SNÅSA, NORD-TRØNDELAG

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i SNÅSA (NORD-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 48 17 65 48 7 55 10 10
1981 53 20 73 52 7 59 1 13 14
1982 54 21 75 53 9 62 1 12 13
1983 54 24 78 53 9 62 1 15 16
1984 54 28 82 53 12 65 1 16 17
1985 51 29 80 50 12 62 1 17 18
1986 44 24 68 42 9 51 2 15 17
1987 42 27 69 39 10 49 3 17 20
1988 23 20 43 23 8 31 12 12
1989 22 20 42 20 9 29 2 11 13
1990 21 21 42 20 11 31 1 10 11
1991 21 22 43 20 8 28 1 14 15
1992 22 23 45 20 10 30 2 13 15
1993 18 25 43 18 9 27 16 16
1994 16 23 39 15 7 22 1 16 17
1995 16 22 38 15 8 23 1 14 15
1996 20 19 39 19 4 23 1 15 16
1997 18 18 36 17 6 23 1 12 13
1998 18 19 37 17 5 22 1 14 15
1999 15 16 31 14 5 19 1 11 12
2000 18 13 31 15 5 20 3 8 11
2001 14 10 24 12 4 16 2 6 8
2002 13 11 24 11 3 14 2 8 10
2003 13 12 25 11 3 14 2 9 11
2004 15 14 29 13 5 18 2 9 11
2005 14 15 29 13 7 20 1 8 9
2006 12 16 28 11 9 20 1 7 8
2007 13 16 29 12 10 22 1 6 7
2008 13 10 23 12 8 20 1 2 3
2009 11 11 22 10 9 19 1 2 3
2010 11 17 28 9 12 21 2 5 7
2011 12 17 29 11 10 21 1 7 8
2012 14 14 28 11 9 20 3 5 8
2013 12 17 29 10 11 21 2 6 8
2014 10 15 25 8 10 18 2 5 7
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i SNÅSA (NORD-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 48.0 11.2 59.2 48.0 7.0 55.0 4.2 4.2
1981 52.7 12.6 65.3 52.0 7.0 59.0 0.7 5.6 6.3
1982 53.7 14.5 68.2 53.0 9.0 62.0 0.7 5.5 6.2
1983 53.7 15.1 68.8 53.0 9.0 62.0 0.7 6.1 6.8
1984 53.7 18.2 71.9 53.0 12.0 65.0 0.7 6.2 6.9
1985 50.7 18.3 69.0 50.0 12.0 62.0 0.7 6.3 7.0
1986 43.1 15.1 58.2 42.0 9.0 51.0 1.1 6.1 7.2
1987 40.7 17.2 57.9 39.0 10.0 49.0 1.6 7.2 8.9
1988 23.0 13.0 36.0 23.0 8.0 31.0 5.0 5.0
1989 21.0 13.6 34.6 20.0 9.0 29.0 1.0 4.6 5.6
1990 20.5 15.5 36.0 20.0 11.0 31.0 0.5 4.5 5.0
1991 20.5 14.8 35.3 20.0 8.0 28.0 0.5 6.8 7.3
1992 21.0 16.1 37.1 20.0 10.0 30.0 1.0 6.1 7.1
1993 18.0 15.8 33.8 18.0 9.0 27.0 6.8 6.8
1994 15.5 15.3 30.8 15.0 7.0 22.0 0.5 8.3 8.8
1995 15.5 14.1 29.6 15.0 8.0 23.0 0.5 6.1 6.6
1996 19.5 12.3 31.8 19.0 4.0 23.0 0.5 8.3 8.8
1997 17.5 11.5 29.0 17.0 6.0 23.0 0.5 5.5 6.0
1998 17.5 12.1 29.6 17.0 5.0 22.0 0.5 7.1 7.6
1999 14.5 11.5 26.0 14.0 5.0 19.0 0.5 6.5 7.0
2000 16.6 9.7 26.4 15.0 5.0 20.0 1.6 4.7 6.3
2001 13.1 7.1 20.2 12.0 4.0 16.0 1.1 3.1 4.2
2002 12.1 7.9 20.0 11.0 3.0 14.0 1.1 4.9 6.0
2003 12.1 8.0 20.1 11.0 3.0 14.0 1.1 5.0 6.1
2004 14.1 10.3 24.4 13.0 5.0 18.0 1.1 5.3 6.4
2005 13.5 12.1 25.6 13.0 7.0 20.0 0.5 5.1 5.6
2006 11.6 13.3 24.9 11.0 9.0 20.0 0.6 4.3 4.9
2007 12.6 13.9 26.5 12.0 10.0 22.0 0.6 3.9 4.5
