Finansdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Siden viser utvalg i perioden 1980-1997 og 2002-2013 som er relatert til denne enheten.

159 utvalg
Fra Til Funksjon Navn t.o.m 2003 f.o.m 2004
2019 Styre for ordinært forvaltningsorgan Styret for Bankenes sikringsfond
2019 2019 Utredning / ekspertutvalg Ekspertgruppe skal vurdere enklere merverdiavgift
2018 2019 Utredning / ekspertutvalg Ekspertgruppe skal vurdere energiaksjer i Statens pensjonsfond utland
2018 2019 Utredning / ekspertutvalg Ekspertutvalg skal vurdere vannkraftbeskatningen (Kraftskatteutvalget)
2018 2019 Utredning / ekspertutvalg Utvalg skal vurdere beskatningen av havbruk (Havbruksskatteutvalget)
2018 2019 Utredning / ekspertutvalg Utvalg skal vurdere avgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer (Sjokolade- og sukkervareutvalget)
2017 2019 Utredning / ekspertutvalg Utvalg skal utrede skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt
2017 2019 Utredning / ekspertutvalg Ekspertutvalg skal vurdere klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi (Klimarisikoutvalget)
2016 Klage Skatteklagenemnda
2016 2016 Utredning / ekspertutvalg Utvalg om lønnsdannelse Cappelen-utvalget
2016 2016 Utredning / ekspertutvalg Utvalg om aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland
2016 2017 Utredning / ekspertutvalg Utvalg som skal utrede delingsøkonomien
2016 2018 Utredning / ekspertutvalg Statistikklovutvalget
2015 Utredning / ekspertutvalg Verdipapirlovutvalget
2015 Utredning / ekspertutvalg Lovutvalg for revisor- og regnskapsførerregelverket
2015 2016 Utredning / ekspertutvalg Hvitvaskingslovutvalget
2015 2017 Utredning / ekspertutvalg Ekspertutvalg som skal vurdere sentralbankloven og styringen i Norges Bank
2014 2015 Utredning / ekspertutvalg Ekspertutvalg om flerårige budsjetter
2014 2015 Utredning / ekspertutvalg Grønn skattekommisjon
2014 2015 Utredning / ekspertutvalg Ekspertutvalg om praktisering av handlingsregelen
2014 2016 Utredning / ekspertutvalg Produktivitetskommisjonen
2014 2016 Utredning / ekspertutvalg Regnskapslovutvalg
2013 2014 Ekspertutvalg som skal vurdere selskapsbeskatningen
2013 2014 Rådgivende utvalg for minnemynter
2012 Klagenemnd for revisor- og regnskapsførersaker
2012 2013 Utvalg som skal se nærmere på lønnsdannelsen
2011 Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metode
2011 2012 Utredning / ekspertutvalg Ekspertutvalg - rammeverket for samfunnsøkonomiske analyser
2009 2011 Utredning / ekspertutvalg Finanskriseutvalget
2009 2014 Styre for selskaper (aksjeselskap, statsforetak, særlivselskap, helseforetak) Styret for Statens finansfond
2008 Styre for forvaltningsorgan med særskilte fullmakter Styret i Garantiordningen for skadeforsikring
2008 2009 Utvalg som skal utrede brede pensjonsordninger
2008 2009 Utredning / ekspertutvalg Utvalg for bærekraftig utvikling og klima
2008 2009 Utredning / ekspertutvalg Fordelingsutvalget
2008 2016 Skatteklagenemnda for utenlandssaker
2008 2016 Skatteklagenemnda for storbedrifter
2007 Klagenemnda for forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet
2007 2008 Utredning / ekspertutvalg Revisjonspliktutvalget
2007 2009 Utredning / ekspertutvalg Skatteunndragelsesutvalget
2006 2007 Utredning / ekspertutvalg Utvalg som skal vurdere særavgiftene
2006 2008 Utredning / ekspertutvalg Kulturmomsutvalget
2006 2008 Utredning / ekspertutvalg Lovutvalg:Tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon
2005 Regnskapsfaglig ekspertutvalg
2005 2010 Råd for investeringsstrategi for Statens pensjonsfond utland (Strategirådet)
2004 Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland
2004 2006 Verdipapirmarkedslovutvalget
2004 2006 Utredning / ekspertutvalg Rederiskatteutvalget
2004 2006 Utredning / ekspertutvalg Eiendomsmeglingslovutvalget
2003 Finansmarkedsfondet
2001 2004 Pensjonskommisjonen
1997 Utvalg for utredning av organisering av børsvirksomhet
1997 Utvalg til å vurdere førtidspensjoneringsspørsmål
1996 Utvalg som skal utrede fondskonstruksjoner for folketrygden
1995 Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking av penger
1995 2018 Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking
1994 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å gjennomgå verdipapirhandellovgivninge
1994 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å gjennomgå revisjonslovgivningen
1994 Utredninger, lovforberedelser m.v. "Grønn skattekommisjon"
1993 1994 Utredninger, lovforberedelser m.v. Ekspertutvalg for å vurdere den samfunnsmessige rolle for private pensjonsordninger (Pensjonsforsikringsutvalget)
