(88:2) Departementsområdet TATEN

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (88:2) Departementsområdet TATEN i 2013
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 4261 4048.1 3784 3784.0 477 264.1
Kvinner 9796 8968.0 7534 7534.0 2262 1434.1
Totalt 14057 13016.2 11318 11318.0 2739 1698.2
(88:2) Departementsområdet TATEN sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2013
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
9.4 9.5
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (88:2) Departementsområdet TATEN per fylke, år 2013
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD 634 579.2
2 AKERSHUS 711 653.0
3 OSLO 3190 3045.7
4 HEDMARK 582 544.8
5 OPPLAND 475 425.1
6 BUSKERUD 576 530.6
7 VESTFOLD 603 540.7
8 TELEMARK 501 464.6
9 AUST-AGDER 325 283.2
10 VEST-AGDER 431 396.5
11 ROGALAND 900 818.1
12 HORDALAND 1018 932.4
14 SOGN OG FJORDANE 376 334.9
15 MØRE OG ROMSDAL 589 546.2
16 SØR-TRØNDELAG 766 711.8
17 NORD-TRØNDELAG 453 416.0
18 NORDLAND 926 867.1
19 TROMS 577 530.5
20 FINNMARK 423 394.8
21 SVALBARD 1 1.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (88:2) Departementsområdet TATEN per kommune, år 2013
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 HALDEN 31 30.1
ØSTFOLD 104 MOSS 35 30.7
ØSTFOLD 105 SARPSBORG 400 367.2
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD 76 70.9
ØSTFOLD 111 HVALER 6 4.5
ØSTFOLD 118 AREMARK 2 1.5
ØSTFOLD 119 MARKER 4 3.4
ØSTFOLD 121 RØMSKOG 1 1.0
ØSTFOLD 122 TRØGSTAD 6 5.6
ØSTFOLD 123 SPYDEBERG 5 4.6
ØSTFOLD 124 ASKIM 16 14.7
ØSTFOLD 125 EIDSBERG 13 11.2
ØSTFOLD 127 SKIPTVET 3 1.8
ØSTFOLD 128 RAKKESTAD 8 7.1
ØSTFOLD 135 RÅDE 7 7.0
ØSTFOLD 136 RYGGE 11 9.6
ØSTFOLD 137 VÅLER 4 3.4
ØSTFOLD 138 HOBØL 6 4.9
AKERSHUS 211 VESTBY 14 12.4
AKERSHUS 213 SKI 71 63.2
AKERSHUS 214 ÅS 11 11.0
AKERSHUS 215 FROGN 14 11.8
AKERSHUS 216 NESODDEN 15 12.8
AKERSHUS 217 OPPEGÅRD 22 20.4
AKERSHUS 219 BÆRUM 124 115.3
AKERSHUS 220 ASKER 36 33.7
AKERSHUS 221 AURSKOG-HØLAND 14 12.6
AKERSHUS 226 SØRUM 14 12.5
AKERSHUS 227 FET 6 5.4
AKERSHUS 228 RÆLINGEN 15 13.6
AKERSHUS 229 ENEBAKK 7 6.4
AKERSHUS 230 LØRENSKOG 41 37.6
AKERSHUS 231 SKEDSMO 199 184.8
AKERSHUS 233 NITTEDAL 18 15.5
AKERSHUS 234 GJERDRUM 5 3.6
AKERSHUS 235 ULLENSAKER 33 32.2
AKERSHUS 236 NES 19 17.7
AKERSHUS 237 EIDSVOLL 20 17.7
AKERSHUS 238 NANNESTAD 8 7.8
AKERSHUS 239 HURDAL 5 5.0
OSLO 301 OSLO 3190 3045.7
HEDMARK 402 KONGSVINGER 67 64.0
HEDMARK 403 HAMAR 311 289.2
HEDMARK 412 RINGSAKER 31 29.8
HEDMARK 415 LØTEN 6 6.0
HEDMARK 417 STANGE 20 19.1
HEDMARK 418 NORD-ODAL 5 4.5
HEDMARK 419 SØR-ODAL 7 6.8
HEDMARK 420 EIDSKOG 8 7.4
HEDMARK 423 GRUE 4 3.6
HEDMARK 425 ÅSNES 11 7.9
HEDMARK 426 VÅLER 4 3.5
HEDMARK 427 ELVERUM 76 72.3
HEDMARK 428 TRYSIL 6 6.0
HEDMARK 429 ÅMOT 5 4.2
HEDMARK 430 STOR-ELVDAL 2 2.0
HEDMARK 432 RENDALEN 2 2.0
HEDMARK 434 ENGERDAL 2 2.0
HEDMARK 436 TOLGA 2 2.0
HEDMARK 437 TYNSET 6 5.6
HEDMARK 438 ALVDAL 2 2.0
HEDMARK 439 FOLLDAL 2 2.0
HEDMARK 441 OS 3 3.0
OPPLAND 501 LILLEHAMMER 185 173.4
OPPLAND 502 GJØVIK 88 79.5
OPPLAND 511 DOVRE 3 3.0
OPPLAND 512 LESJA 3 2.0
OPPLAND 513 SKJÅK 3 2.1
OPPLAND 514 LOM 2 2.0
OPPLAND 515 VÅGÅ 13 11.6
OPPLAND 516 NORD-FRON 8 7.0
OPPLAND 517 SEL 10 8.6
OPPLAND 519 SØR-FRON 7 6.1
OPPLAND 520 RINGEBU 5 4.5
OPPLAND 521 ØYER 5 4.8
OPPLAND 522 GAUSDAL 9 6.8
OPPLAND 528 ØSTRE TOTEN 13 11.8
OPPLAND 529 VESTRE TOTEN 43 37.1
OPPLAND 532 JEVNAKER 7 5.7
OPPLAND 534 GRAN 30 23.9
OPPLAND 536 SØNDRE LAND 8 6.2
OPPLAND 538 NORDRE LAND 8 7.4
OPPLAND 540 SØR-AURDAL 3 3.0
OPPLAND 541 ETNEDAL 1 1.0
OPPLAND 542 NORD-AURDAL 13 11.6
OPPLAND 543 VESTRE SLIDRE 3 1.6
OPPLAND 544 ØYSTRE SLIDRE 3 3.0
OPPLAND 545 VANG 2 1.5
BUSKERUD 602 DRAMMEN 384 353.8
BUSKERUD 604 KONGSBERG 18 17.1
BUSKERUD 605 RINGERIKE 30 28.4
BUSKERUD 612 HOLE 3 2.7
BUSKERUD 615 FLÅ 1 1.0
BUSKERUD 616 NES 4 3.6
BUSKERUD 617 GOL 7 6.4
BUSKERUD 618 HEMSEDAL 2 1.5
BUSKERUD 619 ÅL 3 2.8
BUSKERUD 620 HOL 4 4.0
BUSKERUD 621 SIGDAL 4 3.8
BUSKERUD 622 KRØDSHERAD 1 1.0
BUSKERUD 623 MODUM 15 13.8
BUSKERUD 624 ØVRE EIKER 31 27.0
BUSKERUD 625 NEDRE EIKER 22 20.5
BUSKERUD 626 LIER 21 18.5
BUSKERUD 627 RØYKEN 12 11.6
BUSKERUD 628 HURUM 8 7.1
BUSKERUD 632 ROLLAG 6 6.0
VESTFOLD 701 BORRE 30 28.6
VESTFOLD 702 HOLMESTRAND 15 12.4
VESTFOLD 704 TØNSBERG 332 300.7
VESTFOLD 706 SANDEFJORD 55 47.7
VESTFOLD 709 LARVIK 47 41.9
VESTFOLD 711 SVELVIK 7 5.8
VESTFOLD 713 SANDE 9 7.6
VESTFOLD 714 HOF 4 2.4
VESTFOLD 716 RE 6 5.9
VESTFOLD 719 ANDEBU 5 3.8
VESTFOLD 720 STOKKE 64 58.1
VESTFOLD 722 NØTTERØY 21 18.0
VESTFOLD 723 TJØME 5 5.0
VESTFOLD 728 LARDAL 3 2.8
TELEMARK 805 PORSGRUNN 97 91.0
TELEMARK 806 SKIEN 268 248.9
TELEMARK 807 NOTODDEN 28 26.5
TELEMARK 811 SILJAN 3 3.0
TELEMARK 814 BAMBLE 19 17.4
TELEMARK 815 KRAGERØ 16 14.6
TELEMARK 817 DRANGEDAL 5 5.0
TELEMARK 819 NOME 9 8.9
TELEMARK 821 8 7.5
TELEMARK 822 SAUHERAD 8 6.9
TELEMARK 826 TINN 10 9.0
TELEMARK 827 HJARTDAL 4 2.8
TELEMARK 828 SELJORD 6 5.8
TELEMARK 829 KVITESEID 4 3.3
TELEMARK 830 NISSEDAL 3 3.0
TELEMARK 831 FYRESDAL 3 3.0
TELEMARK 833 TOKKE 7 5.0
TELEMARK 834 VINJE 3 3.0
AUST-AGDER 901 RISØR 13 8.4
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD 26 23.8
AUST-AGDER 906 ARENDAL 234 210.4
AUST-AGDER 911 GJERSTAD 2 2.0
AUST-AGDER 912 VEGÅRSHEI 1 1.0
AUST-AGDER 914 TVEDESTRAND 7 5.8
AUST-AGDER 919 FROLAND 7 5.5
AUST-AGDER 926 LILLESAND 12 9.1
AUST-AGDER 928 BIRKENES 6 4.4
AUST-AGDER 929 ÅMLI 3 2.0
AUST-AGDER 935 IVELAND 1 1.0
AUST-AGDER 937 EVJE OG HORNNES 6 4.5
AUST-AGDER 938 BYGLAND 1 1.0
AUST-AGDER 940 VALLE 4 2.8
AUST-AGDER 941 BYKLE 2 1.5
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 282 264.6
VEST-AGDER 1002 MANDAL 50 45.9
VEST-AGDER 1003 FARSUND 9 8.4
VEST-AGDER 1004 FLEKKEFJORD 9 9.0
VEST-AGDER 1014 VENNESLA 12 9.8
VEST-AGDER 1017 SONGDALEN 5 5.0
VEST-AGDER 1018 SØGNE 10 8.8
VEST-AGDER 1021 MARNARDAL 4 3.8
VEST-AGDER 1026 ÅSERAL 1 1.0
VEST-AGDER 1027 AUDNEDAL 3 1.0
VEST-AGDER 1029 LINDESNES 7 5.3
VEST-AGDER 1032 LYNGDAL 28 25.8
VEST-AGDER 1034 HÆGEBOSTAD 2 1.8
VEST-AGDER 1037 KVINESDAL 7 4.8
VEST-AGDER 1046 SIRDAL 2 1.5
ROGALAND 1101 EIGERSUND 17 13.7
ROGALAND 1102 SANDNES 361 329.9
ROGALAND 1103 STAVANGER 209 192.4
ROGALAND 1106 HAUGESUND 35 32.9
ROGALAND 1111 SOKNDAL 3 2.0
ROGALAND 1112 LUND 5 4.0
ROGALAND 1114 BJERKREIM 1 0.8
ROGALAND 1119 15 13.1
ROGALAND 1120 KLEPP 13 12.8
ROGALAND 1121 TIME 17 13.4
ROGALAND 1122 GJESDAL 10 9.5
ROGALAND 1124 SOLA 36 34.6
ROGALAND 1127 RANDABERG 9 7.9
ROGALAND 1129 FORSAND 2 0.8
ROGALAND 1130 STRAND 10 9.8
ROGALAND 1133 HJELMELAND 1 1.0
ROGALAND 1134 SULDAL 3 3.0
ROGALAND 1135 SAUDA 31 26.0
ROGALAND 1141 FINNØY 5 2.2
ROGALAND 1142 RENNESØY 3 2.1
ROGALAND 1145 BOKN 3 1.8
ROGALAND 1146 TYSVÆR 9 8.0
ROGALAND 1149 KARMØY 97 91.7
ROGALAND 1151 UTSIRA 1 1.0
ROGALAND 1160 VINDAFJORD 4 3.8
HORDALAND 1201 BERGEN 757 698.7
HORDALAND 1211 ETNE 4 3.6
HORDALAND 1216 SVEIO 3 2.0
HORDALAND 1219 BØMLO 10 8.7
HORDALAND 1221 STORD 80 74.2
HORDALAND 1222 FITJAR 5 3.7
HORDALAND 1223 TYSNES 2 1.8
HORDALAND 1224 KVINNHERAD 10 7.7
HORDALAND 1227 JONDAL 1 1.0
HORDALAND 1228 ODDA 8 6.1
HORDALAND 1231 ULLENSVANG 3 3.0
HORDALAND 1232 EIDFJORD 2 2.0
HORDALAND 1233 ULVIK 1 1.0
HORDALAND 1234 GRANVIN 1 1.0
HORDALAND 1235 VOSS 13 10.5
HORDALAND 1238 KVAM 4 4.0
HORDALAND 1241 FUSA 5 3.6
HORDALAND 1242 SAMNANGER 3 1.8
HORDALAND 1243 OS 14 12.5
HORDALAND 1244 AUSTEVOLL 3 2.8
HORDALAND 1245 SUND 4 3.5
HORDALAND 1246 FJELL 21 20.0
HORDALAND 1247 ASKØY 17 15.7
HORDALAND 1251 VAKSDAL 3 3.0
HORDALAND 1253 OSTERØY 7 7.0
HORDALAND 1256 MELAND 6 5.5
HORDALAND 1259 ØYGARDEN 3 2.5
HORDALAND 1260 RADØY 6 5.1
HORDALAND 1263 LINDÅS 13 12.1
HORDALAND 1264 AUSTRHEIM 4 3.6
HORDALAND 1265 FEDJE 2 2.0
HORDALAND 1266 MASFJORDEN 3 2.8
SOGN OG FJORDANE 1401 FLORA 15 11.6
SOGN OG FJORDANE 1411 GULEN 5 3.9
SOGN OG FJORDANE 1412 SOLUND 3 2.0
SOGN OG FJORDANE 1413 HYLLESTAD 2 1.8
SOGN OG FJORDANE 1416 HØYANGER 8 5.9
SOGN OG FJORDANE 1417 VIK 4 3.0
SOGN OG FJORDANE 1418 BALESTRAND 3 3.0
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER 160 147.1
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL 39 36.4
SOGN OG FJORDANE 1421 AURLAND 3 2.5
SOGN OG FJORDANE 1422 LÆRDAL 2 2.0
SOGN OG FJORDANE 1424 ÅRDAL 6 5.2
SOGN OG FJORDANE 1426 LUSTER 6 5.5
SOGN OG FJORDANE 1428 ASKVOLL 4 3.3
SOGN OG FJORDANE 1429 FJALER 4 3.8
SOGN OG FJORDANE 1430 GAULAR 3 2.8
SOGN OG FJORDANE 1431 JØLSTER 4 3.1
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE 62 56.8
SOGN OG FJORDANE 1433 NAUSTDAL 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1438 BREMANGER 4 3.3
SOGN OG FJORDANE 1439 VÅGSØY 6 5.3
SOGN OG FJORDANE 1441 SELJE 5 3.7
SOGN OG FJORDANE 1443 EID 9 6.0
SOGN OG FJORDANE 1444 HORNINDAL 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1445 GLOPPEN 9 7.0
SOGN OG FJORDANE 1449 STRYN 8 8.0
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE 197 187.6
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND 152 144.5
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND 70 64.4
MØRE OG ROMSDAL 1511 VANYLVEN 3 3.0
MØRE OG ROMSDAL 1514 SANDE 2 1.8
MØRE OG ROMSDAL 1515 HERØY 8 6.9
MØRE OG ROMSDAL 1516 ULSTEIN 8 7.3
MØRE OG ROMSDAL 1517 HAREID 7 5.5
MØRE OG ROMSDAL 1519 VOLDA 7 7.0
MØRE OG ROMSDAL 1520 ØRSTA 15 13.0
MØRE OG ROMSDAL 1523 ØRSKOG 3 2.1
MØRE OG ROMSDAL 1524 NORDDAL 3 1.6
MØRE OG ROMSDAL 1525 STRANDA 4 4.0
MØRE OG ROMSDAL 1526 STORDAL 3 1.9
MØRE OG ROMSDAL 1528 SYKKYLVEN 8 6.5
MØRE OG ROMSDAL 1529 SKODJE 6 6.0
MØRE OG ROMSDAL 1531 SULA 8 7.3
MØRE OG ROMSDAL 1532 GISKE 7 6.5
MØRE OG ROMSDAL 1534 HARAM 7 6.3
MØRE OG ROMSDAL 1535 VESTNES 7 5.7
MØRE OG ROMSDAL 1539 RAUMA 6 6.0
MØRE OG ROMSDAL 1543 NESSET 3 3.0
MØRE OG ROMSDAL 1545 MIDSUND 3 1.9
MØRE OG ROMSDAL 1546 SANDØY 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1547 AUKRA 3 3.0
MØRE OG ROMSDAL 1548 FRÆNA 8 7.5
MØRE OG ROMSDAL 1551 EIDE 3 2.1
MØRE OG ROMSDAL 1554 AVERØY 5 4.5
MØRE OG ROMSDAL 1557 GJEMNES 3 2.5
MØRE OG ROMSDAL 1560 TINGVOLL 3 2.6
MØRE OG ROMSDAL 1563 SUNNDAL 7 6.5
MØRE OG ROMSDAL 1566 SURNADAL 6 5.4
MØRE OG ROMSDAL 1567 RINDAL 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1571 HALSA 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1573 SMØLA 3 2.5
MØRE OG ROMSDAL 1576 AURE 5 3.8
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 583 540.3
SØR-TRØNDELAG 1612 HEMNE 6 5.5
SØR-TRØNDELAG 1617 HITRA 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1620 FRØYA 8 8.0
SØR-TRØNDELAG 1621 ØRLAND 9 8.8
SØR-TRØNDELAG 1624 RISSA 5 4.8
SØR-TRØNDELAG 1627 BJUGN 4 3.6
SØR-TRØNDELAG 1630 ÅFJORD 6 5.5
SØR-TRØNDELAG 1632 ROAN 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1634 OPPDAL 9 7.7
SØR-TRØNDELAG 1635 RENNEBU 2 2.0
SØR-TRØNDELAG 1636 MELDAL 4 4.0
SØR-TRØNDELAG 1638 ORKDAL 66 62.5
SØR-TRØNDELAG 1640 RØROS 9 8.5
SØR-TRØNDELAG 1644 HOLTÅLEN 1 0.5
SØR-TRØNDELAG 1648 MIDTRE GAULDAL 7 6.6
SØR-TRØNDELAG 1653 MELHUS 14 13.1
SØR-TRØNDELAG 1657 SKAUN 6 5.8
SØR-TRØNDELAG 1662 KLÆBU 6 5.5
SØR-TRØNDELAG 1663 MALVIK 13 11.6
SØR-TRØNDELAG 1664 SELBU 5 4.5
SØR-TRØNDELAG 1665 TYDAL 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER 171 161.2
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS 41 36.8
NORD-TRØNDELAG 1711 MERÅKER 4 2.1
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL 24 22.9
NORD-TRØNDELAG 1717 FROSTA 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1718 LEKSVIK 5 4.5
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER 150 134.8
NORD-TRØNDELAG 1721 VERDAL 17 16.8
NORD-TRØNDELAG 1724 VERRAN 3 3.0
NORD-TRØNDELAG 1725 NAMDALSEID 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1736 SNÅSA 3 3.0
NORD-TRØNDELAG 1738 LIERNE 2 1.4
NORD-TRØNDELAG 1739 RØYRVIK 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1740 NAMSSKOGAN 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1742 GRONG 4 4.0
NORD-TRØNDELAG 1743 HØYLANDET 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1744 OVERHALLA 4 2.8
NORD-TRØNDELAG 1748 FOSNES 1 0.7
NORD-TRØNDELAG 1749 FLATANGER 2 2.0
NORD-TRØNDELAG 1750 VIKNA 7 7.0
NORD-TRØNDELAG 1751 NÆRØY 3 2.5
NORD-TRØNDELAG 1755 LEKA 2 2.0
NORD-TRØNDELAG 1756 INDERØY 5 3.4
NORDLAND 1804 BODØ 282 263.9
