(4:7:15:16) Departementsområdet LAND POLITI DISTRIKT

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:16) Departementsområdet LAND POLITI DISTRIKT i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 162 160.2 159 159.0 3 1.2
Kvinner 128 115.6 99 99.0 29 16.6
Totalt 290 275.8 258 258.0 32 17.8
(4:7:15:16) Departementsområdet LAND POLITI DISTRIKT sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.2 0.2
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:16) Departementsområdet LAND POLITI DISTRIKT per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
11 ROGALAND 246 235.3
12 HORDALAND 44 40.5
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:16) Departementsområdet LAND POLITI DISTRIKT per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ROGALAND 1106 HAUGESUND 179 171.3
ROGALAND 1134 SULDAL 6 4.9
ROGALAND 1135 SAUDA 7 5.9
ROGALAND 1146 TYSVÆR 5 5.0
ROGALAND 1149 KARMØY 37 36.3
ROGALAND 1160 VINDAFJORD 12 11.8
HORDALAND 1216 SVEIO 3 1.9
HORDALAND 1219 BØMLO 4 4.0
HORDALAND 1221 STORD 35 32.6
HORDALAND 1222 FITJAR 2 2.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (4:7:15:16) Departementsområdet LAND POLITI DISTRIKT, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT 290 275.8
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (4:7:15:16) Departementsområdet LAND POLITI DISTRIKT, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
11 ROGALAND HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT 246 235.3
12 HORDALAND HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT 44 40.5
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (4:7:15:16) Departementsområdet LAND POLITI DISTRIKT, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
ROGALAND 1106 HAUGESUND HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT 179 171.3
ROGALAND 1134 SULDAL HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT 6 4.9
ROGALAND 1135 SAUDA HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT 7 5.9
ROGALAND 1146 TYSVÆR HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT 5 5.0
ROGALAND 1149 KARMØY HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT 37 36.3
ROGALAND 1160 VINDAFJORD HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT 12 11.8
HORDALAND 1216 SVEIO HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT 3 1.9
HORDALAND 1219 BØMLO HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT 4 4.0
HORDALAND 1221 STORD HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT 35 32.6
HORDALAND 1222 FITJAR HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT 2 2.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:16) Departementsområdet LAND POLITI DISTRIKT per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
ROGALAND 1106 HAUGESUND HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT 4:7:15:16:5 HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITIDISTRIKT 179 171.3
ROGALAND 1134 SULDAL HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT 4:7:15:16:9 SULDAL LENSMANNSKONTOR 6 4.9
ROGALAND 1135 SAUDA HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT 4:7:15:16:7 SAUDA OG SULDAL LENSMANNSDISTRIKT 7 5.9
ROGALAND 1146 TYSVÆR HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT 4:7:15:16:11 TYSVÆR LENSMANNSKONTOR 5 5.0
ROGALAND 1149 KARMØY HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT 4:7:15:16:6 KARMØY LENSMANNSDISTRIKT 37 36.3
ROGALAND 1160 VINDAFJORD HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT 4:7:15:16:3 ETNE OG VINDAFJORD LENSMANNSDISTR 12 11.8
HORDALAND 1216 SVEIO HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT 4:7:15:16:10 SVEIO LENSMANNSKONTOR 3 1.9
HORDALAND 1219 BØMLO HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT 4:7:15:16:1 BØMLO LENSMANNSKONTOR 4 4.0
HORDALAND 1221 STORD HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT 4:7:15:16:8 STORD LENSMANNSDISTRIKT 35 32.6
HORDALAND 1222 FITJAR HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT 4:7:15:16:4 FITJAR LENSMANNSKONTOR 2 2.0