1992 1993 Utredninger, lovforberedelser m.v. Overføringsutvalget
1992 1993 Utredninger, lovforberedelser m.v. Ekspertgruppe for vurdering av differensiert merverdiavgift
1992 1993 Utredninger, lovforberedelser m.v. Levekårsutvalget
1991 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens Banksikringsfond
1991 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret i Statens Bankinvesteringsfond
1991 1992 Utredninger, lovforberedelser m.v. Sysselsettingsutvalget
1991 1992 Utredninger, lovforberedelser m.v. Bankkriseutvalget. Utvalg for å vurdere årsakene til bankkrisen
1991 1993 Utredninger, lovforberedelser m.v. Reorganisering av skatte- og avgiftsadministrasjonen
1990 Utredninger, lovforberedelser m.v. Banklovkommisjonen
1990 Utredninger, lovforberedelser m.v. Regnskapslovutvalget
1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Folketrygdfondet
1990 Styre for ordinært forvaltningsorgan Styret for Folketrygdfondet
1990 2018 Banklovkommisjonen
1989 Klage Børsklagenemnden
1989 Klage- eller ankeinstans Børsklagenemnda
1989 1990 Utredninger, lovforberedelser m.v. Arbeidsgruppe om emisjonsregler og emisjonskontroll
1989 1991 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for å utrede lånefinansierte selskapsovertakelser
1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Børsrådet ved Oslo Børs
1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Verdipapirsentralens representantskap
1988 1989 Utredninger, lovforberedelser m.v. Arbeidsgruppen for utredning av fremtidig organisering, styringsformer og administrative rutiner i tolletaten
1987 1989 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalget til å vurdere norsk penge- og kredittpolitikk
1987 1990 Delegasjon/Kommisjon Undersøkelsesutvalg for Norges Banks nye hovedkontor
1986 Styret for Finanstilsynet
1986 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Kredittilsynet
1986 Klage- eller ankeinstans Verdipapirsentralen (VPS - klagenemnda)
1986 1988 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalget til å vurdere lovgivningen om den offisielle statistikk
1986 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Tallspillet Lotto
1985 Norges Banks Hovedstyre
1985 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Norges Banks Hovedstyre
1985 1988 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg om frivillige organisasjoner
1985 1991 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å vurdere forbedringer i merverdiavgift
1985 2009 Norges Banks representantskap
1984 1987 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalget til å vurdere lovgivningen om eiendomsmegling
1984 1990 Svalbardskattutvalget
1984 1990 Utredninger, lovforberedelser m.v. Fiskeriligningsutvalget
1984 1991 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Toll- og avgiftsstyret
1983 Klage- eller ankeinstans Riksskattenemnda
1983 2016 Klage Riksskattenemnda
1982 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalget til å vurdere revisjon av valutaloven
1982 1984 Utredninger, lovforberedelser m.v. Trygdefinansieringsutvalget
1981 Styret for Statistisk sentralbyrå
1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statistisk Sentralbyrå
1981 Andre oppgaver Oljeskattenemnda
1981 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Regnskapsreglene for fiske
1981 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Regnskapsreglene for jordbruk, gartneri og skogbruk
1981 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Delingsgruppen
1981 1984 Utredninger, lovforberedelser m.v. Befolkningsutvalget
1981 1984 Utredninger, lovforberedelser m.v. Åpningstidsutvalget
1981 1984 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge
1981 1984 Utredninger, lovforberedelser m.v. Skattekommisjonen av 1981
1981 1984 Utredninger, lovforberedelser m.v. Desinfeksjonssprit-utvalget
1980 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Organiseringen og driften av Pengelotteriet
1980 2015 Oljeskattenemnda
1979 1981 Rådgivende organ Nordisk økonomisk forskningsråd
1978 1984 Utredninger, lovforberedelser m.v. Skattemessig behandling av naturalytelser
1977 Rådgivende organ Regnskapsrådet
1977 1980 Andre oppgaver Bankkommisjonen
1977 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalget til å utrede kraftverkbeskatningen
1977 1993 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Den Norske Industribank A/S
1976 Klage- eller ankeinstans Klagenemnda etter lov av 13. juni 1975 om skattelegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v.
