Finansdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 115 79 194 114 68 182 1 11 12
1981 118 84 202 117 73 190 1 11 12
1982 131 97 228 130 86 216 1 11 12
1983 140 101 241 138 88 226 2 13 15
1984 143 102 245 139 89 228 4 13 17
1985 138 107 245 135 93 228 3 14 17
1986 146 107 253 144 97 241 2 10 12
1987 154 104 258 153 96 249 1 8 9
1988 156 104 260 153 97 250 3 7 10
1989 156 112 268 152 101 253 4 11 15
1990 156 110 266 155 95 250 1 15 16
1991 125 112 237 123 95 218 2 17 19
1992 133 108 241 130 88 218 3 20 23
1993 138 109 247 136 94 230 2 15 17
1994 142 123 265 138 108 246 4 15 19
1995 146 129 275 143 110 253 3 19 22
1996 147 129 276 147 116 263 13 13
1997 141 134 275 139 110 249 2 24 26
1998 139 135 274 135 110 245 4 25 29
1999 146 140 286 142 110 252 4 30 34
2000 147 137 284 144 123 267 3 14 17
2001 142 127 269 135 103 238 7 24 31
2002 150 135 285 145 105 250 5 30 35
2003 157 130 287 148 108 256 9 22 31
2004 156 129 285 150 99 249 6 30 36
2005 158 121 279 151 96 247 7 25 32
2006 158 125 283 151 102 253 7 23 30
2007 158 123 281 147 102 249 11 21 32
2008 167 131 298 160 108 268 7 23 30
2009 168 130 298 162 100 262 6 30 36
2010 173 135 308 170 110 280 3 25 28
2011 165 130 295 162 107 269 3 23 26
2012 160 138 298 157 113 270 3 25 28
2013 167 144 311 162 123 285 5 21 26
2014 167 136 303 163 116 279 4 20 24
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 40 40 40 40 39 40 47 46
1981 40 41 40 40 39 40 49 48
1982 40 40 40 40 39 40 48 47
1983 39 39 39 39 37 38 49 49
1984 39 39 39 39 38 39 48 47
1985 40 38 39 40 37 39 44 44
1986 39 39 39 39 38 39 52 52
1987 39 39 39 39 38 38 49 51
1988 39 40 39 39 39 39 47 46
1989 38 39 39 38 39 38 45 47
1990 38 39 39 38 39 38 43 44
1991 37 38 38 37 37 37 44 42
1992 36 38 37 37 38 37 38 37
1993 36 37 37 36 37 37 36 36
1994 36 36 36 36 36 36 35 34
1995 36 36 36 36 36 36 35 36
1996 37 37 37 37 37 37 38 38
1997 37 36 37 37 35 37 37 37
1998 37 36 37 37 36 37 37 37
1999 37 36 37 37 36 37 37 37
2000 38 37 38 38 38 38 33 34
2001 39 38 38 39 38 38 39 37 37
2002 39 38 39 39 39 39 44 36 37
2003 39 39 39 39 39 39 43 39 41
2004 40 39 40 40 39 40 44 38 39
2005 41 39 40 40 40 40 42 38 39
2006 41 39 40 41 39 40 43 38 39
2007 41 39 40 41 40 41 41 37 38
2008 42 39 41 42 39 41 42 38 39
2009 43 39 41 43 39 41 43 39 39
2010 43 40 42 43 40 42 41 42
2011 43 40 42 43 40 42 40 41
2012 43 39 42 43 39 41 42 43
2013 44 39 42 44 39 42 37 40 39
2014 45 40 43 45 39 43 41 41

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.2000* Navneendring

Navn: Finansdepartementet
Kort navn: FIN

01.01.2014* Består via omorganisering

Relaterte enheter:

- Ansvaret for forvaltningen av statens kjøp av klimakvoter overføres fra Finansdepartementet til Klima- og Miljødepartementet.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.