(4:7:15:7) Departementsområdet TRIKT

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:7) Departementsområdet TRIKT i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 119 118.3 117 117.0 2 1.3
Kvinner 100 91.0 78 78.0 22 13.0
Totalt 219 209.3 195 195.0 24 14.3
(4:7:15:7) Departementsområdet TRIKT sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.1 0.1
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:7) Departementsområdet TRIKT per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
5 OPPLAND 219 209.3
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:7) Departementsområdet TRIKT per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
OPPLAND 502 GJØVIK 157 149.6
OPPLAND 528 ØSTRE TOTEN 1 1.0
OPPLAND 534 GRAN 23 22.3
OPPLAND 536 SØNDRE LAND 1 1.0
OPPLAND 538 NORDRE LAND 11 11.0
OPPLAND 540 SØR-AURDAL 1 1.0
OPPLAND 541 ETNEDAL 1 1.0
OPPLAND 542 NORD-AURDAL 20 20.0
OPPLAND 543 VESTRE SLIDRE 1 1.0
OPPLAND 544 ØYSTRE SLIDRE 1 0.2
OPPLAND 545 VANG 2 1.2
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (4:7:15:7) Departementsområdet TRIKT, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT 219 209.3
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (4:7:15:7) Departementsområdet TRIKT, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
5 OPPLAND VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT 219 209.3
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (4:7:15:7) Departementsområdet TRIKT, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
OPPLAND 502 GJØVIK VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT 157 149.6
OPPLAND 528 ØSTRE TOTEN VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT 1 1.0
OPPLAND 534 GRAN VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT 23 22.3
OPPLAND 536 SØNDRE LAND VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT 1 1.0
OPPLAND 538 NORDRE LAND VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT 11 11.0
OPPLAND 540 SØR-AURDAL VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT 1 1.0
OPPLAND 541 ETNEDAL VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT 1 1.0
OPPLAND 542 NORD-AURDAL VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT 20 20.0
OPPLAND 543 VESTRE SLIDRE VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT 1 1.0
OPPLAND 544 ØYSTRE SLIDRE VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT 1 0.2
OPPLAND 545 VANG VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT 2 1.2
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:7) Departementsområdet TRIKT per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
OPPLAND 502 GJØVIK VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT 4:7:15:7:8 VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT 157 149.6
OPPLAND 528 ØSTRE TOTEN VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT 4:7:15:7:13 ØSTRE OG VESTRE TOTEN LENSMANNSKONTOR 1 1.0
OPPLAND 534 GRAN VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT 4:7:15:7:2 GRAN OG LUNNER LENSMANNSKONTOR 23 22.3
OPPLAND 536 SØNDRE LAND VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT 4:7:15:7:5 SØNDRE LAND LENSMANNSKONTOR 1 1.0
OPPLAND 538 NORDRE LAND VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT 4:7:15:7:4 NORDRE LAND LENSMANNSKONTOR 11 11.0
OPPLAND 540 SØR-AURDAL VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT 4:7:15:7:6 SØR-AURDAL LENSMANNSKONTOR 1 1.0
OPPLAND 541 ETNEDAL VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT 4:7:15:7:1 ETNEDAL LENSMANNSKONTOR 1 1.0
OPPLAND 542 NORD-AURDAL VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT 4:7:15:7:3 NORD-AURDAL LENSMANNSKONTOR 20 20.0
OPPLAND 543 VESTRE SLIDRE VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT 4:7:15:7:9 VESTRE SLIDRE LENSMANNSKONTOR 1 1.0
OPPLAND 544 ØYSTRE SLIDRE VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT 4:7:15:7:12 ØYSTRE SLIDRE LENSMANNSKONTOR 1 0.2
OPPLAND 545 VANG VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT 4:7:15:7:7 VANG LENSMANNSKONTOR VALDRES 2 1.2