1976 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vurdering av virkeområdet for sjømannsskatten
1975 Klage Klagenemnda for petroleumsskatt
1975 1982 Rådgivende organ Budsjettsystemutvalget
1974 1990 Rådgivende organ Aksjeemisjonsutvalget
1971 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådet for Hove leir- og friluftssenter
1971 Rådgivende organ Rådgivende utvalg i saker om konkurranseforvridning
1970 Klage- eller ankeinstans Klagenemnda for merverdiavgift
1970 2016 Klage Klagenemnda for merverdiavgift
1969 Rådgivende organ Det rådgivende utvalg for trykt skrift
1968 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalget til å gjennomgå lovgivningen om pengevesenet og Norges Bank
1968 1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Hovedstyret for folketrygdfondet
1968 1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Folketrygdfondet - 1. fondsstyre, Oslo
1968 1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Folketrygdfondet - 2. fondsstyre, Skien
1968 1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Folketrygdfondet - 3. fondsstyre, Bergen
1968 1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Folketrygdfondet - 4. fondsstyre, Trondheim
1968 1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Folketrygdfondet - 5. fondsstyre, Tromsø
1963 Rådgivende organ Rådgivende utvalg for modell- og metodeutvikling i den økonomiske planlegging (Modellutvalget)
1962 Rådgivende organ Rådgivende utvalg i spørsmål som angår de statsgaranterte fiskelån
1961 Rådgivende organ Statens fellesblankettutvalg
1959 1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for A/S Låneinstituttet for skipsbyggeriene
1957 Rådgivende organ Antidumpingutvalget
1956 Rådgivende organ Statens premieringsråd
1954 1989 Rådgivende organ Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet
1954 1993 Rådgivende organ Prisrådet
1953 1982 Andre oppgaver Samordningsutvalget for ymse innkjøp i staten
1950 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Norges Kommunalbank
1947 Rådgivende organ Valutarådet
1935 1980 Klage- eller ankeinstans Klagenemnda for omsetningsavgiften
1929 Rådgivende organ Revisorrådet
1925 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Ligningsrådet for Svalbard
1922 1984 Klage- eller ankeinstans Ankenemnda for verdsettelse av aksjer
1913 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Statens styre for Pengelotteriet
1913 1983 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Riksskattestyret
Utredninger, lovforberedelser m.v. Pensjonskommisjonen
Utredninger, lovforberedelser m.v. Offentlig utvalg for vurdering av flerårige statsbudsjetter og alternative prinsipp for budsjettering og regnskapsføring i staten
Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg som skal vurdere forslag til løsninger som gjør at merverdiavgiftsregelverket virker nøytralt for kommunenes beslutninger
Utredninger, lovforberedelser m.v. Skatteutvalget
Rådgivende organ Nemnda for teknisk sprit
Kontroll, tilsyn, beredskap Norges Banks representantskap
1988 Utredninger, lovforberedelser m.v. Perspektivgruppen