NORDLAND 1805 NARVIK 30 29.0
NORDLAND 1811 BINDAL 3 2.2
NORDLAND 1812 SØMNA 3 3.0
NORDLAND 1813 BRØNNØY 14 12.7
NORDLAND 1815 VEGA 2 2.0
NORDLAND 1816 VEVELSTAD 1 1.0
NORDLAND 1818 HERØY 5 4.5
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG 12 11.0
NORDLAND 1822 LEIRFJORD 4 3.8
NORDLAND 1824 VEFSN 32 30.2
NORDLAND 1825 GRANE 3 3.0
NORDLAND 1826 HATTFJELLDAL 2 2.0
NORDLAND 1827 DØNNA 2 2.0
NORDLAND 1828 NESNA 5 3.6
NORDLAND 1832 HEMNES 6 5.8
NORDLAND 1833 RANA 273 258.1
NORDLAND 1834 LURØY 2 2.0
NORDLAND 1835 TRÆNA 3 2.3
NORDLAND 1836 RØDØY 2 2.0
NORDLAND 1837 MELØY 14 11.9
NORDLAND 1838 GILDESKÅL 3 3.0
NORDLAND 1839 BEIARN 3 3.0
NORDLAND 1840 SALTDAL 6 6.0
NORDLAND 1841 FAUSKE 74 70.9
NORDLAND 1845 SØRFOLD 3 2.5
NORDLAND 1848 STEIGEN 5 4.4
NORDLAND 1849 HAMARØY 3 2.3
NORDLAND 1850 TYSFJORD 3 3.0
NORDLAND 1851 LØDINGEN 3 2.8
NORDLAND 1853 EVENES 4 3.0
NORDLAND 1854 BALLANGEN 5 4.3
NORDLAND 1856 RØST 3 3.0
NORDLAND 1857 VÆRØY 1 1.0
NORDLAND 1859 FLAKSTAD 2 2.0
NORDLAND 1860 VESTVÅGØY 20 17.9
NORDLAND 1865 VÅGAN 15 14.0
NORDLAND 1866 HADSEL 12 11.0
NORDLAND 1867 4 4.0
NORDLAND 1868 ØKSNES 6 5.6
NORDLAND 1870 SORTLAND 40 37.8
NORDLAND 1871 ANDØY 8 7.1
NORDLAND 1874 MOSKENES 3 2.5
TROMS 1902 TROMSØ 302 279.7
TROMS 1903 HARSTAD 137 127.9
TROMS 1911 KVÆFJORD 5 4.9
TROMS 1913 SKÅNLAND 6 4.5
TROMS 1917 IBESTAD 2 2.0
TROMS 1919 GRATANGEN 3 2.5
TROMS 1920 LAVANGEN 4 3.6
TROMS 1922 BARDU 5 4.0
TROMS 1923 SALANGEN 5 4.6
TROMS 1924 MÅLSELV 9 8.5
TROMS 1925 SØRREISA 4 4.0
TROMS 1926 DYRØY 4 3.5
TROMS 1927 TRANØY 2 2.0
TROMS 1928 TORSKEN 2 2.0
TROMS 1929 BERG 2 2.0
TROMS 1931 LENVIK 33 31.4
TROMS 1933 BALSFJORD 9 7.2
TROMS 1936 KARLSØY 5 3.5
TROMS 1938 LYNGEN 6 6.0
TROMS 1939 STORFJORD 8 6.3
TROMS 1940 KÅFJORD 5 3.1
TROMS 1941 SKJERVØY 5 3.8
TROMS 1942 NORDREISA 11 11.0
TROMS 1943 KVÆNANGEN 3 2.5
FINNMARK 2002 VARDØ 22 20.8
FINNMARK 2003 VADSØ 73 67.6
FINNMARK 2004 HAMMERFEST 13 12.5
FINNMARK 2011 KAUTOKEINO 5 4.4
FINNMARK 2012 ALTA 57 54.6
FINNMARK 2014 LOPPA 2 2.0
FINNMARK 2015 HASVIK 1 1.0
FINNMARK 2017 KVALSUND 2 1.0
FINNMARK 2018 MÅSØY 2 2.0
FINNMARK 2019 NORDKAPP 6 4.7
FINNMARK 2020 PORSANGER 37 35.5
FINNMARK 2021 KARASJOK 4 3.8
FINNMARK 2022 LEBESBY 4 2.0
FINNMARK 2023 GAMVIK 1 1.0
FINNMARK 2024 BERLEVÅG 4 2.8
FINNMARK 2025 TANA 4 3.4
FINNMARK 2027 NESSEBY 6 3.2
FINNMARK 2028 BÅTSFJORD 4 3.2
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER 176 169.2
SVALBARD 2111 SPITSBERGEN 1 1.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (88:2) Departementsområdet TATEN, år 2013
Etat Ansatte Årsverk
NAV ØSTFOLD 371 341.0
NAV FORVALTNING 2258 2089.3
NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 1326 1231.1
NAV KONTAKTSENTER 887 835.3
NAV AKERSHUS 611 563.9
ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 531 516.0
NAV KONTROLL 274 263.8
NAV PENSJON 303 287.2
NAV REGNSKAP OG UTBETALING 536 512.3
NAV SENTRAL YTELSESFORVALTNING 67 65.5
NAV OSLO 751 713.9
NAV IKT 393 388.0
NAV FELLESTJENESTER 80 77.5
NAV INTERNASJONALT 212 201.5
NAV KLAGEINSTANS 159 149.7
NAV HEDMARK 289 269.8
NAV OPPLAND 291 251.7
NAV BUSKERUD 335 303.7
NAV VESTFOLD 360 316.8
NAV TELEMARK 293 267.7
NAV AUST-AGDER 201 168.1
NAV VEST-AGDER 250 226.2
NAV ROGALAND 509 456.6
NAV HORDALAND 575 518.0
NAV SOGN OG FJORDANE 169 143.0
NAV MØRE OG ROMSDAL 352 323.3
NAV SØR-TRØNDELAG 451 413.9
NAV NORD-TRØNDELAG 292 264.5
NAV NORDLAND 449 417.6
NAV TROMS 312 287.4
NAV FINNMARK 170 152.1
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (88:2) Departementsområdet TATEN, år 2013
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD NAV ØSTFOLD 371 341.0
1 ØSTFOLD NAV FORVALTNING 136 121.3
1 ØSTFOLD NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 56 51.2
1 ØSTFOLD NAV KONTAKTSENTER 71 65.8
2 AKERSHUS NAV AKERSHUS 496 459.6
2 AKERSHUS NAV FORVALTNING 215 193.4
3 OSLO ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 531 516.0
3 OSLO NAV KONTROLL 120 117.0
3 OSLO NAV PENSJON 125 116.4
3 OSLO NAV REGNSKAP OG UTBETALING 44 43.6
3 OSLO NAV SENTRAL YTELSESFORVALTNING 67 65.5
3 OSLO NAV FORVALTNING 348 322.1
3 OSLO NAV AKERSHUS 115 104.3
3 OSLO NAV OSLO 751 713.9
3 OSLO NAV IKT 352 347.2
3 OSLO NAV FELLESTJENESTER 80 77.5
3 OSLO NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 349 331.2
3 OSLO NAV INTERNASJONALT 188 178.3
3 OSLO NAV KLAGEINSTANS 32 28.1
3 OSLO NAV KONTAKTSENTER 88 84.5
4 HEDMARK NAV FORVALTNING 77 71.0
4 HEDMARK NAV HEDMARK 289 269.8
4 HEDMARK NAV INTERNASJONALT 24 23.2
4 HEDMARK NAV KONTROLL 88 83.6
4 HEDMARK NAV PENSJON 8 7.3
4 HEDMARK NAV KONTAKTSENTER 49 45.3
4 HEDMARK NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 47 44.7
5 OPPLAND NAV FORVALTNING 74 69.8
5 OPPLAND NAV OPPLAND 291 251.7
5 OPPLAND NAV KLAGEINSTANS 15 14.4
5 OPPLAND NAV KONTAKTSENTER 34 32.1
5 OPPLAND NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 51 47.8
5 OPPLAND NAV KONTROLL 10 9.2
6 BUSKERUD NAV KONTROLL 10 10.0
6 BUSKERUD NAV FORVALTNING 129 121.0
6 BUSKERUD NAV BUSKERUD 335 303.7
6 BUSKERUD NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 55 53.0
6 BUSKERUD NAV KONTAKTSENTER 47 42.9
7 VESTFOLD NAV VESTFOLD 360 316.8
7 VESTFOLD NAV FORVALTNING 116 108.6
7 VESTFOLD NAV KLAGEINSTANS 38 35.2
7 VESTFOLD NAV KONTAKTSENTER 34 30.5
7 VESTFOLD NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 55 49.6
8 TELEMARK NAV PENSJON 56 53.7
8 TELEMARK NAV TELEMARK 293 267.7
8 TELEMARK NAV FORVALTNING 77 71.7
8 TELEMARK NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 50 47.4
8 TELEMARK NAV KONTAKTSENTER 25 24.1
9 AUST-AGDER NAV AUST-AGDER 201 168.1
9 AUST-AGDER NAV PENSJON 4 4.0
9 AUST-AGDER NAV FORVALTNING 60 55.3
9 AUST-AGDER NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 38 34.3
9 AUST-AGDER NAV KONTAKTSENTER 22 21.6
10 VEST-AGDER NAV FORVALTNING 81 75.6
10 VEST-AGDER NAV VEST-AGDER 250 226.2
10 VEST-AGDER NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 41 39.9
10 VEST-AGDER NAV KLAGEINSTANS 27 25.2
10 VEST-AGDER NAV KONTAKTSENTER 32 29.6
11 ROGALAND NAV ROGALAND 509 456.6
11 ROGALAND NAV FORVALTNING 210 194.0
11 ROGALAND NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 89 80.3
11 ROGALAND NAV KONTAKTSENTER 71 66.7
11 ROGALAND NAV KONTROLL 19 18.6
11 ROGALAND NAV PENSJON 2 1.8
12 HORDALAND NAV FORVALTNING 222 202.2
12 HORDALAND NAV HORDALAND 575 518.0
12 HORDALAND NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 103 97.6
12 HORDALAND NAV KLAGEINSTANS 26 25.8
12 HORDALAND NAV KONTAKTSENTER 92 88.8
14 SOGN OG FJORDANE NAV SOGN OG FJORDANE 169 143.0
14 SOGN OG FJORDANE NAV REGNSKAP OG UTBETALING 110 104.1
14 SOGN OG FJORDANE NAV KONTAKTSENTER 15 12.2
14 SOGN OG FJORDANE NAV FORVALTNING 52 48.1
14 SOGN OG FJORDANE NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 30 27.5
15 MØRE OG ROMSDAL NAV FORVALTNING 121 113.2
15 MØRE OG ROMSDAL NAV MØRE OG ROMSDAL 352 323.3
15 MØRE OG ROMSDAL NAV KONTAKTSENTER 10 9.5
15 MØRE OG ROMSDAL NAV PENSJON 53 51.9
15 MØRE OG ROMSDAL NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 53 48.2
16 SØR-TRØNDELAG NAV KONTROLL 7 7.0
16 SØR-TRØNDELAG NAV PENSJON 1 1.0
16 SØR-TRØNDELAG NAV FORVALTNING 135 126.6
16 SØR-TRØNDELAG NAV SØR-TRØNDELAG 451 413.9
16 SØR-TRØNDELAG NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 118 112.1
16 SØR-TRØNDELAG NAV KLAGEINSTANS 10 10.0
16 SØR-TRØNDELAG NAV KONTAKTSENTER 44 41.2
17 NORD-TRØNDELAG NAV PENSJON 54 51.1
17 NORD-TRØNDELAG NAV NORD-TRØNDELAG 292 264.5
17 NORD-TRØNDELAG NAV IKT 41 40.8
17 NORD-TRØNDELAG NAV KONTAKTSENTER 22 20.4
17 NORD-TRØNDELAG NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 44 39.2
18 NORDLAND NAV NORDLAND 449 417.6
18 NORDLAND NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 61 53.6
18 NORDLAND NAV KONTAKTSENTER 189 178.9
18 NORDLAND NAV FORVALTNING 100 95.6
18 NORDLAND NAV REGNSKAP OG UTBETALING 127 121.3
19 TROMS NAV KONTROLL 7 6.6
19 TROMS NAV FORVALTNING 61 57.3
19 TROMS NAV TROMS 311 286.4
19 TROMS NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 56 44.4
19 TROMS NAV KLAGEINSTANS 11 11.0
19 TROMS NAV KONTAKTSENTER 32 31.5
19 TROMS NAV REGNSKAP OG UTBETALING 99 93.3
20 FINNMARK NAV KONTROLL 13 11.8
20 FINNMARK NAV FORVALTNING 44 42.4
20 FINNMARK NAV FINNMARK 170 152.1
20 FINNMARK NAV KONTAKTSENTER 10 9.6
20 FINNMARK NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 30 29.0
20 FINNMARK NAV REGNSKAP OG UTBETALING 156 149.9
21 SVALBARD NAV TROMS 1 1.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (88:2) Departementsområdet TATEN, år 2013
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 HALDEN NAV ØSTFOLD 31 30.1
ØSTFOLD 104 MOSS NAV ØSTFOLD 35 30.7
ØSTFOLD 105 SARPSBORG NAV FORVALTNING 136 121.3
ØSTFOLD 105 SARPSBORG NAV ØSTFOLD 137 129.0
ØSTFOLD 105 SARPSBORG NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 56 51.2
ØSTFOLD 105 SARPSBORG NAV KONTAKTSENTER 71 65.8
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD NAV ØSTFOLD 76 70.9
ØSTFOLD 111 HVALER NAV ØSTFOLD 6 4.5
ØSTFOLD 118 AREMARK NAV ØSTFOLD 2 1.5
ØSTFOLD 119 MARKER NAV ØSTFOLD 4 3.4
ØSTFOLD 121 RØMSKOG NAV ØSTFOLD 1 1.0
ØSTFOLD 122 TRØGSTAD NAV ØSTFOLD 6 5.6
ØSTFOLD 123 SPYDEBERG NAV ØSTFOLD 5 4.6
ØSTFOLD 124 ASKIM NAV ØSTFOLD 16 14.7
ØSTFOLD 125 EIDSBERG NAV ØSTFOLD 13 11.2
ØSTFOLD 127 SKIPTVET NAV ØSTFOLD 3 1.8
ØSTFOLD 128 RAKKESTAD NAV ØSTFOLD 8 7.1
ØSTFOLD 135 RÅDE NAV ØSTFOLD 7 7.0
ØSTFOLD 136 RYGGE NAV ØSTFOLD 11 9.6
ØSTFOLD 137 VÅLER NAV ØSTFOLD 4 3.4
ØSTFOLD 138 HOBØL NAV ØSTFOLD 6 4.9
AKERSHUS 211 VESTBY NAV AKERSHUS 14 12.4
AKERSHUS 213 SKI NAV FORVALTNING 46 39.7
AKERSHUS 213 SKI NAV AKERSHUS 25 23.5
AKERSHUS 214 ÅS NAV AKERSHUS 11 11.0
AKERSHUS 215 FROGN NAV AKERSHUS 14 11.8
AKERSHUS 216 NESODDEN NAV AKERSHUS 15 12.8
AKERSHUS 217 OPPEGÅRD NAV AKERSHUS 22 20.4
AKERSHUS 219 BÆRUM NAV FORVALTNING 47 42.3
AKERSHUS 219 BÆRUM NAV AKERSHUS 77 73.0
AKERSHUS 220 ASKER NAV AKERSHUS 36 33.7
AKERSHUS 221 AURSKOG-HØLAND NAV AKERSHUS 14 12.6
AKERSHUS 226 SØRUM NAV AKERSHUS 14 12.5
AKERSHUS 227 FET NAV AKERSHUS 6 5.4
AKERSHUS 228 RÆLINGEN NAV AKERSHUS 15 13.6
AKERSHUS 229 ENEBAKK NAV AKERSHUS 7 6.4
AKERSHUS 230 LØRENSKOG NAV AKERSHUS 41 37.6
AKERSHUS 231 SKEDSMO NAV FORVALTNING 122 111.4
AKERSHUS 231 SKEDSMO NAV AKERSHUS 77 73.4
AKERSHUS 233 NITTEDAL NAV AKERSHUS 18 15.5
AKERSHUS 234 GJERDRUM NAV AKERSHUS 5 3.6
AKERSHUS 235 ULLENSAKER NAV AKERSHUS 33 32.2
AKERSHUS 236 NES NAV AKERSHUS 19 17.7
AKERSHUS 237 EIDSVOLL NAV AKERSHUS 20 17.7
AKERSHUS 238 NANNESTAD NAV AKERSHUS 8 7.8
AKERSHUS 239 HURDAL NAV AKERSHUS 5 5.0
OSLO 301 OSLO ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 531 516.0
OSLO 301 OSLO NAV KONTROLL 120 117.0
OSLO 301 OSLO NAV PENSJON 125 116.4
OSLO 301 OSLO NAV REGNSKAP OG UTBETALING 44 43.6
OSLO 301 OSLO NAV SENTRAL YTELSESFORVALTNING 67 65.5
OSLO 301 OSLO NAV FORVALTNING 348 322.1
OSLO 301 OSLO NAV AKERSHUS 115 104.3
OSLO 301 OSLO NAV OSLO 751 713.9
OSLO 301 OSLO NAV IKT 352 347.2
OSLO 301 OSLO NAV FELLESTJENESTER 80 77.5
OSLO 301 OSLO NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 349 331.2
OSLO 301 OSLO NAV INTERNASJONALT 188 178.3
OSLO 301 OSLO NAV KLAGEINSTANS 32 28.1
OSLO 301 OSLO NAV KONTAKTSENTER 88 84.5
HEDMARK 402 KONGSVINGER NAV FORVALTNING 16 15.0
HEDMARK 402 KONGSVINGER NAV HEDMARK 27 25.8
HEDMARK 402 KONGSVINGER NAV INTERNASJONALT 24 23.2
HEDMARK 403 HAMAR NAV KONTROLL 88 83.6
HEDMARK 403 HAMAR NAV PENSJON 8 7.3
HEDMARK 403 HAMAR NAV FORVALTNING 61 56.0
HEDMARK 403 HAMAR NAV HEDMARK 105 97.0
HEDMARK 403 HAMAR NAV KONTAKTSENTER 49 45.3
HEDMARK 412 RINGSAKER NAV HEDMARK 31 29.8
HEDMARK 415 LØTEN NAV HEDMARK 6 6.0
HEDMARK 417 STANGE NAV HEDMARK 20 19.1
HEDMARK 418 NORD-ODAL NAV HEDMARK 5 4.5
HEDMARK 419 SØR-ODAL NAV HEDMARK 7 6.8
HEDMARK 420 EIDSKOG NAV HEDMARK 8 7.4
HEDMARK 423 GRUE NAV HEDMARK 4 3.6
HEDMARK 425 ÅSNES NAV HEDMARK 11 7.9
HEDMARK 426 VÅLER NAV HEDMARK 4 3.5
HEDMARK 427 ELVERUM NAV HEDMARK 29 27.6
HEDMARK 427 ELVERUM NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 47 44.7
HEDMARK 428 TRYSIL NAV HEDMARK 6 6.0
HEDMARK 429 ÅMOT NAV HEDMARK 5 4.2
HEDMARK 430 STOR-ELVDAL NAV HEDMARK 2 2.0
HEDMARK 432 RENDALEN NAV HEDMARK 2 2.0
