASKØY 52 50.5
HORDALAND 1251 VAKSDAL HORDALAND POLITIDISTRIKT 4:7:15:15:26 VOSS LENSMANNSDISTRIKT VAKSDAL 2 2.0
HORDALAND 1253 OSTERØY HORDALAND POLITIDISTRIKT 4:7:15:15:22 OSTERØY LENSMANNSDISTRIKT 8 7.8
HORDALAND 1260 RADØY HORDALAND POLITIDISTRIKT 4:7:15:15:20 NORDHORDALAND LENSMANNSDISTRIKT RADØY 2 2.0
HORDALAND 1263 LINDÅS HORDALAND POLITIDISTRIKT 4:7:15:15:19 NORDHORDALAND LENSMANNSDISTRIKT LINDÅS 34 32.7
HORDALAND 1264 AUSTRHEIM HORDALAND POLITIDISTRIKT 4:7:15:15:18 NORDHORDALAND LENSMANNSDISTRIKT AUSTRHEIM 1 0.2
HORDALAND 1266 MASFJORDEN HORDALAND POLITIDISTRIKT 4:7:15:15:10 GULEN MASFJORDEN SOLUND LENSMANNSI DISTRIKT RISNES 1 0.1
SOGN OG FJORDANE 1411 GULEN HORDALAND POLITIDISTRIKT 4:7:15:15:8 GULEN MASFJORDEN SOLUND LENSMANNS DISTRIKT GULEN 7 5.5
SOGN OG FJORDANE 1412 SOLUND HORDALAND POLITIDISTRIKT 4:7:15:15:9 GULEN MASFJORDEN SOLUND LENSMANNS DISTRIKT SOLUND 1 1.0