ØYGARDEN, HORDALAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i ØYGARDEN (HORDALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 15 13 28 11 3 14 4 10 14
1981 16 14 30 13 3 16 3 11 14
1982 11 16 27 9 4 13 2 12 14
1983 13 15 28 12 6 18 1 9 10
1984 11 14 25 10 7 17 1 7 8
1985 11 13 24 10 7 17 1 6 7
1986 12 16 28 11 8 19 1 8 9
1987 10 17 27 9 7 16 1 10 11
1988 10 18 28 9 8 17 1 10 11
1989 8 17 25 7 8 15 1 9 10
1990 8 19 27 6 8 14 2 11 13
1991 8 20 28 7 8 15 1 12 13
1992 9 21 30 9 9 18 12 12
1993 9 22 31 8 11 19 1 11 12
1994 7 19 26 7 8 15 11 11
1995 8 20 28 8 9 17 11 11
1996 9 17 26 9 9 18 8 8
1997 8 15 23 8 7 15 8 8
1998 7 25 32 7 7 14 18 18
1999 8 22 30 8 6 14 16 16
2000 8 7 15 8 3 11 4 4
2001 9 9 18 9 4 13 5 5
2002 7 8 15 7 3 10 5 5
2003 4 6 10 4 2 6 4 4
2004 5 7 12 5 4 9 3 3
2005 5 5 10 5 3 8 2 2
2006 6 5 11 6 2 8 3 3
2007 4 5 9 4 2 6 3 3
2008 30 24 54 30 16 46 8 8
2009 3 2 5 3 1 4 1 1
2010 3 2 5 3 1 4 1 1
2011 2 2 4 2 1 3 1 1
2012 2 2 4 2 1 3 1 1
2013 2 2 4 2 1 3 1 1
2014 2 2 4 2 1 3 1 1
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i ØYGARDEN (HORDALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 13.9 8.4 22.3 11.0 3.0 14.0 2.9 5.3 8.3
1981 15.2 9.4 24.5 13.0 3.0 16.0 2.2 6.4 8.5
1982 10.3 10.6 20.9 9.0 4.0 13.0 1.3 6.6 7.9
1983 12.5 10.1 22.6 12.0 6.0 18.0 0.5 4.1 4.6
1984 10.5 9.9 20.4 10.0 7.0 17.0 0.5 2.9 3.4
1985 10.5 9.4 19.9 10.0 7.0 17.0 0.5 2.4 2.9
1986 11.5 11.3 22.8 11.0 8.0 19.0 0.5 3.3 3.8
1987 9.5 11.6 21.1 9.0 7.0 16.0 0.5 4.7 5.2
1988 9.5 12.7 22.2 9.0 8.0 17.0 0.5 4.7 5.2
1989 7.5 11.9 19.5 7.0 8.0 15.0 0.5 4.0 4.4
1990 6.9 12.7 19.6 6.0 8.0 14.0 0.9 4.7 5.6
1991 7.4 13.5 20.9 7.0 8.0 15.0 0.4 5.5 5.9
1992 9.0 14.1 23.1 9.0 9.0 18.0 5.2 5.2
1993 8.5 14.9 23.4 8.0 11.0 19.0 0.5 3.9 4.4
1994 7.0 12.7 19.7 7.0 8.0 15.0 4.7 4.7
1995 8.0 14.3 22.3 8.0 9.0 17.0 5.3 5.3
1996 9.0 13.1 22.1 9.0 9.0 18.0 4.1 4.1
1997 8.0 10.9 18.9 8.0 7.0 15.0 3.9 3.9
1998 7.0 16.9 23.9 7.0 7.0 14.0 9.9 9.9
1999 8.0 13.5 21.5 8.0 6.0 14.0 7.5 7.5
2000 8.0 4.6 12.6 8.0 3.0 11.0 1.6 1.6
2001 9.0 6.0 15.0 9.0 4.0 13.0 2.0 2.0
2002 7.0 5.4 12.4 7.0 3.0 10.0 2.4 2.4
2003 4.0 3.6 7.6 4.0 2.0 6.0 1.6 1.6
2004 5.0 5.2 10.2 5.0 4.0 9.0 1.2 1.2
2005 5.0 3.7 8.7 5.0 3.0 8.0 0.7 0.7
2006 6.0 3.5 9.5 6.0 2.0 8.0 1.5 1.5
2007 4.0 3.2 7.2 4.0 2.0 6.0 1.2 1.2
2008 30.0 21.0 51.0 30.0 16.0 46.0 5.0 5.0
2009 3.0 1.5 4.5 3.0 1.0 4.0 0.5 0.5
2010 3.0 1.5 4.5 3.0 1.0 4.0 0.5 0.5
2011 2.0 1.5 3.5 2.0 1.0 3.0 0.5 0.5
2012 2.0 1.5 3.5 2.0 1.0 3.0 0.5 0.5
2013 2.0 1.5 3.5 2.0 1.0 3.0 0.5 0.5
2014 2.0 1.5 3.5 2.0 1.0 3.0 0.5 0.5
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i ØYGARDEN (HORDALAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 28 0.0 22.3 0.0
1981 30 0.0 24.5 0.0
1982 27 0.0 20.9 0.0
1983 28 0.0 22.6 0.0
1984 25 0.0 20.4 0.0
1985 24 0.0 19.9 0.0
1986 28 0.0 22.8 0.0
1987 27 0.0 21.1 0.0
1988 28 0.0 22.2 0.0
1989 25 0.0 19.5 0.0
1990 27 0.0 19.6 0.0
1991 28 0.0 20.9 0.0
1992 30 0.0 23.1 0.0
1993 31 0.0 23.4 0.0
1994 26 0.0 19.7 0.0
1995 28 0.0 22.3 0.0
1996 26 0.0 22.1 0.0
1997 23 0.0 18.9 0.0
1998 32 0.0 23.9 0.0
1999 30 0.0 21.5 0.0
2000 15 0.0 1.3 12.6 0.0
2001 18 0.0 1.6 15.0 0.0
2002 15 0.0 1.3 12.4 0.0
2003 10 0.0 0.8 7.6 0.0
2004 12 0.0 0.9 10.2 0.0
2005 10 0.0 0.8 8.7 0.0
2006 11 0.0 0.9 9.5 0.0
2007 9 0.0 0.7 7.2 0.0
2008 54 0.0 4.0 51.0 0.0
2009 5 0.0 0.4 4.5 0.0
2010 5 0.0 0.4 4.5 0.0
2011 4 0.0 0.3 3.5 0.0
2012 4 0.0 0.3 3.5 0.0
2013 4 0.0 0.3 3.5 0.0
2014 4 0.0 0.3 3.5 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i ØYGARDEN (HORDALAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i ØYGARDEN (HORDALAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BJØRGVIN BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
NAV HORDALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i ØYGARDEN (HORDALAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:7:59 BJØRGVIN BISPEDØMME PRESTESKAPET I ØYGARDEN KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
90:2:2:12:52 NAV HORDALAND NAV ØYGARDEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.5