HEDMARK 434 ENGERDAL NAV HEDMARK 2 2.0
HEDMARK 436 TOLGA NAV HEDMARK 2 2.0
HEDMARK 437 TYNSET NAV HEDMARK 6 5.6
HEDMARK 438 ALVDAL NAV HEDMARK 2 2.0
HEDMARK 439 FOLLDAL NAV HEDMARK 2 2.0
HEDMARK 441 OS NAV HEDMARK 3 3.0
OPPLAND 501 LILLEHAMMER NAV FORVALTNING 46 44.0
OPPLAND 501 LILLEHAMMER NAV OPPLAND 90 82.9
OPPLAND 501 LILLEHAMMER NAV KLAGEINSTANS 15 14.4
OPPLAND 501 LILLEHAMMER NAV KONTAKTSENTER 34 32.1
OPPLAND 502 GJØVIK NAV OPPLAND 37 31.7
OPPLAND 502 GJØVIK NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 51 47.8
OPPLAND 511 DOVRE NAV OPPLAND 3 3.0
OPPLAND 512 LESJA NAV OPPLAND 3 2.0
OPPLAND 513 SKJÅK NAV OPPLAND 3 2.1
OPPLAND 514 LOM NAV OPPLAND 2 2.0
OPPLAND 515 VÅGÅ NAV KONTROLL 10 9.2
OPPLAND 515 VÅGÅ NAV OPPLAND 3 2.4
OPPLAND 516 NORD-FRON NAV OPPLAND 8 7.0
OPPLAND 517 SEL NAV OPPLAND 10 8.6
OPPLAND 519 SØR-FRON NAV OPPLAND 7 6.1
OPPLAND 520 RINGEBU NAV OPPLAND 5 4.5
OPPLAND 521 ØYER NAV OPPLAND 5 4.8
OPPLAND 522 GAUSDAL NAV OPPLAND 9 6.8
OPPLAND 528 ØSTRE TOTEN NAV OPPLAND 13 11.8
OPPLAND 529 VESTRE TOTEN NAV FORVALTNING 28 25.9
OPPLAND 529 VESTRE TOTEN NAV OPPLAND 15 11.2
OPPLAND 532 JEVNAKER NAV OPPLAND 7 5.7
OPPLAND 534 GRAN NAV OPPLAND 30 23.9
OPPLAND 536 SØNDRE LAND NAV OPPLAND 8 6.2
OPPLAND 538 NORDRE LAND NAV OPPLAND 8 7.4
OPPLAND 540 SØR-AURDAL NAV OPPLAND 3 3.0
OPPLAND 541 ETNEDAL NAV OPPLAND 1 1.0
OPPLAND 542 NORD-AURDAL NAV OPPLAND 13 11.6
OPPLAND 543 VESTRE SLIDRE NAV OPPLAND 3 1.6
OPPLAND 544 ØYSTRE SLIDRE NAV OPPLAND 3 3.0
OPPLAND 545 VANG NAV OPPLAND 2 1.5
BUSKERUD 602 DRAMMEN NAV KONTROLL 10 10.0
BUSKERUD 602 DRAMMEN NAV FORVALTNING 114 107.7
BUSKERUD 602 DRAMMEN NAV BUSKERUD 158 140.2
BUSKERUD 602 DRAMMEN NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 55 53.0
BUSKERUD 602 DRAMMEN NAV KONTAKTSENTER 47 42.9
BUSKERUD 604 KONGSBERG NAV BUSKERUD 18 17.1
BUSKERUD 605 RINGERIKE NAV FORVALTNING 2 2.0
BUSKERUD 605 RINGERIKE NAV BUSKERUD 28 26.4
BUSKERUD 612 HOLE NAV BUSKERUD 3 2.7
BUSKERUD 615 FLÅ NAV BUSKERUD 1 1.0
BUSKERUD 616 NES NAV BUSKERUD 4 3.6
BUSKERUD 617 GOL NAV BUSKERUD 7 6.4
BUSKERUD 618 HEMSEDAL NAV BUSKERUD 2 1.5
BUSKERUD 619 ÅL NAV BUSKERUD 3 2.8
BUSKERUD 620 HOL NAV BUSKERUD 4 4.0
BUSKERUD 621 SIGDAL NAV BUSKERUD 4 3.8
BUSKERUD 622 KRØDSHERAD NAV BUSKERUD 1 1.0
BUSKERUD 623 MODUM NAV BUSKERUD 15 13.8
BUSKERUD 624 ØVRE EIKER NAV FORVALTNING 13 11.3
BUSKERUD 624 ØVRE EIKER NAV BUSKERUD 18 15.7
BUSKERUD 625 NEDRE EIKER NAV BUSKERUD 22 20.5
BUSKERUD 626 LIER NAV BUSKERUD 21 18.5
BUSKERUD 627 RØYKEN NAV BUSKERUD 12 11.6
BUSKERUD 628 HURUM NAV BUSKERUD 8 7.1
BUSKERUD 632 ROLLAG NAV BUSKERUD 6 6.0
VESTFOLD 701 BORRE NAV VESTFOLD 30 28.6
VESTFOLD 702 HOLMESTRAND NAV VESTFOLD 15 12.4
VESTFOLD 704 TØNSBERG NAV FORVALTNING 116 108.6
VESTFOLD 704 TØNSBERG NAV VESTFOLD 144 126.4
VESTFOLD 704 TØNSBERG NAV KLAGEINSTANS 38 35.2
VESTFOLD 704 TØNSBERG NAV KONTAKTSENTER 34 30.5
VESTFOLD 706 SANDEFJORD NAV VESTFOLD 55 47.7
VESTFOLD 709 LARVIK NAV VESTFOLD 47 41.9
VESTFOLD 711 SVELVIK NAV VESTFOLD 7 5.8
VESTFOLD 713 SANDE NAV VESTFOLD 9 7.6
VESTFOLD 714 HOF NAV VESTFOLD 4 2.4
VESTFOLD 716 RE NAV VESTFOLD 6 5.9
VESTFOLD 719 ANDEBU NAV VESTFOLD 5 3.8
VESTFOLD 720 STOKKE NAV VESTFOLD 9 8.5
VESTFOLD 720 STOKKE NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 55 49.6
VESTFOLD 722 NØTTERØY NAV VESTFOLD 21 18.0
VESTFOLD 723 TJØME NAV VESTFOLD 5 5.0
VESTFOLD 728 LARDAL NAV VESTFOLD 3 2.8
TELEMARK 805 PORSGRUNN NAV PENSJON 56 53.7
TELEMARK 805 PORSGRUNN NAV TELEMARK 41 37.3
TELEMARK 806 SKIEN NAV FORVALTNING 67 63.0
TELEMARK 806 SKIEN NAV TELEMARK 126 114.4
TELEMARK 806 SKIEN NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 50 47.4
TELEMARK 806 SKIEN NAV KONTAKTSENTER 25 24.1
TELEMARK 807 NOTODDEN NAV FORVALTNING 10 8.7
TELEMARK 807 NOTODDEN NAV TELEMARK 18 17.8
TELEMARK 811 SILJAN NAV TELEMARK 3 3.0
TELEMARK 814 BAMBLE NAV TELEMARK 19 17.4
TELEMARK 815 KRAGERØ NAV TELEMARK 16 14.6
TELEMARK 817 DRANGEDAL NAV TELEMARK 5 5.0
TELEMARK 819 NOME NAV TELEMARK 9 8.9
TELEMARK 821 NAV TELEMARK 8 7.5
TELEMARK 822 SAUHERAD NAV TELEMARK 8 6.9
TELEMARK 826 TINN NAV TELEMARK 10 9.0
TELEMARK 827 HJARTDAL NAV TELEMARK 4 2.8
TELEMARK 828 SELJORD NAV TELEMARK 6 5.8
TELEMARK 829 KVITESEID NAV TELEMARK 4 3.3
TELEMARK 830 NISSEDAL NAV TELEMARK 3 3.0
TELEMARK 831 FYRESDAL NAV TELEMARK 3 3.0
TELEMARK 833 TOKKE NAV TELEMARK 7 5.0
TELEMARK 834 VINJE NAV TELEMARK 3 3.0
AUST-AGDER 901 RISØR NAV AUST-AGDER 13 8.4
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD NAV AUST-AGDER 26 23.8
AUST-AGDER 906 ARENDAL NAV PENSJON 4 4.0
AUST-AGDER 906 ARENDAL NAV FORVALTNING 60 55.3
AUST-AGDER 906 ARENDAL NAV AUST-AGDER 110 95.3
AUST-AGDER 906 ARENDAL NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 38 34.3
AUST-AGDER 906 ARENDAL NAV KONTAKTSENTER 22 21.6
AUST-AGDER 911 GJERSTAD NAV AUST-AGDER 2 2.0
AUST-AGDER 912 VEGÅRSHEI NAV AUST-AGDER 1 1.0
AUST-AGDER 914 TVEDESTRAND NAV AUST-AGDER 7 5.8
AUST-AGDER 919 FROLAND NAV AUST-AGDER 7 5.5
AUST-AGDER 926 LILLESAND NAV AUST-AGDER 12 9.1
AUST-AGDER 928 BIRKENES NAV AUST-AGDER 6 4.4
AUST-AGDER 929 ÅMLI NAV AUST-AGDER 3 2.0
AUST-AGDER 935 IVELAND NAV AUST-AGDER 1 1.0
AUST-AGDER 937 EVJE OG HORNNES NAV AUST-AGDER 6 4.5
AUST-AGDER 938 BYGLAND NAV AUST-AGDER 1 1.0
AUST-AGDER 940 VALLE NAV AUST-AGDER 4 2.8
AUST-AGDER 941 BYKLE NAV AUST-AGDER 2 1.5
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND NAV FORVALTNING 62 58.4
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND NAV VEST-AGDER 152 141.1
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 41 39.9
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND NAV KLAGEINSTANS 27 25.2
VEST-AGDER 1002 MANDAL NAV VEST-AGDER 18 16.3
VEST-AGDER 1002 MANDAL NAV KONTAKTSENTER 32 29.6
VEST-AGDER 1003 FARSUND NAV VEST-AGDER 9 8.4
VEST-AGDER 1004 FLEKKEFJORD NAV VEST-AGDER 9 9.0
VEST-AGDER 1014 VENNESLA NAV VEST-AGDER 12 9.8
VEST-AGDER 1017 SONGDALEN NAV VEST-AGDER 5 5.0
VEST-AGDER 1018 SØGNE NAV VEST-AGDER 10 8.8
VEST-AGDER 1021 MARNARDAL NAV VEST-AGDER 4 3.8
VEST-AGDER 1026 ÅSERAL NAV VEST-AGDER 1 1.0
VEST-AGDER 1027 AUDNEDAL NAV VEST-AGDER 3 1.0
VEST-AGDER 1029 LINDESNES NAV VEST-AGDER 7 5.3
VEST-AGDER 1032 LYNGDAL NAV FORVALTNING 19 17.2
VEST-AGDER 1032 LYNGDAL NAV VEST-AGDER 9 8.6
VEST-AGDER 1034 HÆGEBOSTAD NAV VEST-AGDER 2 1.8
VEST-AGDER 1037 KVINESDAL NAV VEST-AGDER 7 4.8
VEST-AGDER 1046 SIRDAL NAV VEST-AGDER 2 1.5
ROGALAND 1101 EIGERSUND NAV ROGALAND 17 13.7
ROGALAND 1102 SANDNES NAV FORVALTNING 127 117.1
ROGALAND 1102 SANDNES NAV ROGALAND 74 65.8
ROGALAND 1102 SANDNES NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 89 80.3
ROGALAND 1102 SANDNES NAV KONTAKTSENTER 71 66.7
ROGALAND 1103 STAVANGER NAV ROGALAND 209 192.4
ROGALAND 1106 HAUGESUND NAV ROGALAND 35 32.9
ROGALAND 1111 SOKNDAL NAV ROGALAND 3 2.0
ROGALAND 1112 LUND NAV ROGALAND 5 4.0
ROGALAND 1114 BJERKREIM NAV ROGALAND 1 0.8
ROGALAND 1119 NAV ROGALAND 15 13.1
ROGALAND 1120 KLEPP NAV ROGALAND 13 12.8
ROGALAND 1121 TIME NAV ROGALAND 17 13.4
ROGALAND 1122 GJESDAL NAV ROGALAND 10 9.5
ROGALAND 1124 SOLA NAV KONTROLL 19 18.6
ROGALAND 1124 SOLA NAV ROGALAND 17 16.0
ROGALAND 1127 RANDABERG NAV ROGALAND 9 7.9
ROGALAND 1129 FORSAND NAV ROGALAND 2 0.8
ROGALAND 1130 STRAND NAV ROGALAND 10 9.8
ROGALAND 1133 HJELMELAND NAV ROGALAND 1 1.0
ROGALAND 1134 SULDAL NAV ROGALAND 3 3.0
ROGALAND 1135 SAUDA NAV FORVALTNING 25 21.0
ROGALAND 1135 SAUDA NAV ROGALAND 6 5.0
ROGALAND 1141 FINNØY NAV ROGALAND 5 2.2
ROGALAND 1142 RENNESØY NAV ROGALAND 3 2.1
ROGALAND 1145 BOKN NAV ROGALAND 3 1.8
ROGALAND 1146 TYSVÆR NAV ROGALAND 9 8.0
ROGALAND 1149 KARMØY NAV PENSJON 2 1.8
ROGALAND 1149 KARMØY NAV FORVALTNING 58 55.9
ROGALAND 1149 KARMØY NAV ROGALAND 37 34.0
ROGALAND 1151 UTSIRA NAV ROGALAND 1 1.0
ROGALAND 1160 VINDAFJORD NAV ROGALAND 4 3.8
HORDALAND 1201 BERGEN NAV FORVALTNING 163 148.2
HORDALAND 1201 BERGEN NAV HORDALAND 373 338.3
HORDALAND 1201 BERGEN NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 103 97.6
HORDALAND 1201 BERGEN NAV KLAGEINSTANS 26 25.8
HORDALAND 1201 BERGEN NAV KONTAKTSENTER 92 88.8
HORDALAND 1211 ETNE NAV HORDALAND 4 3.6
HORDALAND 1216 SVEIO NAV HORDALAND 3 2.0
HORDALAND 1219 BØMLO NAV HORDALAND 10 8.7
HORDALAND 1221 STORD NAV FORVALTNING 59 54.0
HORDALAND 1221 STORD NAV HORDALAND 21 20.2
HORDALAND 1222 FITJAR NAV HORDALAND 5 3.7
HORDALAND 1223 TYSNES NAV HORDALAND 2 1.8
HORDALAND 1224 KVINNHERAD NAV HORDALAND 10 7.7
HORDALAND 1227 JONDAL NAV HORDALAND 1 1.0
HORDALAND 1228 ODDA NAV HORDALAND 8 6.1
HORDALAND 1231 ULLENSVANG NAV HORDALAND 3 3.0
HORDALAND 1232 EIDFJORD NAV HORDALAND 2 2.0
HORDALAND 1233 ULVIK NAV HORDALAND 1 1.0
HORDALAND 1234 GRANVIN NAV HORDALAND 1 1.0
HORDALAND 1235 VOSS NAV HORDALAND 13 10.5
HORDALAND 1238 KVAM NAV HORDALAND 4 4.0
HORDALAND 1241 FUSA NAV HORDALAND 5 3.6
HORDALAND 1242 SAMNANGER NAV HORDALAND 3 1.8
HORDALAND 1243 OS NAV HORDALAND 14 12.5
HORDALAND 1244 AUSTEVOLL NAV HORDALAND 3 2.8
HORDALAND 1245 SUND NAV HORDALAND 4 3.5
HORDALAND 1246 FJELL NAV HORDALAND 21 20.0
HORDALAND 1247 ASKØY NAV HORDALAND 17 15.7
HORDALAND 1251 VAKSDAL NAV HORDALAND 3 3.0
HORDALAND 1253 OSTERØY NAV HORDALAND 7 7.0
HORDALAND 1256 MELAND NAV HORDALAND 6 5.5
HORDALAND 1259 ØYGARDEN NAV HORDALAND 3 2.5
HORDALAND 1260 RADØY NAV HORDALAND 6 5.1
HORDALAND 1263 LINDÅS NAV HORDALAND 13 12.1
HORDALAND 1264 AUSTRHEIM NAV HORDALAND 4 3.6
HORDALAND 1265 FEDJE NAV HORDALAND 2 2.0
HORDALAND 1266 MASFJORDEN NAV HORDALAND 3 2.8
SOGN OG FJORDANE 1401 FLORA NAV SOGN OG FJORDANE 15 11.6
SOGN OG FJORDANE 1411 GULEN NAV SOGN OG FJORDANE 5 3.9
SOGN OG FJORDANE 1412 SOLUND NAV SOGN OG FJORDANE 3 2.0
SOGN OG FJORDANE 1413 HYLLESTAD NAV SOGN OG FJORDANE 2 1.8
SOGN OG FJORDANE 1416 HØYANGER NAV SOGN OG FJORDANE 8 5.9
SOGN OG FJORDANE 1417 VIK NAV SOGN OG FJORDANE 4 3.0
SOGN OG FJORDANE 1418 BALESTRAND NAV SOGN OG FJORDANE 3 3.0
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER NAV REGNSKAP OG UTBETALING 110 104.1
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER NAV SOGN OG FJORDANE 35 30.8
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER NAV KONTAKTSENTER 15 12.2
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL NAV FORVALTNING 31 28.7
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL NAV SOGN OG FJORDANE 8 7.7
SOGN OG FJORDANE 1421 AURLAND NAV SOGN OG FJORDANE 3 2.5
SOGN OG FJORDANE 1422 LÆRDAL NAV SOGN OG FJORDANE 2 2.0
SOGN OG FJORDANE 1424 ÅRDAL NAV SOGN OG FJORDANE 6 5.2
SOGN OG FJORDANE 1426 LUSTER NAV SOGN OG FJORDANE 6 5.5
SOGN OG FJORDANE 1428 ASKVOLL NAV SOGN OG FJORDANE 4 3.3
SOGN OG FJORDANE 1429 FJALER NAV SOGN OG FJORDANE 4 3.8
SOGN OG FJORDANE 1430 GAULAR NAV SOGN OG FJORDANE 3 2.8
SOGN OG FJORDANE 1431 JØLSTER NAV SOGN OG FJORDANE 4 3.1
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE NAV FORVALTNING 21 19.4
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE NAV SOGN OG FJORDANE 11 9.8
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 30 27.5
SOGN OG FJORDANE 1433 NAUSTDAL NAV SOGN OG FJORDANE 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1438 BREMANGER NAV SOGN OG FJORDANE 4 3.3
SOGN OG FJORDANE 1439 VÅGSØY NAV SOGN OG FJORDANE 6 5.3
SOGN OG FJORDANE 1441 SELJE NAV SOGN OG FJORDANE 5 3.7
SOGN OG FJORDANE 1443 EID NAV SOGN OG FJORDANE 9 6.0
SOGN OG FJORDANE 1444 HORNINDAL NAV SOGN OG FJORDANE 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1445 GLOPPEN NAV SOGN OG FJORDANE 9 7.0
SOGN OG FJORDANE 1449 STRYN NAV SOGN OG FJORDANE 8 8.0
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE NAV FORVALTNING 77 73.3
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE NAV MØRE OG ROMSDAL 110 104.8
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE NAV KONTAKTSENTER 10 9.5
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND NAV PENSJON 53 51.9
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND NAV MØRE OG ROMSDAL 46 44.4
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 53 48.2
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND NAV FORVALTNING 44 39.9
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND NAV MØRE OG ROMSDAL 26 24.5