2008 12.8 9.2 22.0 12.0 8.0 20.0 0.8 1.2 2.0
2009 10.8 10.2 21.0 10.0 9.0 19.0 0.8 1.2 2.0
2010 10.4 14.6 25.0 9.0 12.0 21.0 1.4 2.6 4.0
2011 11.6 13.7 25.3 11.0 10.0 21.0 0.6 3.7 4.3
2012 12.9 11.5 24.4 11.0 9.0 20.0 1.9 2.5 4.4
2013 11.4 14.2 25.6 10.0 11.0 21.0 1.4 3.2 4.6
2014 9.4 12.4 21.8 8.0 10.0 18.0 1.4 2.4 3.8
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i SNÅSA (NORD-TRØNDELAG)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 65 0.0 59.2 0.0
1981 73 0.0 65.3 0.0
1982 75 0.0 68.2 0.0
1983 78 0.0 68.8 0.0
1984 82 0.0 71.9 0.0
1985 80 0.0 69.0 0.0
1986 68 0.0 58.2 0.0
1987 69 0.0 57.9 0.0
1988 43 0.0 36.0 0.0
1989 42 0.0 34.6 0.0
1990 42 0.0 36.0 0.0
1991 43 0.0 35.3 0.0
1992 45 0.0 37.1 0.0
1993 43 0.0 33.8 0.0
1994 39 0.0 30.8 0.0
1995 38 0.0 29.6 0.0
1996 39 0.0 31.8 0.0
1997 36 0.0 29.0 0.0
1998 37 0.0 29.6 0.0
1999 31 0.0 26.0 0.0
2000 31 0.0 3.3 26.4 0.0
2001 24 0.0 2.7 20.2 0.0
2002 24 0.0 2.7 20.0 0.0
2003 25 0.0 2.6 20.1 0.0
2004 29 0.0 3.0 24.4 0.0
2005 29 0.0 3.1 25.6 0.0
2006 28 0.0 3.0 24.9 0.0
2007 29 0.0 3.0 26.5 0.0
2008 23 0.0 2.4 22.0 0.0
2009 22 0.0 2.4 21.0 0.0
2010 28 0.0 3.0 25.0 0.0
2011 29 0.0 3.2 25.3 0.0
2012 28 0.0 3.2 24.4 0.0
2013 29 0.0 3.2 25.6 0.0
2014 25 0.0 2.8 21.8 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i SNÅSA (NORD-TRØNDELAG), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
KULTURDEPARTEMENTET 6 4.5
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 2.1
SAMEDIGGI / SAMETINGET 9 8.2
FINANSDEPARTEMENTET 4 4.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i SNÅSA (NORD-TRØNDELAG), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV NORD-TRØNDELAG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
NIDAROS BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 6 4.5
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 2.1
SAMEDIGGI / SAMETINGET SAMEDIGGI / SAMETINGET 9 8.2
SKATT MIDT-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 4 4.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i SNÅSA (NORD-TRØNDELAG), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:17:24 NAV NORD-TRØNDELAG NAV SNÅSA ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
89:51:9:44 NIDAROS BISPEDØMME PRESTESKAPET I SNÅSA KULTURDEPARTEMENTET 6 4.5
4:7:15:21:17 NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT SNÅSA LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 2.1
51:6 SAMEDIGGI / SAMETINGET SAMEDIGGI SAMETINGET SNÅSA SAMEDIGGI / SAMETINGET 9 8.2
16:3:5:38 SKATT MIDT-NORGE SKATT MIDT-NORGE AVD SNÅSA FINANSDEPARTEMENTET 4 4.0