Distriktsarkitekter

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyinnskrevet

Dato: 01.01.1947 (tidspunkt ikke bekreftet)

Nedlagt via innlemming

Dato: 31.12.1964 (tidspunkt ikke bekreftet)
Enheten ble innlemmet i:

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 10203
Navn: Distriktsarkitekter
Kort navn: Distriktsarkitekter
Engelsk navn: * District architects
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Overordnet departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Overordnet: Boligdirektoratet
Type enhet: Gruppe