Plan- og utredningsavdelingen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

6 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 2009 Sentraladministrasjonens historie etter 1945. Ekspansjonsbyråkratiets tid 1945-1980. Bind 1 Grønlie, Tore
Bok 2009 Sentraladministrasjonens historie etter 1945. Den nye staten - tiden etter 1980. Bind 2 Grønlie, Tore og Yngve Flo
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Visjon og kollisjon. Ambisjoner, teori og resultater i Finansdepartementets Planleggingsavdeling 1963 - 1979. Bjørtvedt, Erlend
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1983 Planleggingssekretariatet - en studie av etablering og virkemåte. Gjerde, Ingunn
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1983 Hvorfor ikke alt går galt. Langtidsplanleggingens grenser og muligheter. En studie av planleggingssekretariatet. Jacobsen, Randi
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1973 Organisasjonsstruktur og personalressurser. En undersøkelse av sentraladministrasjonens attraktivitet som arbeidssted. Bugge, Kjell