MØRE OG ROMSDAL 1511 VANYLVEN NAV MØRE OG ROMSDAL 3 3.0
MØRE OG ROMSDAL 1514 SANDE NAV MØRE OG ROMSDAL 2 1.8
MØRE OG ROMSDAL 1515 HERØY NAV MØRE OG ROMSDAL 8 6.9
MØRE OG ROMSDAL 1516 ULSTEIN NAV MØRE OG ROMSDAL 8 7.3
MØRE OG ROMSDAL 1517 HAREID NAV MØRE OG ROMSDAL 7 5.5
MØRE OG ROMSDAL 1519 VOLDA NAV MØRE OG ROMSDAL 7 7.0
MØRE OG ROMSDAL 1520 ØRSTA NAV MØRE OG ROMSDAL 15 13.0
MØRE OG ROMSDAL 1523 ØRSKOG NAV MØRE OG ROMSDAL 3 2.1
MØRE OG ROMSDAL 1524 NORDDAL NAV MØRE OG ROMSDAL 3 1.6
MØRE OG ROMSDAL 1525 STRANDA NAV MØRE OG ROMSDAL 4 4.0
MØRE OG ROMSDAL 1526 STORDAL NAV MØRE OG ROMSDAL 3 1.9
MØRE OG ROMSDAL 1528 SYKKYLVEN NAV MØRE OG ROMSDAL 8 6.5
MØRE OG ROMSDAL 1529 SKODJE NAV MØRE OG ROMSDAL 6 6.0
MØRE OG ROMSDAL 1531 SULA NAV MØRE OG ROMSDAL 8 7.3
MØRE OG ROMSDAL 1532 GISKE NAV MØRE OG ROMSDAL 7 6.5
MØRE OG ROMSDAL 1534 HARAM NAV MØRE OG ROMSDAL 7 6.3
MØRE OG ROMSDAL 1535 VESTNES NAV MØRE OG ROMSDAL 7 5.7
MØRE OG ROMSDAL 1539 RAUMA NAV MØRE OG ROMSDAL 6 6.0
MØRE OG ROMSDAL 1543 NESSET NAV MØRE OG ROMSDAL 3 3.0
MØRE OG ROMSDAL 1545 MIDSUND NAV MØRE OG ROMSDAL 3 1.9
MØRE OG ROMSDAL 1546 SANDØY NAV MØRE OG ROMSDAL 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1547 AUKRA NAV MØRE OG ROMSDAL 3 3.0
MØRE OG ROMSDAL 1548 FRÆNA NAV MØRE OG ROMSDAL 8 7.5
MØRE OG ROMSDAL 1551 EIDE NAV MØRE OG ROMSDAL 3 2.1
MØRE OG ROMSDAL 1554 AVERØY NAV MØRE OG ROMSDAL 5 4.5
MØRE OG ROMSDAL 1557 GJEMNES NAV MØRE OG ROMSDAL 3 2.5
MØRE OG ROMSDAL 1560 TINGVOLL NAV MØRE OG ROMSDAL 3 2.6
MØRE OG ROMSDAL 1563 SUNNDAL NAV MØRE OG ROMSDAL 7 6.5
MØRE OG ROMSDAL 1566 SURNADAL NAV MØRE OG ROMSDAL 6 5.4
MØRE OG ROMSDAL 1567 RINDAL NAV MØRE OG ROMSDAL 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1571 HALSA NAV MØRE OG ROMSDAL 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1573 SMØLA NAV MØRE OG ROMSDAL 3 2.5
MØRE OG ROMSDAL 1576 AURE NAV MØRE OG ROMSDAL 5 3.8
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM NAV KONTROLL 7 7.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM NAV PENSJON 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM NAV FORVALTNING 84 77.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM NAV SØR-TRØNDELAG 319 292.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 118 112.1
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM NAV KLAGEINSTANS 10 10.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM NAV KONTAKTSENTER 44 41.2
SØR-TRØNDELAG 1612 HEMNE NAV SØR-TRØNDELAG 6 5.5
SØR-TRØNDELAG 1617 HITRA NAV SØR-TRØNDELAG 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1620 FRØYA NAV SØR-TRØNDELAG 8 8.0
SØR-TRØNDELAG 1621 ØRLAND NAV SØR-TRØNDELAG 9 8.8
SØR-TRØNDELAG 1624 RISSA NAV SØR-TRØNDELAG 5 4.8
SØR-TRØNDELAG 1627 BJUGN NAV SØR-TRØNDELAG 4 3.6
SØR-TRØNDELAG 1630 ÅFJORD NAV SØR-TRØNDELAG 6 5.5
SØR-TRØNDELAG 1632 ROAN NAV SØR-TRØNDELAG 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1634 OPPDAL NAV SØR-TRØNDELAG 9 7.7
SØR-TRØNDELAG 1635 RENNEBU NAV SØR-TRØNDELAG 2 2.0
SØR-TRØNDELAG 1636 MELDAL NAV SØR-TRØNDELAG 4 4.0
SØR-TRØNDELAG 1638 ORKDAL NAV FORVALTNING 51 49.6
SØR-TRØNDELAG 1638 ORKDAL NAV SØR-TRØNDELAG 15 12.9
SØR-TRØNDELAG 1640 RØROS NAV SØR-TRØNDELAG 9 8.5
SØR-TRØNDELAG 1644 HOLTÅLEN NAV SØR-TRØNDELAG 1 0.5
SØR-TRØNDELAG 1648 MIDTRE GAULDAL NAV SØR-TRØNDELAG 7 6.6
SØR-TRØNDELAG 1653 MELHUS NAV SØR-TRØNDELAG 14 13.1
SØR-TRØNDELAG 1657 SKAUN NAV SØR-TRØNDELAG 6 5.8
SØR-TRØNDELAG 1662 KLÆBU NAV SØR-TRØNDELAG 6 5.5
SØR-TRØNDELAG 1663 MALVIK NAV SØR-TRØNDELAG 13 11.6
SØR-TRØNDELAG 1664 SELBU NAV SØR-TRØNDELAG 5 4.5
SØR-TRØNDELAG 1665 TYDAL NAV SØR-TRØNDELAG 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER NAV PENSJON 54 51.1
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER NAV NORD-TRØNDELAG 76 69.3
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER NAV IKT 41 40.8
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS NAV NORD-TRØNDELAG 19 16.4
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS NAV KONTAKTSENTER 22 20.4
NORD-TRØNDELAG 1711 MERÅKER NAV NORD-TRØNDELAG 4 2.1
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL NAV NORD-TRØNDELAG 24 22.9
NORD-TRØNDELAG 1717 FROSTA NAV NORD-TRØNDELAG 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1718 LEKSVIK NAV NORD-TRØNDELAG 5 4.5
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER NAV NORD-TRØNDELAG 106 95.6
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 44 39.2
NORD-TRØNDELAG 1721 VERDAL NAV NORD-TRØNDELAG 17 16.8
NORD-TRØNDELAG 1724 VERRAN NAV NORD-TRØNDELAG 3 3.0
NORD-TRØNDELAG 1725 NAMDALSEID NAV NORD-TRØNDELAG 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1736 SNÅSA NAV NORD-TRØNDELAG 3 3.0
NORD-TRØNDELAG 1738 LIERNE NAV NORD-TRØNDELAG 2 1.4
NORD-TRØNDELAG 1739 RØYRVIK NAV NORD-TRØNDELAG 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1740 NAMSSKOGAN NAV NORD-TRØNDELAG 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1742 GRONG NAV NORD-TRØNDELAG 4 4.0
NORD-TRØNDELAG 1743 HØYLANDET NAV NORD-TRØNDELAG 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1744 OVERHALLA NAV NORD-TRØNDELAG 4 2.8
NORD-TRØNDELAG 1748 FOSNES NAV NORD-TRØNDELAG 1 0.7
NORD-TRØNDELAG 1749 FLATANGER NAV NORD-TRØNDELAG 2 2.0
NORD-TRØNDELAG 1750 VIKNA NAV NORD-TRØNDELAG 7 7.0
NORD-TRØNDELAG 1751 NÆRØY NAV NORD-TRØNDELAG 3 2.5
NORD-TRØNDELAG 1755 LEKA NAV NORD-TRØNDELAG 2 2.0
NORD-TRØNDELAG 1756 INDERØY NAV NORD-TRØNDELAG 5 3.4
NORDLAND 1804 BODØ NAV NORDLAND 142 133.2
NORDLAND 1804 BODØ NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 61 53.6
NORDLAND 1804 BODØ NAV KONTAKTSENTER 79 77.1
NORDLAND 1805 NARVIK NAV NORDLAND 30 29.0
NORDLAND 1811 BINDAL NAV NORDLAND 3 2.2
NORDLAND 1812 SØMNA NAV NORDLAND 3 3.0
NORDLAND 1813 BRØNNØY NAV NORDLAND 14 12.7
NORDLAND 1815 VEGA NAV NORDLAND 2 2.0
NORDLAND 1816 VEVELSTAD NAV NORDLAND 1 1.0
NORDLAND 1818 HERØY NAV NORDLAND 5 4.5
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG NAV NORDLAND 12 11.0
NORDLAND 1822 LEIRFJORD NAV NORDLAND 4 3.8
NORDLAND 1824 VEFSN NAV FORVALTNING 16 14.6
NORDLAND 1824 VEFSN NAV NORDLAND 16 15.6
NORDLAND 1825 GRANE NAV NORDLAND 3 3.0
NORDLAND 1826 HATTFJELLDAL NAV NORDLAND 2 2.0
NORDLAND 1827 DØNNA NAV NORDLAND 2 2.0
NORDLAND 1828 NESNA NAV NORDLAND 5 3.6
NORDLAND 1832 HEMNES NAV NORDLAND 6 5.8
NORDLAND 1833 RANA NAV REGNSKAP OG UTBETALING 127 121.3
NORDLAND 1833 RANA NAV NORDLAND 36 34.9
NORDLAND 1833 RANA NAV KONTAKTSENTER 110 101.8
NORDLAND 1834 LURØY NAV NORDLAND 2 2.0
NORDLAND 1835 TRÆNA NAV NORDLAND 3 2.3
NORDLAND 1836 RØDØY NAV NORDLAND 2 2.0
NORDLAND 1837 MELØY NAV NORDLAND 14 11.9
NORDLAND 1838 GILDESKÅL NAV NORDLAND 3 3.0
NORDLAND 1839 BEIARN NAV NORDLAND 3 3.0
NORDLAND 1840 SALTDAL NAV NORDLAND 6 6.0
NORDLAND 1841 FAUSKE NAV FORVALTNING 61 58.7
NORDLAND 1841 FAUSKE NAV NORDLAND 13 12.2
NORDLAND 1845 SØRFOLD NAV NORDLAND 3 2.5
NORDLAND 1848 STEIGEN NAV NORDLAND 5 4.4
NORDLAND 1849 HAMARØY NAV NORDLAND 3 2.3
NORDLAND 1850 TYSFJORD NAV NORDLAND 3 3.0
NORDLAND 1851 LØDINGEN NAV NORDLAND 3 2.8
NORDLAND 1853 EVENES NAV NORDLAND 4 3.0
NORDLAND 1854 BALLANGEN NAV NORDLAND 5 4.3
NORDLAND 1856 RØST NAV NORDLAND 3 3.0
NORDLAND 1857 VÆRØY NAV NORDLAND 1 1.0
NORDLAND 1859 FLAKSTAD NAV NORDLAND 2 2.0
NORDLAND 1860 VESTVÅGØY NAV NORDLAND 20 17.9
NORDLAND 1865 VÅGAN NAV NORDLAND 15 14.0
NORDLAND 1866 HADSEL NAV NORDLAND 12 11.0
NORDLAND 1867 NAV NORDLAND 4 4.0
NORDLAND 1868 ØKSNES NAV NORDLAND 6 5.6
NORDLAND 1870 SORTLAND NAV FORVALTNING 23 22.3
NORDLAND 1870 SORTLAND NAV NORDLAND 17 15.5
NORDLAND 1871 ANDØY NAV NORDLAND 8 7.1
NORDLAND 1874 MOSKENES NAV NORDLAND 3 2.5
TROMS 1902 TROMSØ NAV KONTROLL 7 6.6
TROMS 1902 TROMSØ NAV FORVALTNING 61 57.3
TROMS 1902 TROMSØ NAV TROMS 135 128.9
TROMS 1902 TROMSØ NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 56 44.4
TROMS 1902 TROMSØ NAV KLAGEINSTANS 11 11.0
TROMS 1902 TROMSØ NAV KONTAKTSENTER 32 31.5
TROMS 1903 HARSTAD NAV REGNSKAP OG UTBETALING 99 93.3
TROMS 1903 HARSTAD NAV TROMS 38 34.6
TROMS 1911 KVÆFJORD NAV TROMS 5 4.9
TROMS 1913 SKÅNLAND NAV TROMS 6 4.5
TROMS 1917 IBESTAD NAV TROMS 2 2.0
TROMS 1919 GRATANGEN NAV TROMS 3 2.5
TROMS 1920 LAVANGEN NAV TROMS 4 3.6
TROMS 1922 BARDU NAV TROMS 5 4.0
TROMS 1923 SALANGEN NAV TROMS 5 4.6
TROMS 1924 MÅLSELV NAV TROMS 9 8.5
TROMS 1925 SØRREISA NAV TROMS 4 4.0
TROMS 1926 DYRØY NAV TROMS 4 3.5
TROMS 1927 TRANØY NAV TROMS 2 2.0
TROMS 1928 TORSKEN NAV TROMS 2 2.0
TROMS 1929 BERG NAV TROMS 2 2.0
TROMS 1931 LENVIK NAV TROMS 33 31.4
TROMS 1933 BALSFJORD NAV TROMS 9 7.2
TROMS 1936 KARLSØY NAV TROMS 5 3.5
TROMS 1938 LYNGEN NAV TROMS 6 6.0
TROMS 1939 STORFJORD NAV TROMS 8 6.3
TROMS 1940 KÅFJORD NAV TROMS 5 3.1
TROMS 1941 SKJERVØY NAV TROMS 5 3.8
TROMS 1942 NORDREISA NAV TROMS 11 11.0
TROMS 1943 KVÆNANGEN NAV TROMS 3 2.5
FINNMARK 2002 VARDØ NAV KONTROLL 13 11.8
FINNMARK 2002 VARDØ NAV FORVALTNING 5 5.0
FINNMARK 2002 VARDØ NAV FINNMARK 4 4.0
FINNMARK 2003 VADSØ NAV FORVALTNING 18 17.5
FINNMARK 2003 VADSØ NAV FINNMARK 55 50.1
FINNMARK 2004 HAMMERFEST NAV FINNMARK 13 12.5
FINNMARK 2011 KAUTOKEINO NAV FINNMARK 5 4.4
FINNMARK 2012 ALTA NAV FORVALTNING 21 19.9
FINNMARK 2012 ALTA NAV FINNMARK 26 25.1
FINNMARK 2012 ALTA NAV KONTAKTSENTER 10 9.6
FINNMARK 2014 LOPPA NAV FINNMARK 2 2.0
FINNMARK 2015 HASVIK NAV FINNMARK 1 1.0
FINNMARK 2017 KVALSUND NAV FINNMARK 2 1.0
FINNMARK 2018 MÅSØY NAV FINNMARK 2 2.0
FINNMARK 2019 NORDKAPP NAV FINNMARK 6 4.7
FINNMARK 2020 PORSANGER NAV FINNMARK 7 6.5
FINNMARK 2020 PORSANGER NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 30 29.0
FINNMARK 2021 KARASJOK NAV FINNMARK 4 3.8
FINNMARK 2022 LEBESBY NAV FINNMARK 4 2.0
FINNMARK 2023 GAMVIK NAV FINNMARK 1 1.0
FINNMARK 2024 BERLEVÅG NAV FINNMARK 4 2.8
FINNMARK 2025 TANA NAV FINNMARK 4 3.4
FINNMARK 2027 NESSEBY NAV FINNMARK 6 3.2
FINNMARK 2028 BÅTSFJORD NAV FINNMARK 4 3.2
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER NAV REGNSKAP OG UTBETALING 156 149.9
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER NAV FINNMARK 20 19.3
SVALBARD 2111 SPITSBERGEN NAV TROMS 1 1.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (88:2) Departementsområdet TATEN per arbeidssted, år 2013
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 HALDEN NAV ØSTFOLD 88:2:2:1:7 NAV HALDEN 31 30.1
ØSTFOLD 104 MOSS NAV ØSTFOLD 88:2:2:1:12 NAV MOSS 35 30.7
ØSTFOLD 105 SARPSBORG NAV FORVALTNING 88:2:14:38 NAV FORVALTNING ØSTFOLD 136 121.3
ØSTFOLD 105 SARPSBORG NAV ØSTFOLD 88:2:2:1:1 NAV ARBEIDSRÅDGIVNING ØSTFOLD 5 4.8
ØSTFOLD 105 SARPSBORG NAV ØSTFOLD 88:2:2:1:17 NAV SARPSBORG 63 58.2
ØSTFOLD 105 SARPSBORG NAV ØSTFOLD 88:2:2:1:22 NAV ØSTFOLD 44 41.2
ØSTFOLD 105 SARPSBORG NAV ØSTFOLD 88:2:2:1:24 NAV ØSTFOLD ARBEIDSLIVSSENTER SENTER FOR INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 25 24.8
ØSTFOLD 105 SARPSBORG NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 88:2:6:18 NAV HJELPEMIDDELSENTRAL ØSTFOLD 56 51.2
ØSTFOLD 105 SARPSBORG NAV KONTAKTSENTER 88:2:9:5 NAV KONTAKTSENTER ØSTFOLD 71 65.8
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD NAV ØSTFOLD 88:2:2:1:6 NAV FREDRIKSTAD 76 70.9
ØSTFOLD 111 HVALER NAV ØSTFOLD 88:2:2:1:10 NAV HVALER 6 4.5
ØSTFOLD 118 AREMARK NAV ØSTFOLD 88:2:2:1:2 NAV AREMARK 2 1.5
ØSTFOLD 119 MARKER NAV ØSTFOLD 88:2:2:1:11 NAV MARKER 4 3.4
ØSTFOLD 121 RØMSKOG NAV ØSTFOLD 88:2:2:1:15 NAV RØMSKOG 1 1.0
ØSTFOLD 122 TRØGSTAD NAV ØSTFOLD 88:2:2:1:20 NAV TRØGSTAD 6 5.6
ØSTFOLD 123 SPYDEBERG NAV ØSTFOLD 88:2:2:1:19 NAV SPYDEBERG 5 4.6
ØSTFOLD 124 ASKIM NAV ØSTFOLD 88:2:2:1:3 NAV ASKIM 16 14.7
ØSTFOLD 125 EIDSBERG NAV ØSTFOLD 88:2:2:1:4 NAV EIDSBERG 13 11.2
ØSTFOLD 127 SKIPTVET NAV ØSTFOLD 88:2:2:1:18 NAV SKIPTVEDT 3 1.8
ØSTFOLD 128 RAKKESTAD NAV ØSTFOLD 88:2:2:1:13 NAV RAKKESTAD 8 7.1
ØSTFOLD 135 RÅDE NAV ØSTFOLD 88:2:2:1:16 NAV RÅDE 7 7.0
ØSTFOLD 136 RYGGE NAV ØSTFOLD 88:2:2:1:14 NAV RYGGE 11 9.6
ØSTFOLD 137 VÅLER NAV ØSTFOLD 88:2:2:1:21 NAV VÅLER 4 3.4
ØSTFOLD 138 HOBØL NAV ØSTFOLD 88:2:2:1:9 NAV HOBØL 6 4.9
AKERSHUS 211 VESTBY NAV AKERSHUS 88:2:2:2:31 NAV VESTBY 14 12.4
AKERSHUS 213 SKI NAV FORVALTNING 88:2:14:22 NAV FORVALTNING SKI 46 39.7
AKERSHUS 213 SKI NAV AKERSHUS 88:2:2:2:27 NAV SKI 25 23.5
AKERSHUS 214 ÅS NAV AKERSHUS 88:2:2:2:32 NAV ÅS 11 11.0
