Finnmarkskontoret i Harstad

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.06.1945* Nyopprettelse

Navn: Finnmarkskontoret i Harstad
Kort navn: Finnmarkskontoret i Harstad
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 06 Bolig og nærmiljø
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 1901 Harstad

Historikk

Finnmarkskontoret (Harstad) ble opprettet under Gjenreisningsdirektoratet i 1945 og bestod av flere avdelinger, som igjen var oppdelt i kontorer. Finnmarkskontoret hadde den administrative ledelse av gjenoppbyggingen i Finnmark fylke og de krigsherjede kommunene i Troms fylke. Disse oppgavene ble før 1948 overført til gjenreisningsnemndene i de to fylkene. Finnmarkskontoret fortsatte med salg av de bygningene m.v. som kontoret hadde oppført, og det var forutsatt at det skulle avvikles når dette var gjort. I 1948 lå fremdeles distriktskontorene i Tromsø, Alta, Hammerfest, Honningsvåg, Vardø, Vadsø og Kirkenes under Finnamarkskontoret.

Da Finnmarkskontoret ble omorganisert ved årsskiftet 1947/1948 forsvant den tidligere Landbruksavdelingen. I hvert fall en del av sakene må ha blitt overført til Landbruksdepartementet, Landbrukskontoret. Fra 1948 ble nye sakervedr. Finnmarkskontorets landbruksaveling journalført i Landbrukskontoret i Landbruksdepartementet. Saker etter Finnmarkskontorets landbruksavdeling som ble avlevert fra Landbruksdepartementet i 1981, er fra årene 1945-1954. Jf. S- 3306, serie G.

Kilde: Arkivportalen.no

Administrativ ledelse for gjenoppbygging av Finnmark fylke. Pr. 1947 var kontoret organisert i 8 avdelinger med til sammen 12 kontor.

30.06.1950* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

31.12.1952* Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)
Relaterte enheter:

Kontorets saker ble overtatt av Husbanken

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.