(4:7:15:17) Departementsområdet TIDISTRIKT

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:17) Departementsområdet TIDISTRIKT i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 127 125.7 124 124.0 3 1.7
Kvinner 90 81.8 67 67.0 23 14.8
Totalt 217 207.5 191 191.0 26 16.5
(4:7:15:17) Departementsområdet TIDISTRIKT sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.1 0.1
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:17) Departementsområdet TIDISTRIKT per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
14 SOGN OG FJORDANE 213 204.1
15 MØRE OG ROMSDAL 4 3.4
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:17) Departementsområdet TIDISTRIKT per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
SOGN OG FJORDANE 1401 FLORA 77 75.3
SOGN OG FJORDANE 1413 HYLLESTAD 3 3.0
SOGN OG FJORDANE 1416 HØYANGER 6 6.0
SOGN OG FJORDANE 1417 VIK 6 6.0
SOGN OG FJORDANE 1418 BALESTRAND 3 2.6
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL 15 14.6
SOGN OG FJORDANE 1421 AURLAND 2 1.8
SOGN OG FJORDANE 1422 LÆRDAL 5 4.2
SOGN OG FJORDANE 1424 ÅRDAL 8 7.8
SOGN OG FJORDANE 1426 LUSTER 5 5.0
SOGN OG FJORDANE 1428 ASKVOLL 3 2.9
SOGN OG FJORDANE 1429 FJALER 4 3.9
SOGN OG FJORDANE 1430 GAULAR 4 3.8
SOGN OG FJORDANE 1431 JØLSTER 4 3.1
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE 24 23.3
SOGN OG FJORDANE 1438 BREMANGER 5 4.0
SOGN OG FJORDANE 1439 VÅGSØY 10 9.1
SOGN OG FJORDANE 1441 SELJE 3 2.5
SOGN OG FJORDANE 1443 EID 8 7.5
SOGN OG FJORDANE 1445 GLOPPEN 7 7.0
SOGN OG FJORDANE 1449 STRYN 10 9.9
MØRE OG ROMSDAL 1511 VANYLVEN 4 3.4
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (4:7:15:17) Departementsområdet TIDISTRIKT, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 217 207.5
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (4:7:15:17) Departementsområdet TIDISTRIKT, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
14 SOGN OG FJORDANE SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 213 204.1
15 MØRE OG ROMSDAL SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 4 3.4
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (4:7:15:17) Departementsområdet TIDISTRIKT, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
SOGN OG FJORDANE 1401 FLORA SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 77 75.3
SOGN OG FJORDANE 1413 HYLLESTAD SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 3 3.0
SOGN OG FJORDANE 1416 HØYANGER SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 6 6.0
SOGN OG FJORDANE 1417 VIK SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 6 6.0
SOGN OG FJORDANE 1418 BALESTRAND SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 3 2.6
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 15 14.6
SOGN OG FJORDANE 1421 AURLAND SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 2 1.8
SOGN OG FJORDANE 1422 LÆRDAL SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 5 4.2
SOGN OG FJORDANE 1424 ÅRDAL SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 8 7.8
SOGN OG FJORDANE 1426 LUSTER SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 5 5.0
SOGN OG FJORDANE 1428 ASKVOLL SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 3 2.9
SOGN OG FJORDANE 1429 FJALER SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 4 3.9
SOGN OG FJORDANE 1430 GAULAR SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 4 3.8
SOGN OG FJORDANE 1431 JØLSTER SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 4 3.1
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 24 23.3
SOGN OG FJORDANE 1438 BREMANGER SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 5 4.0
SOGN OG FJORDANE 1439 VÅGSØY SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 10 9.1
SOGN OG FJORDANE 1441 SELJE SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 3 2.5
SOGN OG FJORDANE 1443 EID SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 8 7.5
SOGN OG FJORDANE 1445 GLOPPEN SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 7 7.0
SOGN OG FJORDANE 1449 STRYN SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 10 9.9
MØRE OG ROMSDAL 1511 VANYLVEN SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 4 3.4
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:17) Departementsområdet TIDISTRIKT per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
SOGN OG FJORDANE 1401 FLORA SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 4:7:15:17:7 FLORØ POLITISTASJON 77 75.3
SOGN OG FJORDANE 1413 HYLLESTAD SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 4:7:15:17:11 HYLLESTAD LENSMANNSKONTOR 3 3.0
SOGN OG FJORDANE 1416 HØYANGER SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 4:7:15:17:12 HØYANGER LENSMANNSKONTOR 6 6.0
SOGN OG FJORDANE 1417 VIK SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 4:7:15:17:21 VIK LENSMANNSKONTOR 6 6.0
SOGN OG FJORDANE 1418 BALESTRAND SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 4:7:15:17:3 BALESTRAND LENSMANNSKONTOR 3 2.6
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 4:7:15:17:14 LEIKANGER LENSMANNSKONTOR 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 4:7:15:17:18 SOGNDAL POLITISTASJON 15 14.6
SOGN OG FJORDANE 1421 AURLAND SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 4:7:15:17:2 AURLAND LENSMANNSKONTOR 2 1.8
SOGN OG FJORDANE 1422 LÆRDAL SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 4:7:15:17:16 LÆRDAL LENSMANNSKONTOR 5 4.2
SOGN OG FJORDANE 1424 ÅRDAL SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 4:7:15:17:23 ÅRDAL LENSMANNSKONTOR 8 7.8
SOGN OG FJORDANE 1426 LUSTER SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 4:7:15:17:15 LUSTER LENSMANNSKONTOR 5 5.0
SOGN OG FJORDANE 1428 ASKVOLL SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 4:7:15:17:1 ASKVOLL LENSMANNSKONTOR 3 2.9
SOGN OG FJORDANE 1429 FJALER SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 4:7:15:17:6 FJALER LENSMANNSKONTOR 4 3.9
SOGN OG FJORDANE 1430 GAULAR SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 4:7:15:17:9 GAULAR LENSMANNSKONTOR 4 3.8
SOGN OG FJORDANE 1431 JØLSTER SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 4:7:15:17:13 JØLSTER LENSMANNSKONTOR 4 3.1
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 4:7:15:17:8 FØRDE OG NAUSTDAL LENSMANNSKONTOR 24 23.3
SOGN OG FJORDANE 1438 BREMANGER SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 4:7:15:17:4 BREMANGER LENSMANNSKONTOR 5 4.0
SOGN OG FJORDANE 1439 VÅGSØY SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 4:7:15:17:22 VÅGSØY LENSMANNSKONTOR 10 9.1
SOGN OG FJORDANE 1441 SELJE SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 4:7:15:17:17 SELJE LENSMANNSKONTOR 3 2.5
SOGN OG FJORDANE 1443 EID SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 4:7:15:17:5 EID LENSMANNSKONTOR 8 7.5
SOGN OG FJORDANE 1445 GLOPPEN SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 4:7:15:17:10 GLOPPEN LENSMANNSKONTOR 7 7.0
SOGN OG FJORDANE 1449 STRYN SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 4:7:15:17:19 STRYN OG HORNINDAL LENSMANNSKONTOR 10 9.9
MØRE OG ROMSDAL 1511 VANYLVEN SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 4:7:15:17:20 VANYLVEN LENSMANNSKONTOR 4 3.4