AKERSHUS 215 FROGN NAV AKERSHUS 88:2:2:2:15 NAV FROGN 14 11.8
AKERSHUS 216 NESODDEN NAV AKERSHUS 88:2:2:2:21 NAV NESODDEN 15 12.8
AKERSHUS 217 OPPEGÅRD NAV AKERSHUS 88:2:2:2:23 NAV OPPEGÅRD 22 20.4
AKERSHUS 219 BÆRUM NAV FORVALTNING 88:2:14:23 NAV FORVALTNING SKI AVD BÆRUM 47 42.3
AKERSHUS 219 BÆRUM NAV AKERSHUS 88:2:2:2:6 NAV BÆRUM 77 73.0
AKERSHUS 220 ASKER NAV AKERSHUS 88:2:2:2:4 NAV ASKER 36 33.7
AKERSHUS 221 AURSKOG-HØLAND NAV AKERSHUS 88:2:2:2:5 NAV AURSKOG HØLAND 14 12.6
AKERSHUS 226 SØRUM NAV AKERSHUS 88:2:2:2:28 NAV SØRUM 14 12.5
AKERSHUS 227 FET NAV AKERSHUS 88:2:2:2:9 NAV FET 6 5.4
AKERSHUS 228 RÆLINGEN NAV AKERSHUS 88:2:2:2:24 NAV RÆLINGEN 15 13.6
AKERSHUS 229 ENEBAKK NAV AKERSHUS 88:2:2:2:8 NAV ENEBAKK 7 6.4
AKERSHUS 230 LØRENSKOG NAV AKERSHUS 88:2:2:2:18 NAV LØRENSKOG 41 37.6
AKERSHUS 231 SKEDSMO NAV FORVALTNING 88:2:14:21 NAV FORVALTNING SKEDSMO 122 111.4
AKERSHUS 231 SKEDSMO NAV AKERSHUS 88:2:2:2:26 NAV SKEDSMO 47 44.8
AKERSHUS 231 SKEDSMO NAV AKERSHUS 88:2:2:2:29 NAV TILTAK AKERSHUS 30 28.6
AKERSHUS 233 NITTEDAL NAV AKERSHUS 88:2:2:2:22 NAV NITTEDAL 18 15.5
AKERSHUS 234 GJERDRUM NAV AKERSHUS 88:2:2:2:16 NAV GJERDRUM 5 3.6
AKERSHUS 235 ULLENSAKER NAV AKERSHUS 88:2:2:2:30 NAV ULLENSAKER 33 32.2
AKERSHUS 236 NES NAV AKERSHUS 88:2:2:2:20 NAV NES 19 17.7
AKERSHUS 237 EIDSVOLL NAV AKERSHUS 88:2:2:2:7 NAV EIDSVOLL 20 17.7
AKERSHUS 238 NANNESTAD NAV AKERSHUS 88:2:2:2:19 NAV NANNESTAD 8 7.8
AKERSHUS 239 HURDAL NAV AKERSHUS 88:2:2:2:17 NAV HURDAL 5 5.0
OSLO 301 OSLO ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 88:2:1:1 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 430 415.9
OSLO 301 OSLO ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 88:2:1:2 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD SANNERGATA 101 100.1
OSLO 301 OSLO NAV KONTROLL 88:2:10:1 NAV REGISTERKONTROLL OSLO 15 14.8
OSLO 301 OSLO NAV KONTROLL 88:2:10:11 NAV KONTROLL STYRINGSENHETEN 14 13.2
OSLO 301 OSLO NAV KONTROLL 88:2:10:12 NAV SENTRALT YRKESSYKDOMSKONTOR, VENTELØNN OG HELSEOPPGJØR 19 19.0
OSLO 301 OSLO NAV KONTROLL 88:2:10:6 NAV KONTROLL ØST 47 46.0
OSLO 301 OSLO NAV KONTROLL 88:2:10:8 NAV LØNNSGARANTI OSLO 25 24.0
OSLO 301 OSLO NAV PENSJON 88:2:11:2 NAV PENSJON STYRINGSENHET 9 8.3
OSLO 301 OSLO NAV PENSJON 88:2:11:3 NAV PENSJON OSLO 116 108.1
OSLO 301 OSLO NAV REGNSKAP OG UTBETALING 88:2:12:3 NAV REGNSKAP OG UTBETALING 42 41.6
OSLO 301 OSLO NAV REGNSKAP OG UTBETALING 88:2:12:4 NAV REGNSKAP OG UTBETALING AVD AKERSGATA 2 2.0
OSLO 301 OSLO NAV SENTRAL YTELSESFORVALTNING 88:2:13:1 NAV SENTRAL YTELSESFORVALTNING 67 65.5
OSLO 301 OSLO NAV FORVALTNING 88:2:14:17 NAV FORVALTNING OSLO FAMILIE OG OMSORG 186 173.9
OSLO 301 OSLO NAV FORVALTNING 88:2:14:18 NAV FORVALTNING OSLO ARBEID OG AKTIVITET AVD GRENSEVEIEN 144 130.2
OSLO 301 OSLO NAV FORVALTNING 88:2:14:27 NAV FORVALTNING STYRINGSENHETEN 18 18.0
OSLO 301 OSLO NAV AKERSHUS 88:2:2:2:1 NAV AKERSHUS 40 37.1
OSLO 301 OSLO NAV AKERSHUS 88:2:2:2:2 NAV ARBEIDSLIVSSENTER AKERHUS 61 53.2
OSLO 301 OSLO NAV AKERSHUS 88:2:2:2:3 NAV ARBEIDSRÅDGIVNINGSKONTOR AKERHUS 14 14.0
OSLO 301 OSLO NAV OSLO 88:2:2:3:1 NAV ALNA 56 51.3
OSLO 301 OSLO NAV OSLO 88:2:2:3:10 NAV GRORUD 30 29.4
OSLO 301 OSLO NAV OSLO 88:2:2:3:11 NAV GRUNERLØKKA 43 40.8
OSLO 301 OSLO NAV OSLO 88:2:2:3:12 NAV INTRO OSLO 19 17.6
OSLO 301 OSLO NAV OSLO 88:2:2:3:13 NAV NORDRE AKER 28 27.6
OSLO 301 OSLO NAV OSLO 88:2:2:3:14 NAV NORDSTRAND 30 28.0
OSLO 301 OSLO NAV OSLO 88:2:2:3:17 NAV OSLO 81 78.2
OSLO 301 OSLO NAV OSLO 88:2:2:3:19 NAV SAGENE 43 41.8
OSLO 301 OSLO NAV OSLO 88:2:2:3:2 NAV ARBEIDSLIVSSENTER OSLO 63 60.4
OSLO 301 OSLO NAV OSLO 88:2:2:3:20 NAV ST HANSHAUGEN 30 28.7
OSLO 301 OSLO NAV OSLO 88:2:2:3:21 NAV STOVNER 29 29.0
OSLO 301 OSLO NAV OSLO 88:2:2:3:22 NAV SØNDRE NORDSTRAND 49 46.5
OSLO 301 OSLO NAV OSLO 88:2:2:3:23 NAV ULLERN 21 19.2
OSLO 301 OSLO NAV OSLO 88:2:2:3:24 NAV VESTRE AKER 27 24.1
OSLO 301 OSLO NAV OSLO 88:2:2:3:25 NAV ØSTENSJØ 36 34.2
OSLO 301 OSLO NAV OSLO 88:2:2:3:3 NAV ARBEIDSRÅDGIVNING OSLO 31 27.6
OSLO 301 OSLO NAV OSLO 88:2:2:3:4 NAV BJERKE 30 29.3
OSLO 301 OSLO NAV OSLO 88:2:2:3:6 NAV FORVALTNING OSLO ARBEID OG AKTIVITET AVD TRONDHEIMSVEIEN 4 4.0
OSLO 301 OSLO NAV OSLO 88:2:2:3:8 NAV FROGNER 42 40.0
OSLO 301 OSLO NAV OSLO 88:2:2:3:9 NAV GAMLE OSLO 59 56.2
OSLO 301 OSLO NAV IKT 88:2:3:5 NAV IKT 352 347.2
OSLO 301 OSLO NAV FELLESTJENESTER 88:2:5:1 NAV FELLESTJENESTER 70 67.5
OSLO 301 OSLO NAV FELLESTJENESTER 88:2:5:2 NAV FELLESTJENESTER AVD AKERSGATA 10 10.0
OSLO 301 OSLO NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 88:2:6:10 NAV HJELPEMIDDELSENTRAL OSLO OG AKERSHUS 284 270.9
OSLO 301 OSLO NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 88:2:6:19 NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 11 10.0
OSLO 301 OSLO NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 88:2:6:22 NAV KOMPETANSESENTER OSLO 54 50.3
OSLO 301 OSLO NAV INTERNASJONALT 88:2:7:2 NAV INTERNASJONALT OSLO 188 178.3
OSLO 301 OSLO NAV KLAGEINSTANS 88:2:8:4 NAV KLAGEINSTANS OSLO OG AKERSHUS 32 28.1
OSLO 301 OSLO NAV KONTAKTSENTER 88:2:9:15 NAV KONTAKTSENTER OSLO OG AKERSHUS 88 84.5
HEDMARK 402 KONGSVINGER NAV FORVALTNING 88:2:14:7 NAV FORVALTNING HEDMARK AVD KONGSVINGER 16 15.0
HEDMARK 402 KONGSVINGER NAV HEDMARK 88:2:2:4:14 NAV KONGSVINGER 27 25.8
HEDMARK 402 KONGSVINGER NAV INTERNASJONALT 88:2:7:1 NAV INTERNASJONALT KONGSVINGER 24 23.2
HEDMARK 403 HAMAR NAV KONTROLL 88:2:10:13 NAV AA-REGISTERET 88 83.6
HEDMARK 403 HAMAR NAV PENSJON 88:2:11:4 NAV PENSJON OSLO AVD HAMAR 8 7.3
HEDMARK 403 HAMAR NAV FORVALTNING 88:2:14:6 NAV FORVALTNING HEDMARK 61 56.0
HEDMARK 403 HAMAR NAV HEDMARK 88:2:2:4:10 NAV HAMAR 34 33.2
HEDMARK 403 HAMAR NAV HEDMARK 88:2:2:4:11 NAV HEDMARK 35 32.2
HEDMARK 403 HAMAR NAV HEDMARK 88:2:2:4:12 NAV HEDMARK ARBEIDSLIVSSENTER 25 23.9
HEDMARK 403 HAMAR NAV HEDMARK 88:2:2:4:2 NAV ARBEIDSRÅDGIVNING HEDMARK 11 7.7
HEDMARK 403 HAMAR NAV KONTAKTSENTER 88:2:9:1 NAV KONTAKTSENTER HEDMARK 49 45.3
HEDMARK 412 RINGSAKER NAV HEDMARK 88:2:2:4:19 NAV RINGSAKER 31 29.8
HEDMARK 415 LØTEN NAV HEDMARK 88:2:2:4:15 NAV LØTEN 6 6.0
HEDMARK 417 STANGE NAV HEDMARK 88:2:2:4:20 NAV STANGE 20 19.1
HEDMARK 418 NORD-ODAL NAV HEDMARK 88:2:2:4:16 NAV NORD-ODAL 5 4.5
HEDMARK 419 SØR-ODAL NAV HEDMARK 88:2:2:4:22 NAV SØR-ODAL 7 6.8
HEDMARK 420 EIDSKOG NAV HEDMARK 88:2:2:4:13 NAV HEDMARK GRENSETJENESTEN 2 2.0
HEDMARK 420 EIDSKOG NAV HEDMARK 88:2:2:4:3 NAV EIDSKOG 6 5.4
HEDMARK 423 GRUE NAV HEDMARK 88:2:2:4:9 NAV GRUE 4 3.6
HEDMARK 425 ÅSNES NAV HEDMARK 88:2:2:4:28 NAV ÅSNES 11 7.9
HEDMARK 426 VÅLER NAV HEDMARK 88:2:2:4:26 NAV VÅLER 4 3.5
HEDMARK 427 ELVERUM NAV HEDMARK 88:2:2:4:4 NAV ELVERUM 29 27.6
HEDMARK 427 ELVERUM NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 88:2:6:4 NAV HJELPEMIDDELSENTRAL HEDMARK 47 44.7
HEDMARK 428 TRYSIL NAV HEDMARK 88:2:2:4:24 NAV TRYSIL 6 6.0
HEDMARK 429 ÅMOT NAV HEDMARK 88:2:2:4:27 NAV ÅMOT 5 4.2
HEDMARK 430 STOR-ELVDAL NAV HEDMARK 88:2:2:4:21 NAV STOR-ELVDAL 2 2.0
HEDMARK 432 RENDALEN NAV HEDMARK 88:2:2:4:18 NAV RENDALEN 2 2.0
HEDMARK 434 ENGERDAL NAV HEDMARK 88:2:2:4:5 NAV ENGERDAL 2 2.0
HEDMARK 436 TOLGA NAV HEDMARK 88:2:2:4:23 NAV TOLGA 2 2.0
HEDMARK 437 TYNSET NAV HEDMARK 88:2:2:4:25 NAV TYNSET 6 5.6
HEDMARK 438 ALVDAL NAV HEDMARK 88:2:2:4:1 NAV ALVDAL 2 2.0
HEDMARK 439 FOLLDAL NAV HEDMARK 88:2:2:4:6 NAV FOLLDAL 2 2.0
HEDMARK 441 OS NAV HEDMARK 88:2:2:4:17 NAV OS I ØSTERDALEN 3 3.0
OPPLAND 501 LILLEHAMMER NAV FORVALTNING 88:2:14:14 NAV FORVALTNING OPPLAND 46 44.0
OPPLAND 501 LILLEHAMMER NAV OPPLAND 88:2:2:5:12 NAV LILLEHAMMER 30 28.8
OPPLAND 501 LILLEHAMMER NAV OPPLAND 88:2:2:5:17 NAV OPPLAND 35 30.2
OPPLAND 501 LILLEHAMMER NAV OPPLAND 88:2:2:5:18 NAV OPPLAND ARBEIDSLIVSSENTER SENTER FOR INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 25 23.8
OPPLAND 501 LILLEHAMMER NAV KLAGEINSTANS 88:2:8:1 NAV KLAGEINSTANS MIDT-NORGE AVD LILLEHAMMER 15 14.4
OPPLAND 501 LILLEHAMMER NAV KONTAKTSENTER 88:2:9:14 NAV KONTAKTSENTER OPPLAND 34 32.1
OPPLAND 502 GJØVIK NAV OPPLAND 88:2:2:5:8 NAV GJØVIK 37 31.7
OPPLAND 502 GJØVIK NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 88:2:6:23 NAV SENTRAL FORSYNINGSENHET (SFE) 1 1.0
OPPLAND 502 GJØVIK NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 88:2:6:9 NAV HJELPEMIDDELSENTRAL OPPLAND 50 46.8
OPPLAND 511 DOVRE NAV OPPLAND 88:2:2:5:2 NAV DOVRE 3 3.0
OPPLAND 512 LESJA NAV OPPLAND 88:2:2:5:11 NAV LESJA 3 2.0
OPPLAND 513 SKJÅK NAV OPPLAND 88:2:2:5:22 NAV SKJÅK 3 2.1
OPPLAND 514 LOM NAV OPPLAND 88:2:2:5:13 NAV LOM 2 2.0
OPPLAND 515 VÅGÅ NAV KONTROLL 88:2:10:7 NAV REGISTERKONTROLL VÅGÅ 10 9.2
OPPLAND 515 VÅGÅ NAV OPPLAND 88:2:2:5:29 NAV VÅGÅ 3 2.4
OPPLAND 516 NORD-FRON NAV OPPLAND 88:2:2:5:15 NAV NORD-FRON 8 7.0
OPPLAND 517 SEL NAV OPPLAND 88:2:2:5:21 NAV SEL 10 8.6
OPPLAND 519 SØR-FRON NAV OPPLAND 88:2:2:5:25 NAV SØR-FRON 7 6.1
OPPLAND 520 RINGEBU NAV OPPLAND 88:2:2:5:20 NAV RINGEBU 5 4.5
OPPLAND 521 ØYER NAV OPPLAND 88:2:2:5:31 NAV ØYER 5 4.8
OPPLAND 522 GAUSDAL NAV OPPLAND 88:2:2:5:7 NAV GAUSDAL 9 6.8
OPPLAND 528 ØSTRE TOTEN NAV OPPLAND 88:2:2:5:30 NAV ØSTRE TOTEN 13 11.8
OPPLAND 529 VESTRE TOTEN NAV FORVALTNING 88:2:14:15 NAV FORVALTNING OPPLAND AVD RAUFOSS 28 25.9
OPPLAND 529 VESTRE TOTEN NAV OPPLAND 88:2:2:5:28 NAV VESTRE TOTEN 15 11.2
OPPLAND 532 JEVNAKER NAV OPPLAND 88:2:2:5:10 NAV JEVNAKER 7 5.7
OPPLAND 534 GRAN NAV OPPLAND 88:2:2:5:9 NAV HADELAND 30 23.9
OPPLAND 536 SØNDRE LAND NAV OPPLAND 88:2:2:5:23 NAV SØNDRE LAND 8 6.2
OPPLAND 538 NORDRE LAND NAV OPPLAND 88:2:2:5:16 NAV NORDRE LAND 8 7.4
OPPLAND 540 SØR-AURDAL NAV OPPLAND 88:2:2:5:24 NAV VALDRES SØR-AURDAL 3 3.0
OPPLAND 541 ETNEDAL NAV OPPLAND 88:2:2:5:3 NAV VALDRES ETNEDAL 1 1.0
OPPLAND 542 NORD-AURDAL NAV OPPLAND 88:2:2:5:14 NAV VALDRES NORD-AURDAL 13 11.6
OPPLAND 543 VESTRE SLIDRE NAV OPPLAND 88:2:2:5:27 NAV VESTRE SLIDRE 3 1.6
OPPLAND 544 ØYSTRE SLIDRE NAV OPPLAND 88:2:2:5:32 NAV VALDRES ØYSTRE SLIDRE 3 3.0
OPPLAND 545 VANG NAV OPPLAND 88:2:2:5:26 NAV VALDRES VANG 2 1.5
BUSKERUD 602 DRAMMEN NAV KONTROLL 88:2:10:4 NAV KONTROLL SØR 10 10.0
BUSKERUD 602 DRAMMEN NAV FORVALTNING 88:2:14:3 NAV FORVALTNING BUSKERUD 114 107.7
BUSKERUD 602 DRAMMEN NAV BUSKERUD 88:2:2:6:2 NAV BUSKERUD 69 56.6
BUSKERUD 602 DRAMMEN NAV BUSKERUD 88:2:2:6:3 NAV BUSKERUD ARBEIDSLIVSSENTER SENTER FOR INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 21 21.0
BUSKERUD 602 DRAMMEN NAV BUSKERUD 88:2:2:6:4 NAV DRAMMEN 68 62.6
BUSKERUD 602 DRAMMEN NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 88:2:6:2 NAV HJELPEMIDDELSENTRAL BUSKERUD 55 53.0
BUSKERUD 602 DRAMMEN NAV KONTAKTSENTER 88:2:9:10 NAV KONTAKTSENTER BUSKERUD 47 42.9
BUSKERUD 604 KONGSBERG NAV BUSKERUD 88:2:2:6:15 NAV KONGSBERG 18 17.1
BUSKERUD 605 RINGERIKE NAV FORVALTNING 88:2:14:5 NAV FORVALTNING BUSKERUD AVD HØNEFOSS 2 2.0
BUSKERUD 605 RINGERIKE NAV BUSKERUD 88:2:2:6:23 NAV RINGERIKE 28 26.4
BUSKERUD 612 HOLE NAV BUSKERUD 88:2:2:6:13 NAV HOLE 3 2.7
BUSKERUD 615 FLÅ NAV BUSKERUD 88:2:2:6:6 NAV FLÅ 1 1.0
BUSKERUD 616 NES NAV BUSKERUD 88:2:2:6:20 NAV NES 4 3.6
BUSKERUD 617 GOL NAV BUSKERUD 88:2:2:6:10 NAV GOL 7 6.4
BUSKERUD 618 HEMSEDAL NAV BUSKERUD 88:2:2:6:11 NAV HEMSEDAL 2 1.5
BUSKERUD 619 ÅL NAV BUSKERUD 88:2:2:6:27 NAV ÅL 3 2.8
BUSKERUD 620 HOL NAV BUSKERUD 88:2:2:6:12 NAV HOL 4 4.0
BUSKERUD 621 SIGDAL NAV BUSKERUD 88:2:2:6:25 NAV SIGDAL 4 3.8
BUSKERUD 622 KRØDSHERAD NAV BUSKERUD 88:2:2:6:16 NAV KRØDSHERAD 1 1.0
BUSKERUD 623 MODUM NAV BUSKERUD 88:2:2:6:18 NAV MODUM 15 13.8
BUSKERUD 624 ØVRE EIKER NAV FORVALTNING 88:2:14:4 NAV FORVALTNING BUSKERUD AVD HOKKSUND 13 11.3
BUSKERUD 624 ØVRE EIKER NAV BUSKERUD 88:2:2:6:26 NAV ØVRE EIKER 18 15.7
BUSKERUD 625 NEDRE EIKER NAV BUSKERUD 88:2:2:6:19 NAV NEDRE EIKER 22 20.5
BUSKERUD 626 LIER NAV BUSKERUD 88:2:2:6:17 NAV LIER 21 18.5
BUSKERUD 627 RØYKEN NAV BUSKERUD 88:2:2:6:24 NAV RØYKEN 12 11.6
BUSKERUD 628 HURUM NAV BUSKERUD 88:2:2:6:14 NAV HURUM 8 7.1
BUSKERUD 632 ROLLAG NAV BUSKERUD 88:2:2:6:22 NAV NUMEDAL 6 6.0
VESTFOLD 701 BORRE NAV VESTFOLD 88:2:2:7:7 NAV HORTEN 30 28.6
VESTFOLD 702 HOLMESTRAND NAV VESTFOLD 88:2:2:7:6 NAV HOLMESTRAND 15 12.4
