(4:7:15:5) Departementsområdet T

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:5) Departementsområdet T i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 228 223.4 219 219.0 9 4.4
Kvinner 195 175.5 145 145.0 50 30.5
Totalt 423 398.9 364 364.0 59 34.9
(4:7:15:5) Departementsområdet T sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.3 0.3
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:5) Departementsområdet T per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
4 HEDMARK 423 398.9
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:5) Departementsområdet T per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
HEDMARK 402 KONGSVINGER 52 50.4
HEDMARK 403 HAMAR 192 180.9
HEDMARK 412 RINGSAKER 37 35.5
HEDMARK 415 LØTEN 5 5.0
HEDMARK 417 STANGE 11 10.4
HEDMARK 418 NORD-ODAL 5 4.1
HEDMARK 419 SØR-ODAL 7 7.0
HEDMARK 420 EIDSKOG 7 6.3
HEDMARK 423 GRUE 5 3.5
HEDMARK 425 ÅSNES 13 12.2
HEDMARK 426 VÅLER 3 3.0
HEDMARK 427 ELVERUM 43 40.8
HEDMARK 428 TRYSIL 12 11.8
HEDMARK 429 ÅMOT 5 5.0
HEDMARK 430 STOR-ELVDAL 5 4.2
HEDMARK 432 RENDALEN 2 2.0
HEDMARK 434 ENGERDAL 2 1.0
HEDMARK 436 TOLGA 3 3.0
HEDMARK 437 TYNSET 9 8.2
HEDMARK 438 ALVDAL 5 4.4
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (4:7:15:5) Departementsområdet T, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
HEDMARK POLITIDISTRIKT 423 398.9
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (4:7:15:5) Departementsområdet T, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
4 HEDMARK HEDMARK POLITIDISTRIKT 423 398.9
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (4:7:15:5) Departementsområdet T, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
HEDMARK 402 KONGSVINGER HEDMARK POLITIDISTRIKT 52 50.4
HEDMARK 403 HAMAR HEDMARK POLITIDISTRIKT 192 180.9
HEDMARK 412 RINGSAKER HEDMARK POLITIDISTRIKT 37 35.5
HEDMARK 415 LØTEN HEDMARK POLITIDISTRIKT 5 5.0
HEDMARK 417 STANGE HEDMARK POLITIDISTRIKT 11 10.4
HEDMARK 418 NORD-ODAL HEDMARK POLITIDISTRIKT 5 4.1
HEDMARK 419 SØR-ODAL HEDMARK POLITIDISTRIKT 7 7.0
HEDMARK 420 EIDSKOG HEDMARK POLITIDISTRIKT 7 6.3
HEDMARK 423 GRUE HEDMARK POLITIDISTRIKT 5 3.5
HEDMARK 425 ÅSNES HEDMARK POLITIDISTRIKT 13 12.2
HEDMARK 426 VÅLER HEDMARK POLITIDISTRIKT 3 3.0
HEDMARK 427 ELVERUM HEDMARK POLITIDISTRIKT 43 40.8
HEDMARK 428 TRYSIL HEDMARK POLITIDISTRIKT 12 11.8
HEDMARK 429 ÅMOT HEDMARK POLITIDISTRIKT 5 5.0
HEDMARK 430 STOR-ELVDAL HEDMARK POLITIDISTRIKT 5 4.2
HEDMARK 432 RENDALEN HEDMARK POLITIDISTRIKT 2 2.0
HEDMARK 434 ENGERDAL HEDMARK POLITIDISTRIKT 2 1.0
HEDMARK 436 TOLGA HEDMARK POLITIDISTRIKT 3 3.0
HEDMARK 437 TYNSET HEDMARK POLITIDISTRIKT 9 8.2
HEDMARK 438 ALVDAL HEDMARK POLITIDISTRIKT 5 4.4
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:5) Departementsområdet T per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
HEDMARK 402 KONGSVINGER HEDMARK POLITIDISTRIKT 4:7:15:5:7 KONGSVINGER POLITISTASJON 52 50.4
HEDMARK 403 HAMAR HEDMARK POLITIDISTRIKT 4:7:15:5:6 HAMAR POLITISTASJON 192 180.9
HEDMARK 412 RINGSAKER HEDMARK POLITIDISTRIKT 4:7:15:5:11 RINGSAKER LENSMANNSKONTOR 37 35.5
HEDMARK 415 LØTEN HEDMARK POLITIDISTRIKT 4:7:15:5:8 LØTEN LENSMANNSKONTOR 5 5.0
HEDMARK 417 STANGE HEDMARK POLITIDISTRIKT 4:7:15:5:12 STANGE LENSMANNSKONTOR 11 10.4
HEDMARK 418 NORD-ODAL HEDMARK POLITIDISTRIKT 4:7:15:5:9 NORD-ODAL LENSMANNSKONTOR 5 4.1
HEDMARK 419 SØR-ODAL HEDMARK POLITIDISTRIKT 4:7:15:5:14 SØR-ODAL LENSMANNSKONTOR 7 7.0
HEDMARK 420 EIDSKOG HEDMARK POLITIDISTRIKT 4:7:15:5:2 EIDSKOG LENSMANNSKONTOR 7 6.3
HEDMARK 423 GRUE HEDMARK POLITIDISTRIKT 4:7:15:5:5 GRUE LENSMANNSKONTOR 5 3.5
HEDMARK 425 ÅSNES HEDMARK POLITIDISTRIKT 4:7:15:5:20 ÅSNES LENSMANNSKONTOR 13 12.2
HEDMARK 426 VÅLER HEDMARK POLITIDISTRIKT 4:7:15:5:18 VÅLER LENSMANNSKONTOR 3 3.0
HEDMARK 427 ELVERUM HEDMARK POLITIDISTRIKT 4:7:15:5:3 ELVERUM POLITISTASJON 43 40.8
HEDMARK 428 TRYSIL HEDMARK POLITIDISTRIKT 4:7:15:5:16 TRYSIL LENSMANNSKONTOR 12 11.8
HEDMARK 429 ÅMOT HEDMARK POLITIDISTRIKT 4:7:15:5:19 ÅMOT LENSMANNSKONTOR 5 5.0
HEDMARK 430 STOR-ELVDAL HEDMARK POLITIDISTRIKT 4:7:15:5:13 STOR-ELVDAL LENSMANNSKONTOR 5 4.2
HEDMARK 432 RENDALEN HEDMARK POLITIDISTRIKT 4:7:15:5:10 RENDALEN LENSMANNSKONTOR 2 2.0
HEDMARK 434 ENGERDAL HEDMARK POLITIDISTRIKT 4:7:15:5:4 ENGERDAL LENSMANNSKONTOR 2 1.0
HEDMARK 436 TOLGA HEDMARK POLITIDISTRIKT 4:7:15:5:15 TOLGA-OS LENSMANNSKONTOR 3 3.0
HEDMARK 437 TYNSET HEDMARK POLITIDISTRIKT 4:7:15:5:17 TYNSET LENSMANNSKONTOR 9 8.2
HEDMARK 438 ALVDAL HEDMARK POLITIDISTRIKT 4:7:15:5:1 ALVDAL OG FOLLDAL LENSMANNSKONTOR 5 4.4