Regjeringens Kontorkasse

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1879* Nyinnskrevet

Navn: Regjeringens kontorkasserer
Kort navn: Kontorkasserer
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Kontor
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Lokalisering: 301 Kristiania

Stillingen som Kontorkassens kasserer og departementenes økonom dukker opp i Statskalenderen i 1879, men vervet har røtter tilbake til 1822. I 1929 ble stillingsbenevnelsen endret til Regjeringens kontorkasserer.

Kilde: Kilde: "Maktens korridorer. Regjeringskontorene 1814-1940" av Ole Kolsrud, Universitetsforlaget, 2001, s. 181

01.01.1960* Navneendring

Navn: Regjeringens kontorkasse
Kort navn: Kasse

01.01.1960* Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Kontor

01.01.1973* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.02.1979* Nedlagt med utskriving

(Enheten ble utskrevet (fra databasen). Enheten eksisterer etter dette tidspunktet, men endring i tilknytingsform er utenfor de tilknytingsformer kartleggingen (databasen) omfattar.)

01.02.1979* Navneendring

Navn: Regjeringens Kontorkasse
Kort navn: Regjeringens Kontorkasse

01.02.1979* Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Kontor

Regjeringens Kontorkasse overføres til Forvaltningstjenestene der kontoret endrer navn til Lønns- og regnskapskontoret

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.