VESTFOLD 704 TØNSBERG NAV FORVALTNING 88:2:14:37 NAV FORVALTNING VESTFOLD 116 108.6
VESTFOLD 704 TØNSBERG NAV VESTFOLD 88:2:2:7:18 NAV TØNSBERG 50 46.4
VESTFOLD 704 TØNSBERG NAV VESTFOLD 88:2:2:7:2 NAV ARBEIDSRÅDGIVNING VESTFOLD 6 4.8
VESTFOLD 704 TØNSBERG NAV VESTFOLD 88:2:2:7:20 NAV VESTFOLD 43 38.2
VESTFOLD 704 TØNSBERG NAV VESTFOLD 88:2:2:7:21 NAV ARBEIDSLIVSSENTER VESTFOLD 35 28.0
VESTFOLD 704 TØNSBERG NAV VESTFOLD 88:2:2:7:8 NAV JOBBSERVICE VESTFOLD 10 9.0
VESTFOLD 704 TØNSBERG NAV KLAGEINSTANS 88:2:8:7 NAV KLAGEINSTANS ØST 38 35.2
VESTFOLD 704 TØNSBERG NAV KONTAKTSENTER 88:2:9:21 NAV KONTAKTSENTER VESTFOLD 34 30.5
VESTFOLD 706 SANDEFJORD NAV VESTFOLD 88:2:2:7:14 NAV SANDEFJORD 55 47.7
VESTFOLD 709 LARVIK NAV VESTFOLD 88:2:2:7:10 NAV LARVIK 47 41.9
VESTFOLD 711 SVELVIK NAV VESTFOLD 88:2:2:7:16 NAV SVELVIK 7 5.8
VESTFOLD 713 SANDE NAV VESTFOLD 88:2:2:7:13 NAV SANDE 9 7.6
VESTFOLD 714 HOF NAV VESTFOLD 88:2:2:7:5 NAV HOF 4 2.4
VESTFOLD 716 RE NAV VESTFOLD 88:2:2:7:12 NAV RE 6 5.9
VESTFOLD 719 ANDEBU NAV VESTFOLD 88:2:2:7:1 NAV ANDEBU 5 3.8
VESTFOLD 720 STOKKE NAV VESTFOLD 88:2:2:7:15 NAV STOKKE 9 8.5
VESTFOLD 720 STOKKE NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 88:2:6:17 NAV HJELPEMIDDELSENTRAL VESTFOLD 55 49.6
VESTFOLD 722 NØTTERØY NAV VESTFOLD 88:2:2:7:11 NAV NØTTERØY 21 18.0
VESTFOLD 723 TJØME NAV VESTFOLD 88:2:2:7:17 NAV TJØME 5 5.0
VESTFOLD 728 LARDAL NAV VESTFOLD 88:2:2:7:9 NAV LARDAL 3 2.8
TELEMARK 805 PORSGRUNN NAV PENSJON 88:2:11:5 NAV PENSJON PORSGRUNN 56 53.7
TELEMARK 805 PORSGRUNN NAV TELEMARK 88:2:2:8:14 NAV PORSGRUNN 41 37.3
TELEMARK 806 SKIEN NAV FORVALTNING 88:2:14:28 NAV FORVALTNING TELEMARK 67 63.0
TELEMARK 806 SKIEN NAV TELEMARK 88:2:2:8:1 NAV ARBEIDSRÅDGIVNING TELEMARK 13 9.2
TELEMARK 806 SKIEN NAV TELEMARK 88:2:2:8:18 NAV SKIEN 70 63.8
TELEMARK 806 SKIEN NAV TELEMARK 88:2:2:8:19 NAV TELEMARK 23 22.6
TELEMARK 806 SKIEN NAV TELEMARK 88:2:2:8:20 NAV TELEMARK ARBEIDSLIVSSENTER SENTER FOR INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 20 18.8
TELEMARK 806 SKIEN NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 88:2:6:14 NAV HJELPEMIDDELSENTRAL TELEMARK 50 47.4
TELEMARK 806 SKIEN NAV KONTAKTSENTER 88:2:9:18 NAV KONTAKTSENTER TELEMARK 25 24.1
TELEMARK 807 NOTODDEN NAV FORVALTNING 88:2:14:29 NAV FORVALTNING TELEMARK AVD NOTODDEN 10 8.7
TELEMARK 807 NOTODDEN NAV TELEMARK 88:2:2:8:13 NAV NOTODDEN 18 17.8
TELEMARK 811 SILJAN NAV TELEMARK 88:2:2:8:17 NAV SILJAN 3 3.0
TELEMARK 814 BAMBLE NAV TELEMARK 88:2:2:8:2 NAV BAMBLE 19 17.4
TELEMARK 815 KRAGERØ NAV TELEMARK 88:2:2:8:9 NAV KRAGERØ 16 14.6
TELEMARK 817 DRANGEDAL NAV TELEMARK 88:2:2:8:4 NAV DRANGEDAL 5 5.0
TELEMARK 819 NOME NAV TELEMARK 88:2:2:8:12 NAV NOME 9 8.9
TELEMARK 821 NAV TELEMARK 88:2:2:8:3 NAV BØ 8 7.5
TELEMARK 822 SAUHERAD NAV TELEMARK 88:2:2:8:15 NAV SAUHERAD 8 6.9
TELEMARK 826 TINN NAV TELEMARK 88:2:2:8:21 NAV TINN 10 9.0
TELEMARK 827 HJARTDAL NAV TELEMARK 88:2:2:8:8 NAV HJARTDAL 4 2.8
TELEMARK 828 SELJORD NAV TELEMARK 88:2:2:8:16 NAV SELJORD 6 5.8
TELEMARK 829 KVITESEID NAV TELEMARK 88:2:2:8:10 NAV KVITESEID 4 3.3
TELEMARK 830 NISSEDAL NAV TELEMARK 88:2:2:8:11 NAV NISSEDAL 3 3.0
TELEMARK 831 FYRESDAL NAV TELEMARK 88:2:2:8:7 NAV FYRESDAL 3 3.0
TELEMARK 833 TOKKE NAV TELEMARK 88:2:2:8:22 NAV TOKKE 7 5.0
TELEMARK 834 VINJE NAV TELEMARK 88:2:2:8:23 NAV VINJE 3 3.0
AUST-AGDER 901 RISØR NAV AUST-AGDER 88:2:2:9:17 NAV RISØR 13 8.4
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD NAV AUST-AGDER 88:2:2:9:13 NAV GRIMSTAD 26 23.8
AUST-AGDER 906 ARENDAL NAV PENSJON 88:2:11:6 NAV PENSJON PORSGRUNN AVD ARENDAL 4 4.0
AUST-AGDER 906 ARENDAL NAV FORVALTNING 88:2:14:1 NAV FORVALTNING AUST-AGDER 60 55.3
AUST-AGDER 906 ARENDAL NAV AUST-AGDER 88:2:2:9:1 NAV ARBEID OG HELSE AUST-AGDER 11 6.8
AUST-AGDER 906 ARENDAL NAV AUST-AGDER 88:2:2:9:2 NAV ARENDAL 51 48.4
AUST-AGDER 906 ARENDAL NAV AUST-AGDER 88:2:2:9:3 NAV AUST AGDER 36 28.4
AUST-AGDER 906 ARENDAL NAV AUST-AGDER 88:2:2:9:5 NAV AUST-AGDER ARBEIDSLIVSSENTER SENTER FOR INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 12 11.8
AUST-AGDER 906 ARENDAL NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 88:2:6:1 NAV HJELPEMIDDELSENTRAL AUST-AGDER 38 34.3
AUST-AGDER 906 ARENDAL NAV KONTAKTSENTER 88:2:9:9 NAV KONTAKTSENTER AUST AGDER 22 21.6
AUST-AGDER 911 GJERSTAD NAV AUST-AGDER 88:2:2:9:12 NAV GJERSTAD 2 2.0
AUST-AGDER 912 VEGÅRSHEI NAV AUST-AGDER 88:2:2:9:20 NAV VEGÅRSHEI 1 1.0
AUST-AGDER 914 TVEDESTRAND NAV AUST-AGDER 88:2:2:9:18 NAV TVEDESTRAND 7 5.8
AUST-AGDER 919 FROLAND NAV AUST-AGDER 88:2:2:9:11 NAV FROLAND 7 5.5
AUST-AGDER 926 LILLESAND NAV AUST-AGDER 88:2:2:9:16 NAV LILLESAND 12 9.1
AUST-AGDER 928 BIRKENES NAV AUST-AGDER 88:2:2:9:6 NAV BIRKENES 6 4.4
AUST-AGDER 929 ÅMLI NAV AUST-AGDER 88:2:2:9:21 NAV ÅMLI 3 2.0
AUST-AGDER 935 IVELAND NAV AUST-AGDER 88:2:2:9:15 NAV IVELAND 1 1.0
AUST-AGDER 937 EVJE OG HORNNES NAV AUST-AGDER 88:2:2:9:9 NAV EVJE OG HORNNES 6 4.5
AUST-AGDER 938 BYGLAND NAV AUST-AGDER 88:2:2:9:7 NAV BYGLAND 1 1.0
AUST-AGDER 940 VALLE NAV AUST-AGDER 88:2:2:9:19 NAV VALLE 4 2.8
AUST-AGDER 941 BYKLE NAV AUST-AGDER 88:2:2:9:8 NAV BYKLE 2 1.5
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND NAV FORVALTNING 88:2:14:35 NAV FORVALTNING VEST-AGDER 62 58.4
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND NAV VEST-AGDER 88:2:2:10:1 NAV ARBEIDSLIVSSENTER VEST-AGDER SENTER FOR INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 24 23.3
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND NAV VEST-AGDER 88:2:2:10:2 NAV ARBEIDSRÅDGIVNING VEST-AGDER 6 5.0
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND NAV VEST-AGDER 88:2:2:10:21 NAV VEST-AGDER 32 29.3
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND NAV VEST-AGDER 88:2:2:10:23 NAV KRISTIANSAND 84 77.5
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND NAV VEST-AGDER 88:2:2:10:9 NAV INTRO KRISTIANSAND 6 6.0
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 88:2:6:16 NAV HJELPEMIDDELSENTRAL VEST-AGDER 41 39.9
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND NAV KLAGEINSTANS 88:2:8:5 NAV KLAGEINSTANS SØR 27 25.2
VEST-AGDER 1002 MANDAL NAV VEST-AGDER 88:2:2:10:15 NAV MANDAL 18 16.3
VEST-AGDER 1002 MANDAL NAV KONTAKTSENTER 88:2:9:20 NAV KONTAKTSENTER VEST-AGDER 32 29.6
VEST-AGDER 1003 FARSUND NAV VEST-AGDER 88:2:2:10:4 NAV FARSUND 9 8.4
VEST-AGDER 1004 FLEKKEFJORD NAV VEST-AGDER 88:2:2:10:5 NAV FLEKKEFJORD 9 9.0
VEST-AGDER 1014 VENNESLA NAV VEST-AGDER 88:2:2:10:20 NAV VENNESLA 12 9.8
VEST-AGDER 1017 SONGDALEN NAV VEST-AGDER 88:2:2:10:18 NAV SONGDALEN 5 5.0
VEST-AGDER 1018 SØGNE NAV VEST-AGDER 88:2:2:10:19 NAV SØGNE 10 8.8
VEST-AGDER 1021 MARNARDAL NAV VEST-AGDER 88:2:2:10:16 NAV MARNARDAL 4 3.8
VEST-AGDER 1026 ÅSERAL NAV VEST-AGDER 88:2:2:10:22 NAV ÅSERAL 1 1.0
VEST-AGDER 1027 AUDNEDAL NAV VEST-AGDER 88:2:2:10:3 NAV AUDNEDAL 3 1.0
VEST-AGDER 1029 LINDESNES NAV VEST-AGDER 88:2:2:10:13 NAV LINDESNES 7 5.3
VEST-AGDER 1032 LYNGDAL NAV FORVALTNING 88:2:14:36 NAV FORVALTNING VEST-AGDER AVD LYNGDAL 19 17.2
VEST-AGDER 1032 LYNGDAL NAV VEST-AGDER 88:2:2:10:14 NAV LYNGDAL 9 8.6
VEST-AGDER 1034 HÆGEBOSTAD NAV VEST-AGDER 88:2:2:10:8 NAV HÆGEBOSTAD 2 1.8
VEST-AGDER 1037 KVINESDAL NAV VEST-AGDER 88:2:2:10:12 NAV KVINESDAL 7 4.8
VEST-AGDER 1046 SIRDAL NAV VEST-AGDER 88:2:2:10:17 NAV SIRDAL 2 1.5
ROGALAND 1101 EIGERSUND NAV ROGALAND 88:2:2:11:6 NAV EIGERSUND 17 13.7
ROGALAND 1102 SANDNES NAV FORVALTNING 88:2:14:19 NAV FORVALTNING SANDNES 127 117.1
ROGALAND 1102 SANDNES NAV ROGALAND 88:2:2:11:29 NAV SANDNES 62 56.8
ROGALAND 1102 SANDNES NAV ROGALAND 88:2:2:11:31 NAV SERVICEENHET ROGALAND 12 8.9
ROGALAND 1102 SANDNES NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 88:2:6:11 NAV HJELPEMIDDELSENTRAL ROGALAND 89 80.3
ROGALAND 1102 SANDNES NAV KONTAKTSENTER 88:2:9:4 NAV KONTAKTSENTER ROGALAND 71 66.7
ROGALAND 1103 STAVANGER NAV ROGALAND 88:2:2:11:1 NAV ARBEIDSRÅDGIVNING ROGALAND 4 3.9
ROGALAND 1103 STAVANGER NAV ROGALAND 88:2:2:11:15 NAV HILLEVÅG OG HINNA 28 27.0
ROGALAND 1103 STAVANGER NAV ROGALAND 88:2:2:11:17 NAV HUNDVÅG/STORHAUG 37 33.1
ROGALAND 1103 STAVANGER NAV ROGALAND 88:2:2:11:23 NAV MADLA 30 27.5
ROGALAND 1103 STAVANGER NAV ROGALAND 88:2:2:11:27 NAV ROGALAND 41 35.7
ROGALAND 1103 STAVANGER NAV ROGALAND 88:2:2:11:28 NAV ARBEIDSLIVSSENTER ROGALAND 35 34.3
ROGALAND 1103 STAVANGER NAV ROGALAND 88:2:2:11:5 NAV EIGANES OG TASTA 34 31.0
ROGALAND 1106 HAUGESUND NAV ROGALAND 88:2:2:11:14 NAV HAUGESUND 35 32.9
ROGALAND 1111 SOKNDAL NAV ROGALAND 88:2:2:11:32 NAV SOKNDAL 3 2.0
ROGALAND 1112 LUND NAV ROGALAND 88:2:2:11:22 NAV LUND 5 4.0
ROGALAND 1114 BJERKREIM NAV ROGALAND 88:2:2:11:2 NAV BJERKREIM 1 0.8
ROGALAND 1119 NAV ROGALAND 88:2:2:11:18 NAV HÅ 15 13.1
ROGALAND 1120 KLEPP NAV ROGALAND 88:2:2:11:20 NAV KLEPP 13 12.8
ROGALAND 1121 TIME NAV ROGALAND 88:2:2:11:38 NAV TIME 17 13.4
ROGALAND 1122 GJESDAL NAV ROGALAND 88:2:2:11:13 NAV GJESDAL 10 9.5
ROGALAND 1124 SOLA NAV KONTROLL 88:2:10:5 NAV KONTROLL VEST 19 18.6
ROGALAND 1124 SOLA NAV ROGALAND 88:2:2:11:33 NAV SOLA 17 16.0
ROGALAND 1127 RANDABERG NAV ROGALAND 88:2:2:11:24 NAV RANDABERG 9 7.9
ROGALAND 1129 FORSAND NAV ROGALAND 88:2:2:11:8 NAV FORSAND 2 0.8
ROGALAND 1130 STRAND NAV ROGALAND 88:2:2:11:36 NAV STRAND 10 9.8
ROGALAND 1133 HJELMELAND NAV ROGALAND 88:2:2:11:16 NAV HJELMELAND 1 1.0
ROGALAND 1134 SULDAL NAV ROGALAND 88:2:2:11:37 NAV SULDAL 3 3.0
ROGALAND 1135 SAUDA NAV FORVALTNING 88:2:14:20 NAV FORVALTNING SANDNES AVD SAUDA 25 21.0
ROGALAND 1135 SAUDA NAV ROGALAND 88:2:2:11:30 NAV SAUDA 6 5.0
ROGALAND 1141 FINNØY NAV ROGALAND 88:2:2:11:7 NAV FINNØY 5 2.2
ROGALAND 1142 RENNESØY NAV ROGALAND 88:2:2:11:25 NAV RENNESØY 3 2.1
ROGALAND 1145 BOKN NAV ROGALAND 88:2:2:11:3 NAV BOKN 3 1.8
ROGALAND 1146 TYSVÆR NAV ROGALAND 88:2:2:11:39 NAV TYSVÆR 9 8.0
ROGALAND 1149 KARMØY NAV PENSJON 88:2:11:10 NAV PENSJON ÅLSEUND AVD KARMØY 2 1.8
ROGALAND 1149 KARMØY NAV FORVALTNING 88:2:14:8 NAV FORVALTNING KARMØY 58 55.9
ROGALAND 1149 KARMØY NAV ROGALAND 88:2:2:11:19 NAV KARMØY 37 34.0
ROGALAND 1151 UTSIRA NAV ROGALAND 88:2:2:11:40 NAV UTSIRA 1 1.0
ROGALAND 1160 VINDAFJORD NAV ROGALAND 88:2:2:11:41 NAV VINDAFJORD 4 3.8
HORDALAND 1201 BERGEN NAV FORVALTNING 88:2:14:2 NAV FORVALTNING BERGEN 163 148.2
HORDALAND 1201 BERGEN NAV HORDALAND 88:2:2:12:1 NAV ARBEIDSRÅDGIVNING HORDALAND 40 27.8
HORDALAND 1201 BERGEN NAV HORDALAND 88:2:2:12:13 NAV FANA 30 27.5
HORDALAND 1201 BERGEN NAV HORDALAND 88:2:2:12:22 NAV HORDALAND 33 30.9
HORDALAND 1201 BERGEN NAV HORDALAND 88:2:2:12:23 NAV HORDALAND ARBEIDSLIVSSENTER SENTER FOR INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 37 34.7
HORDALAND 1201 BERGEN NAV HORDALAND 88:2:2:12:24 NAV TILTAK, INTRO OG MARKED HORDALAND 26 24.5
HORDALAND 1201 BERGEN NAV HORDALAND 88:2:2:12:25 NAV JOBBSERVICE BERGEN 5 5.0
HORDALAND 1201 BERGEN NAV HORDALAND 88:2:2:12:29 NAV LAKSEVÅG 41 36.7
HORDALAND 1201 BERGEN NAV HORDALAND 88:2:2:12:51 NAV YTREBYGDA 16 16.0
HORDALAND 1201 BERGEN NAV HORDALAND 88:2:2:12:53 NAV ÅSANE 29 26.9
HORDALAND 1201 BERGEN NAV HORDALAND 88:2:2:12:6 NAV BERGEN ARNA BYDEL 9 8.6
HORDALAND 1201 BERGEN NAV HORDALAND 88:2:2:12:7 NAV BERGEN FYLLINGSDALEN BYDEL 24 22.0
HORDALAND 1201 BERGEN NAV HORDALAND 88:2:2:12:8 NAV BERGEN ÅRSTAD BYDEL 41 38.3
HORDALAND 1201 BERGEN NAV HORDALAND 88:2:2:12:9 NAV BERGENHUS 42 39.4
HORDALAND 1201 BERGEN NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 88:2:6:5 NAV HJELPEMIDDELSENTRAL HORDALAND 103 97.6
HORDALAND 1201 BERGEN NAV KLAGEINSTANS 88:2:8:6 NAV KLAGEINSTANS VEST 26 25.8
HORDALAND 1201 BERGEN NAV KONTAKTSENTER 88:2:9:2 NAV KONTAKTSENTER HORDALAND 92 88.8
HORDALAND 1211 ETNE NAV HORDALAND 88:2:2:12:12 NAV ETNE 4 3.6
HORDALAND 1216 SVEIO NAV HORDALAND 88:2:2:12:45 NAV SVEIO 3 2.0
HORDALAND 1219 BØMLO NAV HORDALAND 88:2:2:12:10 NAV BØMLO 10 8.7
HORDALAND 1221 STORD NAV FORVALTNING 88:2:14:26 NAV FORVALTNING STORD 59 54.0
HORDALAND 1221 STORD NAV HORDALAND 88:2:2:12:43 NAV STORD 21 20.2
HORDALAND 1222 FITJAR NAV HORDALAND 88:2:2:12:15 NAV FITJAR 5 3.7
HORDALAND 1223 TYSNES NAV HORDALAND 88:2:2:12:46 NAV TYSNES 2 1.8
