VALLE, AUST-AGDER

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i VALLE (AUST-AGDER)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 15 5 20 14 3 17 1 2 3
1981 17 10 27 16 8 24 1 2 3
1982 16 10 26 15 8 23 1 2 3
1983 15 10 25 12 5 17 3 5 8
1984 13 8 21 11 4 15 2 4 6
1985 12 9 21 10 4 14 2 5 7
1986 10 10 20 8 5 13 2 5 7
1987 13 10 23 10 4 14 3 6 9
1988 12 11 23 9 5 14 3 6 9
1989 12 10 22 10 5 15 2 5 7
1990 12 13 25 10 5 15 2 8 10
1991 11 13 24 9 5 14 2 8 10
1992 12 14 26 10 4 14 2 10 12
1993 11 13 24 10 4 14 1 9 10
1994 7 13 20 6 3 9 1 10 11
1995 10 12 22 10 3 13 9 9
1996 12 13 25 9 4 13 3 9 12
1997 8 14 22 5 6 11 3 8 11
1998 8 14 22 5 6 11 3 8 11
1999 10 16 26 5 6 11 5 10 15
2000 7 6 13 5 5 10 2 1 3
2001 8 6 14 7 5 12 1 1 2
2002 8 5 13 6 4 10 2 1 3
2003 7 5 12 5 4 9 2 1 3
2004 5 5 10 4 4 8 1 1 2
2005 4 5 9 4 4 8 1 1
2006 4 7 11 4 5 9 2 2
2007 3 6 9 3 3 6 3 3
2008 6 4 10 6 2 8 2 2
2009 5 8 13 5 5 10 3 3
2010 4 8 12 4 4 8 4 4
2011 3 9 12 3 4 7 5 5
2012 4 7 11 4 4 8 3 3
2013 5 10 15 5 5 10 5 5
2014 7 10 17 7 4 11 6 6
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i VALLE (AUST-AGDER)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 14.6 4.6 19.1 14.0 3.0 17.0 0.6 1.5 2.2
1981 16.6 9.6 26.1 16.0 8.0 24.0 0.6 1.5 2.2
1982 15.6 9.6 25.1 15.0 8.0 23.0 0.6 1.5 2.2
1983 13.9 7.7 21.6 12.0 5.0 17.0 1.9 2.7 4.6
1984 12.4 6.3 18.7 11.0 4.0 15.0 1.4 2.3 3.7
1985 11.4 6.9 18.3 10.0 4.0 14.0 1.4 2.9 4.3
1986 9.4 7.3 16.8 8.0 5.0 13.0 1.4 2.3 3.8
1987 12.4 7.2 19.6 10.0 4.0 14.0 2.4 3.2 5.6
1988 11.3 8.1 19.4 9.0 5.0 14.0 2.3 3.1 5.4
1989 11.6 7.9 19.5 10.0 5.0 15.0 1.6 3.0 4.5
1990 11.6 7.9 19.5 10.0 5.0 15.0 1.6 2.9 4.5
1991 10.6 8.0 18.6 9.0 5.0 14.0 1.6 3.0 4.6
1992 11.2 8.3 19.4 10.0 4.0 14.0 1.2 4.3 5.4
1993 10.7 7.4 18.0 10.0 4.0 14.0 0.7 3.4 4.0
1994 7.0 8.2 15.2 6.0 3.0 9.0 1.0 5.2 6.2
1995 10.0 7.8 17.8 10.0 3.0 13.0 4.8 4.8
1996 10.5 7.9 18.4 9.0 4.0 13.0 1.5 3.9 5.4
1997 6.9 10.5 17.4 5.0 6.0 11.0 1.9 4.5 6.4
1998 6.9 10.0 16.9 5.0 6.0 11.0 1.9 4.0 5.9
1999 7.9 12.1 20.0 5.0 6.0 11.0 2.9 6.1 9.0
2000 6.0 5.2 11.2 5.0 5.0 10.0 1.0 0.2 1.2
2001 7.5 5.2 12.8 7.0 5.0 12.0 0.5 0.2 0.8
2002 7.0 4.2 11.2 6.0 4.0 10.0 1.0 0.2 1.2
2003 6.1 4.2 10.4 5.0 4.0 9.0 1.1 0.2 1.4
2004 4.6 4.2 8.9 4.0 4.0 8.0 0.6 0.2 0.9
2005 4.0 4.2 8.2 4.0 4.0 8.0 0.2 0.2
2006 4.0 5.8 9.9 4.0 5.0 9.0 0.9 0.9
2007 3.0 4.4 7.4 3.0 3.0 6.0 1.5 1.5
2008 6.0 3.2 9.2 6.0 2.0 8.0 1.2 1.2
2009 5.0 6.6 11.6 5.0 5.0 10.0 1.6 1.6
2010 4.0 6.1 10.1 4.0 4.0 8.0 2.1 2.1
2011 3.0 5.9 8.9 3.0 4.0 7.0 2.0 2.0
2012 4.0 5.2 9.1 4.0 4.0 8.0 1.1 1.1
2013 5.0 7.4 12.4 5.0 5.0 10.0 2.5 2.5
2014 7.0 6.7 13.6 7.0 4.0 11.0 2.7 2.7
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i VALLE (AUST-AGDER)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 20 0.0 19.1 0.0
1981 27 0.0 26.1 0.0
1982 26 0.0 25.1 0.0
1983 25 0.0 21.6 0.0
1984 21 0.0 18.7 0.0
1985 21 0.0 18.3 0.0
1986 20 0.0 16.8 0.0
1987 23 0.0 19.6 0.0
1988 23 0.0 19.4 0.0
1989 22 0.0 19.5 0.0
1990 25 0.0 19.5 0.0
1991 24 0.0 18.6 0.0
1992 26 0.0 19.4 0.0
1993 24 0.0 18.0 0.0
1994 20 0.0 15.2 0.0
1995 22 0.0 17.8 0.0
1996 25 0.0 18.4 0.0
1997 22 0.0 17.4 0.0
1998 22 0.0 16.9 0.0
1999 26 0.0 20.0 0.0
2000 13 0.0 2.0 11.2 0.0
2001 14 0.0 2.4 12.8 0.0
2002 13 0.0 2.2 11.2 0.0
2003 12 0.0 2.0 10.4 0.0
2004 10 0.0 1.7 8.9 0.0
2005 9 0.0 1.4 8.2 0.0
2006 11 0.0 1.7 9.9 0.0
2007 9 0.0 1.4 7.4 0.0
2008 10 0.0 1.6 9.2 0.0
2009 13 0.0 2.0 11.6 0.0
2010 12 0.0 1.9 10.1 0.0
2011 12 0.0 1.9 8.9 0.0
2012 11 0.0 1.7 9.1 0.0
2013 15 0.0 2.4 12.4 0.0
2014 17 0.0 2.7 13.6 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i VALLE (AUST-AGDER), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 9 8.1
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 3.0
FINANSDEPARTEMENTET 2 1.6
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i VALLE (AUST-AGDER), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
AGDER POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 9 8.1
NAV AUST-AGDER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 3.0
SKATT SØR FINANSDEPARTEMENTET 2 1.6
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i VALLE (AUST-AGDER), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:5:61 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I VALLE KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
4:7:15:13:23 AGDER POLITIDISTRIKT VALLE OG BYKLE LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 9 8.1
90:2:2:9:19 NAV AUST-AGDER NAV VALLE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 3.0
16:3:3:29 SKATT SØR SKATT SØR AVD VALLE FINANSDEPARTEMENTET 2 1.6