Statens trykningskontor

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

09.11.1872* Nyopprettelse

Navn: Regjeringens trykningskontor
Kort navn: Trykk
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Kvasiavdeling
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Lokalisering: 301 Kristiania

Ved kgl. res. 9.11.1872 ble ansvaret for trykkingen av dokumenter vedrørende de saker som Regjeringen forelå Stortinget, flyttet fra Finansdepartementet til Statssekretariatet (FIN overtok trykkingen fra 1845; tidligere (fram til 1839), besørget Stortinget trykkingen og fra 1839 - 1845 de enkelte departementer). Men ved kgl. res. 9.11.1872 ble det opprettet en stilling som Regjeringens trykningkommisær ved Statssrådssekretariatet. Dennordningen besto fram til 1904 da kommissæren ved kgl.res. 20.6.1904 ble tilbakeført til Finansdepartementet.

Kilde: Kilde: "Maktens korridorer. Regjeringskontorene 1814-1940" av Ole Kolsrud, Universitetsforlaget, 2001, s. 95-96

01.01.1949* Navneendring

Navn: Statens Trykningssjef
Kort navn: Trykningssjef

01.01.1959* Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Kontor

01.01.1959* Navneendring

Navn: Statens trykningskontor
Kort navn: Trykking

01.01.1973* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.02.1979* Nedlagt med utskriving

(Enheten ble utskrevet (fra databasen). Enheten eksisterer etter dette tidspunktet, men endring i tilknytingsform er utenfor de tilknytingsformer kartleggingen (databasen) omfattar.)

01.02.1979 Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Kontor

I 1972 ble Statens trykningskontor overført til det nye Forbruker- og administrasjons-departementet og ved kgl. res 26.1.1979 ble kontoret overført til det nyopprettet organet Statens forvaltningstjeneste. Navnet på kontoret ble i 1991 forkortet til Statens trykning. Kontoret ble nedlagt 1999.


Statens trykksaksekspedisjon
Som et ledd i bestrebelsene på å standardisere forvaltningens arbeidsrutiner ble Statens trykksaksekspedisjon opprettet i 1926 under administrasjon av Regjeringens trykningskommissær. I Trykksaksekspedisjonen skulle man sentralisere lagring og distribusjon av regjerings trykksaker samt blanketter fra departementene og andre statlige institusjoner.

Trykksaksekspedisjonen fulgte med over til Statens forvaltningstjeneste i 1979, men ble da skilt ut fra Statens trykningskontor. I stedet ble det lagt under Forvaltningstjenestens administrasjonskontor ut 1982. I 1983 ble det gjort om til et eget kontor. Kontoret ble nedlagt i 1999.

Kilde: Arkivportalen.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.