HORDALAND 1224 KVINNHERAD NAV HORDALAND 88:2:2:12:28 NAV KVINNHERAD 10 7.7
HORDALAND 1227 JONDAL NAV HORDALAND 88:2:2:12:26 NAV JONDAL 1 1.0
HORDALAND 1228 ODDA NAV HORDALAND 88:2:2:12:36 NAV ODDA 8 6.1
HORDALAND 1231 ULLENSVANG NAV HORDALAND 88:2:2:12:47 NAV ULLENSVANG 3 3.0
HORDALAND 1232 EIDFJORD NAV HORDALAND 88:2:2:12:11 NAV EIDFJORD 2 2.0
HORDALAND 1233 ULVIK NAV HORDALAND 88:2:2:12:48 NAV ULVIK 1 1.0
HORDALAND 1234 GRANVIN NAV HORDALAND 88:2:2:12:20 NAV GRANVIN 1 1.0
HORDALAND 1235 VOSS NAV HORDALAND 88:2:2:12:50 NAV VOSS 13 10.5
HORDALAND 1238 KVAM NAV HORDALAND 88:2:2:12:27 NAV KVAM 4 4.0
HORDALAND 1241 FUSA NAV HORDALAND 88:2:2:12:19 NAV FUSA 5 3.6
HORDALAND 1242 SAMNANGER NAV HORDALAND 88:2:2:12:42 NAV SAMNANGER 3 1.8
HORDALAND 1243 OS NAV HORDALAND 88:2:2:12:38 NAV OS 14 12.5
HORDALAND 1244 AUSTEVOLL NAV HORDALAND 88:2:2:12:3 NAV AUSTEVOLL 3 2.8
HORDALAND 1245 SUND NAV HORDALAND 88:2:2:12:44 NAV SUND 4 3.5
HORDALAND 1246 FJELL NAV HORDALAND 88:2:2:12:16 NAV FJELL 21 20.0
HORDALAND 1247 ASKØY NAV HORDALAND 88:2:2:12:2 NAV ASKØY 17 15.7
HORDALAND 1251 VAKSDAL NAV HORDALAND 88:2:2:12:49 NAV VAKSDAL 3 3.0
HORDALAND 1253 OSTERØY NAV HORDALAND 88:2:2:12:39 NAV OSTERØY 7 7.0
HORDALAND 1256 MELAND NAV HORDALAND 88:2:2:12:33 NAV MELAND 6 5.5
HORDALAND 1259 ØYGARDEN NAV HORDALAND 88:2:2:12:52 NAV ØYGARDEN 3 2.5
HORDALAND 1260 RADØY NAV HORDALAND 88:2:2:12:41 NAV RADØY 6 5.1
HORDALAND 1263 LINDÅS NAV HORDALAND 88:2:2:12:30 NAV LINDÅS 13 12.1
HORDALAND 1264 AUSTRHEIM NAV HORDALAND 88:2:2:12:4 NAV AUSTRHEIM 4 3.6
HORDALAND 1265 FEDJE NAV HORDALAND 88:2:2:12:14 NAV FEDJE 2 2.0
HORDALAND 1266 MASFJORDEN NAV HORDALAND 88:2:2:12:32 NAV MASFJORDEN 3 2.8
SOGN OG FJORDANE 1401 FLORA NAV SOGN OG FJORDANE 88:2:2:14:7 NAV FLORA 15 11.6
SOGN OG FJORDANE 1411 GULEN NAV SOGN OG FJORDANE 88:2:2:14:14 NAV GULEN 5 3.9
SOGN OG FJORDANE 1412 SOLUND NAV SOGN OG FJORDANE 88:2:2:14:28 NAV SOLUND 3 2.0
SOGN OG FJORDANE 1413 HYLLESTAD NAV SOGN OG FJORDANE 88:2:2:14:16 NAV HYLLESTAD 2 1.8
SOGN OG FJORDANE 1416 HØYANGER NAV SOGN OG FJORDANE 88:2:2:14:17 NAV HØYANGER 8 5.9
SOGN OG FJORDANE 1417 VIK NAV SOGN OG FJORDANE 88:2:2:14:30 NAV VIK 4 3.0
SOGN OG FJORDANE 1418 BALESTRAND NAV SOGN OG FJORDANE 88:2:2:14:3 NAV BALESTRAND 3 3.0
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER NAV REGNSKAP OG UTBETALING 88:2:12:5 NAV REGNSKAP OG UTBETALING AVD LEIKANGER 110 104.1
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER NAV SOGN OG FJORDANE 88:2:2:14:19 NAV LEIKANGER 2 1.5
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER NAV SOGN OG FJORDANE 88:2:2:14:24 NAV SOGN OG FJORDANE 22 18.8
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER NAV SOGN OG FJORDANE 88:2:2:14:26 NAV SOGN OG FJORDANE ARBEIDSLIVSSENTER SENTER FOR INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 11 10.5
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER NAV KONTAKTSENTER 88:2:9:16 NAV KONTAKTSENTER SOGN OG FJORDANE 15 12.2
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL NAV FORVALTNING 88:2:14:24 NAV FORVALTNING SOGNDAL 31 28.7
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL NAV SOGN OG FJORDANE 88:2:2:14:27 NAV SOGNDAL 8 7.7
SOGN OG FJORDANE 1421 AURLAND NAV SOGN OG FJORDANE 88:2:2:14:2 NAV AURLAND 3 2.5
SOGN OG FJORDANE 1422 LÆRDAL NAV SOGN OG FJORDANE 88:2:2:14:21 NAV LÆRDAL 2 2.0
SOGN OG FJORDANE 1424 ÅRDAL NAV SOGN OG FJORDANE 88:2:2:14:32 NAV ÅRDAL 6 5.2
SOGN OG FJORDANE 1426 LUSTER NAV SOGN OG FJORDANE 88:2:2:14:20 NAV LUSTER 6 5.5
SOGN OG FJORDANE 1428 ASKVOLL NAV SOGN OG FJORDANE 88:2:2:14:1 NAV ASKVOLL 4 3.3
SOGN OG FJORDANE 1429 FJALER NAV SOGN OG FJORDANE 88:2:2:14:6 NAV FJALER 4 3.8
SOGN OG FJORDANE 1430 GAULAR NAV SOGN OG FJORDANE 88:2:2:14:12 NAV GAULAR 3 2.8
SOGN OG FJORDANE 1431 JØLSTER NAV SOGN OG FJORDANE 88:2:2:14:18 NAV JØLSTER 4 3.1
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE NAV FORVALTNING 88:2:14:25 NAV FORVALTNING SOGNDAL AVD FØRDE 21 19.4
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE NAV SOGN OG FJORDANE 88:2:2:14:11 NAV FØRDE 11 9.8
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 88:2:6:12 NAV HJELPEMIDDELSENTRAL SOGN OG FJORDANE 30 27.5
SOGN OG FJORDANE 1433 NAUSTDAL NAV SOGN OG FJORDANE 88:2:2:14:22 NAV NAUSTDAL 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1438 BREMANGER NAV SOGN OG FJORDANE 88:2:2:14:4 NAV BREMANGER 4 3.3
SOGN OG FJORDANE 1439 VÅGSØY NAV SOGN OG FJORDANE 88:2:2:14:31 NAV VÅGSØY 6 5.3
SOGN OG FJORDANE 1441 SELJE NAV SOGN OG FJORDANE 88:2:2:14:23 NAV SELJE 5 3.7
SOGN OG FJORDANE 1443 EID NAV SOGN OG FJORDANE 88:2:2:14:5 NAV EID 9 6.0
SOGN OG FJORDANE 1444 HORNINDAL NAV SOGN OG FJORDANE 88:2:2:14:15 NAV HORNINDAL 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1445 GLOPPEN NAV SOGN OG FJORDANE 88:2:2:14:13 NAV GLOPPEN 9 7.0
SOGN OG FJORDANE 1449 STRYN NAV SOGN OG FJORDANE 88:2:2:14:29 NAV STRYN 8 8.0
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE NAV FORVALTNING 88:2:14:10 NAV FORVALTNING MOLDE AVD VERFTSGATA 77 73.3
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE NAV MØRE OG ROMSDAL 88:2:2:15:20 NAV MOLDE 34 32.8
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE NAV MØRE OG ROMSDAL 88:2:2:15:22 NAV MØRE OG ROMSDAL 51 47.8
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE NAV MØRE OG ROMSDAL 88:2:2:15:23 NAV MØRE OG ROMSDAL ARBEIDSLIVSSENTER 25 24.2
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE NAV KONTAKTSENTER 88:2:9:12 NAV KONTAKTSENTER MØRE OG ROMSDAL 10 9.5
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND NAV PENSJON 88:2:11:9 NAV PENSJON ÅLESUND 53 51.9
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND NAV MØRE OG ROMSDAL 88:2:2:15:45 NAV ÅLESUND AVD LANGELANDSVEGEN 17 16.8
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND NAV MØRE OG ROMSDAL 88:2:2:15:46 NAV ÅLESUND AVD YSTENESGATA 29 27.6
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 88:2:6:6 NAV HJELPEMIDDELSENTRAL MØRE OG ROMSDAL 53 48.2
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND NAV FORVALTNING 88:2:14:9 NAV FORVALTNING MOLDE AVD KRISTIANSUND 44 39.9
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND NAV MØRE OG ROMSDAL 88:2:2:15:18 NAV KRISTIANSUND 26 24.5
MØRE OG ROMSDAL 1511 VANYLVEN NAV MØRE OG ROMSDAL 88:2:2:15:41 NAV VANYLVEN 3 3.0
MØRE OG ROMSDAL 1514 SANDE NAV MØRE OG ROMSDAL 88:2:2:15:27 NAV SANDE 2 1.8
MØRE OG ROMSDAL 1515 HERØY NAV MØRE OG ROMSDAL 88:2:2:15:16 NAV HERØY 8 6.9
MØRE OG ROMSDAL 1516 ULSTEIN NAV MØRE OG ROMSDAL 88:2:2:15:40 NAV ULSTEIN 8 7.3
MØRE OG ROMSDAL 1517 HAREID NAV MØRE OG ROMSDAL 88:2:2:15:15 NAV HAREID 7 5.5
MØRE OG ROMSDAL 1519 VOLDA NAV MØRE OG ROMSDAL 88:2:2:15:43 NAV VOLDA 7 7.0
MØRE OG ROMSDAL 1520 ØRSTA NAV MØRE OG ROMSDAL 88:2:2:15:44 NAV ØRSTA 15 13.0
MØRE OG ROMSDAL 1523 ØRSKOG NAV MØRE OG ROMSDAL 88:2:2:15:33 NAV STORFJORDEN AVD ØRSKOG 3 2.1
MØRE OG ROMSDAL 1524 NORDDAL NAV MØRE OG ROMSDAL 88:2:2:15:30 NAV STORFJORDEN AVD NORDDAL 3 1.6
MØRE OG ROMSDAL 1525 STRANDA NAV MØRE OG ROMSDAL 88:2:2:15:34 NAV STRANDA 4 4.0
MØRE OG ROMSDAL 1526 STORDAL NAV MØRE OG ROMSDAL 88:2:2:15:32 NAV STORFJORDEN AVD STORDAL 3 1.9
MØRE OG ROMSDAL 1528 SYKKYLVEN NAV MØRE OG ROMSDAL 88:2:2:15:38 NAV SYKKYLVEN 8 6.5
MØRE OG ROMSDAL 1529 SKODJE NAV MØRE OG ROMSDAL 88:2:2:15:31 NAV STORFJORDEN AVD SKODJE 6 6.0
MØRE OG ROMSDAL 1531 SULA NAV MØRE OG ROMSDAL 88:2:2:15:35 NAV SULA 8 7.3
MØRE OG ROMSDAL 1532 GISKE NAV MØRE OG ROMSDAL 88:2:2:15:11 NAV GISKE 7 6.5
MØRE OG ROMSDAL 1534 HARAM NAV MØRE OG ROMSDAL 88:2:2:15:14 NAV HARAM 7 6.3
MØRE OG ROMSDAL 1535 VESTNES NAV MØRE OG ROMSDAL 88:2:2:15:42 NAV VESTNES 7 5.7
MØRE OG ROMSDAL 1539 RAUMA NAV MØRE OG ROMSDAL 88:2:2:15:25 NAV RAUMA 6 6.0
MØRE OG ROMSDAL 1543 NESSET NAV MØRE OG ROMSDAL 88:2:2:15:24 NAV NESSET 3 3.0
MØRE OG ROMSDAL 1545 MIDSUND NAV MØRE OG ROMSDAL 88:2:2:15:19 NAV MIDSUND 3 1.9
MØRE OG ROMSDAL 1546 SANDØY NAV MØRE OG ROMSDAL 88:2:2:15:28 NAV SANDØY 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1547 AUKRA NAV MØRE OG ROMSDAL 88:2:2:15:1 NAV AUKRA 3 3.0
MØRE OG ROMSDAL 1548 FRÆNA NAV MØRE OG ROMSDAL 88:2:2:15:10 NAV FRÆNA 8 7.5
MØRE OG ROMSDAL 1551 EIDE NAV MØRE OG ROMSDAL 88:2:2:15:4 NAV EIDE 3 2.1
MØRE OG ROMSDAL 1554 AVERØY NAV MØRE OG ROMSDAL 88:2:2:15:3 NAV AVERØY 5 4.5
MØRE OG ROMSDAL 1557 GJEMNES NAV MØRE OG ROMSDAL 88:2:2:15:12 NAV GJEMNES 3 2.5
MØRE OG ROMSDAL 1560 TINGVOLL NAV MØRE OG ROMSDAL 88:2:2:15:39 NAV TINGVOLL 3 2.6
MØRE OG ROMSDAL 1563 SUNNDAL NAV MØRE OG ROMSDAL 88:2:2:15:36 NAV SUNNDAL 7 6.5
MØRE OG ROMSDAL 1566 SURNADAL NAV MØRE OG ROMSDAL 88:2:2:15:37 NAV SURNADAL 6 5.4
MØRE OG ROMSDAL 1567 RINDAL NAV MØRE OG ROMSDAL 88:2:2:15:26 NAV RINDAL 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1571 HALSA NAV MØRE OG ROMSDAL 88:2:2:15:13 NAV HALSA 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1573 SMØLA NAV MØRE OG ROMSDAL 88:2:2:15:29 NAV SMØLA 3 2.5
MØRE OG ROMSDAL 1576 AURE NAV MØRE OG ROMSDAL 88:2:2:15:2 NAV AURE 5 3.8
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM NAV KONTROLL 88:2:10:2 NAV KONTROLL MIDT-NORGE 7 7.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM NAV PENSJON 88:2:11:8 NAV PENSJON STEINSKJER AVD TRONDHEIM 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM NAV FORVALTNING 88:2:14:31 NAV FORVALTNING TRONDHEIM 84 77.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM NAV SØR-TRØNDELAG 88:2:2:16:11 NAV INTRO TRONDHEIM 5 5.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM NAV SØR-TRØNDELAG 88:2:2:16:13 NAV TILTAK SØR-TRØNDELAG 10 10.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM NAV SØR-TRØNDELAG 88:2:2:16:14 NAV LERKENDAL 57 53.5
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM NAV SØR-TRØNDELAG 88:2:2:16:19 NAV MIDTBYEN 59 52.9
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM NAV SØR-TRØNDELAG 88:2:2:16:2 NAV ARBEIDSRÅDGIVNING SØR-TRØNDELAG 14 13.5
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM NAV SØR-TRØNDELAG 88:2:2:16:32 NAV SØR-TRØNDELAG 53 42.7
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM NAV SØR-TRØNDELAG 88:2:2:16:33 NAV SØR-TRØNDELAG ARBEIDSLIVSSENTER SENTER FOR INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 27 26.8
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM NAV SØR-TRØNDELAG 88:2:2:16:39 NAV ØSTBYEN 54 50.5
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM NAV SØR-TRØNDELAG 88:2:2:16:7 NAV HEIMDAL 40 37.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 88:2:6:13 NAV HJELPEMIDDELSENTRAL SØR-TRØNDELAG 118 112.1
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM NAV KLAGEINSTANS 88:2:8:2 NAV KLAGEINSTANS MIDT-NORGE AVD TRONDHEIM 10 10.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM NAV KONTAKTSENTER 88:2:9:17 NAV KONTAKTSENTER SØR TRØNDELAG 44 41.2
SØR-TRØNDELAG 1612 HEMNE NAV SØR-TRØNDELAG 88:2:2:16:8 NAV HEMNE 6 5.5
SØR-TRØNDELAG 1617 HITRA NAV SØR-TRØNDELAG 88:2:2:16:9 NAV HITRA 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1620 FRØYA NAV SØR-TRØNDELAG 88:2:2:16:6 NAV FRØYA 8 8.0
SØR-TRØNDELAG 1621 ØRLAND NAV SØR-TRØNDELAG 88:2:2:16:38 NAV ØRLAND 9 8.8
SØR-TRØNDELAG 1624 RISSA NAV SØR-TRØNDELAG 88:2:2:16:25 NAV RISSA 5 4.8
SØR-TRØNDELAG 1627 BJUGN NAV SØR-TRØNDELAG 88:2:2:16:3 NAV BJUGN 4 3.6
SØR-TRØNDELAG 1630 ÅFJORD NAV SØR-TRØNDELAG 88:2:2:16:40 NAV ÅFJORD 6 5.5
SØR-TRØNDELAG 1632 ROAN NAV SØR-TRØNDELAG 88:2:2:16:26 NAV ROAN 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1634 OPPDAL NAV SØR-TRØNDELAG 88:2:2:16:21 NAV OPPDAL 9 7.7
SØR-TRØNDELAG 1635 RENNEBU NAV SØR-TRØNDELAG 88:2:2:16:24 NAV RENNEBU 2 2.0
SØR-TRØNDELAG 1636 MELDAL NAV SØR-TRØNDELAG 88:2:2:16:17 NAV MELDAL 4 4.0
SØR-TRØNDELAG 1638 ORKDAL NAV FORVALTNING 88:2:14:16 NAV FORVALTNING ORKDAL 51 49.6
SØR-TRØNDELAG 1638 ORKDAL NAV SØR-TRØNDELAG 88:2:2:16:22 NAV ORKDAL 15 12.9
SØR-TRØNDELAG 1640 RØROS NAV SØR-TRØNDELAG 88:2:2:16:27 NAV RØROS 9 8.5
SØR-TRØNDELAG 1644 HOLTÅLEN NAV SØR-TRØNDELAG 88:2:2:16:10 NAV HOLTÅLEN 1 0.5
SØR-TRØNDELAG 1648 MIDTRE GAULDAL NAV SØR-TRØNDELAG 88:2:2:16:20 NAV MIDTRE GAULDAL 7 6.6
SØR-TRØNDELAG 1653 MELHUS NAV SØR-TRØNDELAG 88:2:2:16:18 NAV MELHUS 14 13.1
