Plan- og utredningsavdelingen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1963* Nyopprettelse

Navn: Planleggingsavdelingen
Kort navn: Planlegging
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Avdeling
Lokalisering: 301 Oslo

For omtale av bakgrunn for etablering av Planleggingsavdelingen kan det henvises til Ole Kolsrud: Rekonstruksjon og reform. Regjeringskontorene 1945-2005. Riksarkivarens skriftserie 30. Universitetsforlaget 2008, s. 116-117

01.01.1980* Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Overordnet: Regjering

I 1980-81 var Planleggingsavdelingen organisert som et eget sekretariat på departementsnivå

01.01.1980* Navneendring

Navn: Planleggingssekretariatet
Kort navn: PLS

01.01.1982* Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Avdeling

01.01.1982* Navneendring

Navn: Planleggingsavdelingen
Kort navn: Planlegging

01.01.1989* Består via utskilling

Utskilte enheter fra denne enheten:

01.01.1991* Navneendring

Navn: Plan- og utredningsavdelingen
Kort navn: Plan/utredning

31.12.1997* Nedlagt

(Rein nedleggelse.)

Thorbjørn Jagland hadde i sin korte regjeringstid 1996-1997 ambisjoner om å flytte Plan- og utredningsavdelingen ut av Finansdepartementet og gjøre den til et sentralt element i det planleggings- og samordningsdepartementet han ville etablere. Det ble aldri noen realitet. I oktober 1997 overtok Gudmund Restad ledelsen av Finansdepartementet i Kjell Magne Bondeviks første regjering, og avdelingen, som da besto av 21 medarbeidere, ble oppløst. Oppgavene ble nå fordelt på ulike avdelinger og seksjoner i departementet.

Kilde: Ole Kolsrud: Rekonstruksjon og reform. Regjeringskontorene 1945-2005. Riksarkivarens skriftserie 30. Universitetsforlaget 2008, s. 118

Se også Einar Lie: Ambisjon og tradisjon. Finansdepartementet 1945-1965. Oslo 1995

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.