SØR-TRØNDELAG 1657 SKAUN NAV SØR-TRØNDELAG 88:2:2:16:30 NAV SKAUN 6 5.8
SØR-TRØNDELAG 1662 KLÆBU NAV SØR-TRØNDELAG 88:2:2:16:12 NAV KLÆBU 6 5.5
SØR-TRØNDELAG 1663 MALVIK NAV SØR-TRØNDELAG 88:2:2:16:16 NAV MALVIK 13 11.6
SØR-TRØNDELAG 1664 SELBU NAV SØR-TRØNDELAG 88:2:2:16:29 NAV SELBU 5 4.5
SØR-TRØNDELAG 1665 TYDAL NAV SØR-TRØNDELAG 88:2:2:16:37 NAV TYDAL 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER NAV PENSJON 88:2:11:7 NAV PENSJON STEINKJER 54 51.1
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER NAV NORD-TRØNDELAG 88:2:2:17:1 NAV ARBEIDSRÅDGIVNING NORD-TRØNDELAG 8 6.5
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER NAV NORD-TRØNDELAG 88:2:2:17:19 NAV NORD-TRØNDELAG 18 17.3
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER NAV NORD-TRØNDELAG 88:2:2:17:20 NAV NORD-TRØNDELAG ARBEIDSLIVSSENTER SENTER FOR INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 17 15.6
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER NAV NORD-TRØNDELAG 88:2:2:17:25 NAV STEINKJER 33 29.9
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER NAV IKT 88:2:3:6 NAV IKT IKT DRIFT STEINKJER 41 40.8
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS NAV NORD-TRØNDELAG 88:2:2:17:17 NAV NAMSOS 19 16.4
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS NAV KONTAKTSENTER 88:2:9:13 NAV KONTAKTSENTER NORD TRØNDELAG 22 20.4
NORD-TRØNDELAG 1711 MERÅKER NAV NORD-TRØNDELAG 88:2:2:17:14 NAV MERÅKER 4 2.1
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL NAV NORD-TRØNDELAG 88:2:2:17:26 NAV STJØRDAL 24 22.9
NORD-TRØNDELAG 1717 FROSTA NAV NORD-TRØNDELAG 88:2:2:17:5 NAV FROSTA 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1718 LEKSVIK NAV NORD-TRØNDELAG 88:2:2:17:11 NAV LEKSVIK 5 4.5
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER NAV NORD-TRØNDELAG 88:2:2:17:12 NAV LEVANGER 23 20.8
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER NAV NORD-TRØNDELAG 88:2:2:17:3 NAV FORVALTNING NORD-TRØNDELAG 83 74.8
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 88:2:6:8 NAV HJELPEMIDDELSENTRAL NORD-TRØNDELAG 44 39.2
NORD-TRØNDELAG 1721 VERDAL NAV NORD-TRØNDELAG 88:2:2:17:27 NAV VERDAL 17 16.8
NORD-TRØNDELAG 1724 VERRAN NAV NORD-TRØNDELAG 88:2:2:17:28 NAV VERRAN 3 3.0
NORD-TRØNDELAG 1725 NAMDALSEID NAV NORD-TRØNDELAG 88:2:2:17:16 NAV NAMDALSEID 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1736 SNÅSA NAV NORD-TRØNDELAG 88:2:2:17:24 NAV SNÅSA 3 3.0
NORD-TRØNDELAG 1738 LIERNE NAV NORD-TRØNDELAG 88:2:2:17:13 NAV LIERNE 2 1.4
NORD-TRØNDELAG 1739 RØYRVIK NAV NORD-TRØNDELAG 88:2:2:17:23 NAV RØYRVIK 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1740 NAMSSKOGAN NAV NORD-TRØNDELAG 88:2:2:17:18 NAV NAMSSKOGAN 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1742 GRONG NAV NORD-TRØNDELAG 88:2:2:17:6 NAV GRONG 4 4.0
NORD-TRØNDELAG 1743 HØYLANDET NAV NORD-TRØNDELAG 88:2:2:17:7 NAV HØYLANDET 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1744 OVERHALLA NAV NORD-TRØNDELAG 88:2:2:17:22 NAV OVERHALLA 4 2.8
NORD-TRØNDELAG 1748 FOSNES NAV NORD-TRØNDELAG 88:2:2:17:4 NAV FOSNES 1 0.7
NORD-TRØNDELAG 1749 FLATANGER NAV NORD-TRØNDELAG 88:2:2:17:2 NAV FLATANGER 2 2.0
NORD-TRØNDELAG 1750 VIKNA NAV NORD-TRØNDELAG 88:2:2:17:29 NAV VIKNA 7 7.0
NORD-TRØNDELAG 1751 NÆRØY NAV NORD-TRØNDELAG 88:2:2:17:21 NAV NÆRØY 3 2.5
NORD-TRØNDELAG 1755 LEKA NAV NORD-TRØNDELAG 88:2:2:17:10 NAV LEKA 2 2.0
NORD-TRØNDELAG 1756 INDERØY NAV NORD-TRØNDELAG 88:2:2:17:8 NAV INDERØY 5 3.4
NORDLAND 1804 BODØ NAV NORDLAND 88:2:2:18:3 NAV ARBEIDSRÅDGIVNING NORDLAND 6 6.0
NORDLAND 1804 BODØ NAV NORDLAND 88:2:2:18:33 NAV NORDLAND 40 34.3
NORDLAND 1804 BODØ NAV NORDLAND 88:2:2:18:35 NAV NORDLAND ARBEIDSLIVSSENTER SENTER FOR INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 29 28.8
NORDLAND 1804 BODØ NAV NORDLAND 88:2:2:18:7 NAV BODØ 67 64.2
NORDLAND 1804 BODØ NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 88:2:6:24 NAV KOMPETANSESENTER NONITE 1 1.0
NORDLAND 1804 BODØ NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 88:2:6:7 NAV HJELPEMIDDELSENTRAL NORDLAND 60 52.6
NORDLAND 1804 BODØ NAV KONTAKTSENTER 88:2:9:3 NAV KONTAKTSENTER NORDLAND 57 55.3
NORDLAND 1804 BODØ NAV KONTAKTSENTER 88:2:9:8 NAV KONTAKTSENTER STYRINGSENHET 22 21.8
NORDLAND 1805 NARVIK NAV NORDLAND 88:2:2:18:31 NAV NARVIK 30 29.0
NORDLAND 1811 BINDAL NAV NORDLAND 88:2:2:18:6 NAV BINDAL 3 2.2
NORDLAND 1812 SØMNA NAV NORDLAND 88:2:2:18:43 NAV SØMNA 3 3.0
NORDLAND 1813 BRØNNØY NAV NORDLAND 88:2:2:18:8 NAV BRØNNØY 14 12.7
NORDLAND 1815 VEGA NAV NORDLAND 88:2:2:18:47 NAV VEGA 2 2.0
NORDLAND 1816 VEVELSTAD NAV NORDLAND 88:2:2:18:49 NAV VEVELSTAD 1 1.0
NORDLAND 1818 HERØY NAV NORDLAND 88:2:2:18:24 NAV HERØY 5 4.5
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG NAV NORDLAND 88:2:2:18:1 NAV ALSTAHAUG 12 11.0
NORDLAND 1822 LEIRFJORD NAV NORDLAND 88:2:2:18:25 NAV LEIRFJORD 4 3.8
NORDLAND 1824 VEFSN NAV FORVALTNING 88:2:14:12 NAV FORVALTNING NORDLAND AV MOSJØEN 16 14.6
NORDLAND 1824 VEFSN NAV NORDLAND 88:2:2:18:29 NAV MOSJØEN 16 15.6
NORDLAND 1825 GRANE NAV NORDLAND 88:2:2:18:19 NAV GRANE 3 3.0
NORDLAND 1826 HATTFJELLDAL NAV NORDLAND 88:2:2:18:22 NAV HATTFJELLDAL 2 2.0
NORDLAND 1827 DØNNA NAV NORDLAND 88:2:2:18:11 NAV DØNNA 2 2.0
NORDLAND 1828 NESNA NAV NORDLAND 88:2:2:18:32 NAV NESNA 5 3.6
NORDLAND 1832 HEMNES NAV NORDLAND 88:2:2:18:23 NAV HEMNES 6 5.8
NORDLAND 1833 RANA NAV REGNSKAP OG UTBETALING 88:2:12:2 NAV REGNSKAP MO I RANA 127 121.3
NORDLAND 1833 RANA NAV NORDLAND 88:2:2:18:36 NAV RANA 36 34.9
NORDLAND 1833 RANA NAV KONTAKTSENTER 88:2:9:7 NAV SERVICESENTER 110 101.8
NORDLAND 1834 LURØY NAV NORDLAND 88:2:2:18:26 NAV LURØY 2 2.0
NORDLAND 1835 TRÆNA NAV NORDLAND 88:2:2:18:45 NAV TRÆNA 3 2.3
NORDLAND 1836 RØDØY NAV NORDLAND 88:2:2:18:37 NAV RØDØY 2 2.0
NORDLAND 1837 MELØY NAV NORDLAND 88:2:2:18:28 NAV MELØY 14 11.9
NORDLAND 1838 GILDESKÅL NAV NORDLAND 88:2:2:18:18 NAV GILDESKÅL 3 3.0
NORDLAND 1839 BEIARN NAV NORDLAND 88:2:2:18:5 NAV BEIARN 3 3.0
NORDLAND 1840 SALTDAL NAV NORDLAND 88:2:2:18:39 NAV SALTDAL 6 6.0
NORDLAND 1841 FAUSKE NAV FORVALTNING 88:2:14:11 NAV FORVALTNING NORDLAND 61 58.7
NORDLAND 1841 FAUSKE NAV NORDLAND 88:2:2:18:13 NAV FAUSKE 13 12.2
NORDLAND 1845 SØRFOLD NAV NORDLAND 88:2:2:18:44 NAV SØRFOLD 3 2.5
NORDLAND 1848 STEIGEN NAV NORDLAND 88:2:2:18:41 NAV STEIGEN 5 4.4
NORDLAND 1849 HAMARØY NAV NORDLAND 88:2:2:18:21 NAV HAMARØY 3 2.3
NORDLAND 1850 TYSFJORD NAV NORDLAND 88:2:2:18:46 NAV TYSFJORD 3 3.0
NORDLAND 1851 LØDINGEN NAV NORDLAND 88:2:2:18:27 NAV LØDINGEN 3 2.8
NORDLAND 1853 EVENES NAV NORDLAND 88:2:2:18:12 NAV EVENES/TJELDSUND 4 3.0
NORDLAND 1854 BALLANGEN NAV NORDLAND 88:2:2:18:4 NAV BALLANGEN 5 4.3
NORDLAND 1856 RØST NAV NORDLAND 88:2:2:18:38 NAV RØST 3 3.0
NORDLAND 1857 VÆRØY NAV NORDLAND 88:2:2:18:50 NAV VÆRØY 1 1.0
NORDLAND 1859 FLAKSTAD NAV NORDLAND 88:2:2:18:14 NAV FLAKSTAD 2 2.0
NORDLAND 1860 VESTVÅGØY NAV NORDLAND 88:2:2:18:48 NAV VESTVÅGØY 20 17.9
NORDLAND 1865 VÅGAN NAV NORDLAND 88:2:2:18:42 NAV SVOLVÆR 15 14.0
NORDLAND 1866 HADSEL NAV NORDLAND 88:2:2:18:20 NAV HADSEL 12 11.0
NORDLAND 1867 NAV NORDLAND 88:2:2:18:9 NAV BØ 4 4.0
NORDLAND 1868 ØKSNES NAV NORDLAND 88:2:2:18:51 NAV ØKSNES 6 5.6
NORDLAND 1870 SORTLAND NAV FORVALTNING 88:2:14:13 NAV FORVALTNING NORDLAND AVD SORTLAND 23 22.3
NORDLAND 1870 SORTLAND NAV NORDLAND 88:2:2:18:40 NAV SORTLAND 17 15.5
NORDLAND 1871 ANDØY NAV NORDLAND 88:2:2:18:2 NAV ANDØY 8 7.1
NORDLAND 1874 MOSKENES NAV NORDLAND 88:2:2:18:30 NAV MOSKENES 3 2.5
TROMS 1902 TROMSØ NAV KONTROLL 88:2:10:3 NAV KONTROLL NORD 7 6.6
TROMS 1902 TROMSØ NAV FORVALTNING 88:2:14:30 NAV FORVALTNING TROMS 61 57.3
TROMS 1902 TROMSØ NAV TROMS 88:2:2:19:1 NAV ARBEIDSRÅDGIVNING TROMS 7 6.1
TROMS 1902 TROMSØ NAV TROMS 88:2:2:19:33 NAV TROMS 25 23.6
TROMS 1902 TROMSØ NAV TROMS 88:2:2:19:35 NAV ARBEIDSLIVSSENTER TROMS 16 15.5
TROMS 1902 TROMSØ NAV TROMS 88:2:2:19:36 NAV TROMSØ 87 83.7
TROMS 1902 TROMSØ NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 88:2:6:15 NAV HJELPEMIDDELSENTRAL TROMS 56 44.4
TROMS 1902 TROMSØ NAV KLAGEINSTANS 88:2:8:3 NAV KLAGEINSTANS NORD 11 11.0
TROMS 1902 TROMSØ NAV KONTAKTSENTER 88:2:9:19 NAV KONTAKTSENTER TROMS 32 31.5
TROMS 1903 HARSTAD NAV REGNSKAP OG UTBETALING 88:2:12:6 NAV REGNSKAP PENSJON 99 93.3
TROMS 1903 HARSTAD NAV TROMS 88:2:2:19:12 NAV HARSTAD 38 34.6
TROMS 1911 KVÆFJORD NAV TROMS 88:2:2:19:16 NAV KVÆFJORD 5 4.9
TROMS 1913 SKÅNLAND NAV TROMS 88:2:2:19:26 NAV SKÅNLAND 6 4.5
TROMS 1917 IBESTAD NAV TROMS 88:2:2:19:13 NAV IBESTAD 2 2.0
TROMS 1919 GRATANGEN NAV TROMS 88:2:2:19:11 NAV GRATANGEN 3 2.5
TROMS 1920 LAVANGEN NAV TROMS 88:2:2:19:18 NAV LAVANGEN 4 3.6
TROMS 1922 BARDU NAV TROMS 88:2:2:19:3 NAV BARDU 5 4.0
TROMS 1923 SALANGEN NAV TROMS 88:2:2:19:24 NAV SALANGEN 5 4.6
TROMS 1924 MÅLSELV NAV TROMS 88:2:2:19:21 NAV MÅLSELV 9 8.5
TROMS 1925 SØRREISA NAV TROMS 88:2:2:19:30 NAV SØRREISA 4 4.0
TROMS 1926 DYRØY NAV TROMS 88:2:2:19:6 NAV DYRØY 4 3.5
TROMS 1927 TRANØY NAV TROMS 88:2:2:19:32 NAV TRANØY 2 2.0
TROMS 1928 TORSKEN NAV TROMS 88:2:2:19:31 NAV TORSKEN 2 2.0
TROMS 1929 BERG NAV TROMS 88:2:2:19:4 NAV BERG 2 2.0
TROMS 1931 LENVIK NAV TROMS 88:2:2:19:19 NAV LENVIK 19 18.1
TROMS 1931 LENVIK NAV TROMS 88:2:2:19:9 NAV FORVALTNING TROMSØ AVD LENVIK 14 13.3
TROMS 1933 BALSFJORD NAV TROMS 88:2:2:19:2 NAV BALSFJORD 9 7.2
TROMS 1936 KARLSØY NAV TROMS 88:2:2:19:14 NAV KARLSØY 5 3.5
TROMS 1938 LYNGEN NAV TROMS 88:2:2:19:20 NAV LYNGEN 6 6.0
TROMS 1939 STORFJORD NAV TROMS 88:2:2:19:27 NAV STORFJORD 8 6.3
TROMS 1940 KÅFJORD NAV TROMS 88:2:2:19:10 NAV GÁIVUOTNA - KÅFJORD 5 3.1
TROMS 1941 SKJERVØY NAV TROMS 88:2:2:19:25 NAV SKJERVØY 5 3.8
TROMS 1942 NORDREISA NAV TROMS 88:2:2:19:23 NAV NORDREISA 11 11.0
TROMS 1943 KVÆNANGEN NAV TROMS 88:2:2:19:17 NAV KVÆNANGEN 3 2.5
FINNMARK 2002 VARDØ NAV KONTROLL 88:2:10:9 NAV LØNNSGARANTI VARDØ 13 11.8
FINNMARK 2002 VARDØ NAV FORVALTNING 88:2:14:34 NAV FORVALTNING VADSØ AVD VARDØ 5 5.0
FINNMARK 2002 VARDØ NAV FINNMARK 88:2:2:20:26 NAV VARDØ 4 4.0
FINNMARK 2003 VADSØ NAV FORVALTNING 88:2:14:32 NAV FORVALTNING VADSØ 18 17.5
FINNMARK 2003 VADSØ NAV FINNMARK 88:2:2:20:2 NAV ARBEIDSRÅDGIVNING FINNMARK 4 4.0
FINNMARK 2003 VADSØ NAV FINNMARK 88:2:2:20:25 NAV VADSØ 11 9.2
FINNMARK 2003 VADSØ NAV FINNMARK 88:2:2:20:5 NAV FINNMARK 27 23.9
FINNMARK 2003 VADSØ NAV FINNMARK 88:2:2:20:7 NAV FINNMARK ARBEIDSLIVSSENTER SENTER FOR INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 13 13.0
FINNMARK 2004 HAMMERFEST NAV FINNMARK 88:2:2:20:12 NAV HAMMERFEST 13 12.5
FINNMARK 2011 KAUTOKEINO NAV FINNMARK 88:2:2:20:15 NAV KAUTOKEINO 5 4.4
FINNMARK 2012 ALTA NAV FORVALTNING 88:2:14:33 NAV FORVALTNING VADSØ AVD ALTA 21 19.9
FINNMARK 2012 ALTA NAV FINNMARK 88:2:2:20:1 NAV ALTA 26 25.1
FINNMARK 2012 ALTA NAV KONTAKTSENTER 88:2:9:11 NAV KONTAKTSENTER FINNMARK 10 9.6
FINNMARK 2014 LOPPA NAV FINNMARK 88:2:2:20:18 NAV LOPPA 2 2.0
FINNMARK 2015 HASVIK NAV FINNMARK 88:2:2:20:13 NAV HASVIK 1 1.0
FINNMARK 2017 KVALSUND NAV FINNMARK 88:2:2:20:16 NAV KVALSUND 2 1.0
FINNMARK 2018 MÅSØY NAV FINNMARK 88:2:2:20:19 NAV MÅSØY 2 2.0
FINNMARK 2019 NORDKAPP NAV FINNMARK 88:2:2:20:21 NAV NORDKAPP 6 4.7
FINNMARK 2020 PORSANGER NAV FINNMARK 88:2:2:20:22 NAV PORSANGER 7 6.5
FINNMARK 2020 PORSANGER NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING 88:2:6:3 NAV HJELPEMIDDELSENTRAL FINNMARK 30 29.0
FINNMARK 2021 KARASJOK NAV FINNMARK 88:2:2:20:14 NAV KARASJOK 4 3.8
FINNMARK 2022 LEBESBY NAV FINNMARK 88:2:2:20:17 NAV LEBESBY 4 2.0
FINNMARK 2023 GAMVIK NAV FINNMARK 88:2:2:20:11 NAV GAMVIK 1 1.0
FINNMARK 2024 BERLEVÅG NAV FINNMARK 88:2:2:20:3 NAV BERLEVÅG 4 2.8
FINNMARK 2025 TANA NAV FINNMARK 88:2:2:20:24 NAV TANA 4 3.4
FINNMARK 2027 NESSEBY NAV FINNMARK 88:2:2:20:20 NAV NESSEBY 6 3.2
FINNMARK 2028 BÅTSFJORD NAV FINNMARK 88:2:2:20:4 NAV BÅTSFJORD 4 3.2
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER NAV REGNSKAP OG UTBETALING 88:2:12:1 NAV INNKREVING 156 149.9
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER NAV FINNMARK 88:2:2:20:23 NAV SØR-VARANGER 20 19.3
SVALBARD 2111 SPITSBERGEN NAV TROMS 88:2:2:19:29 NAV SVALBARD 1 1.0