Sivilombudsmannen - Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 9 10 19 9 10 19
1981 8 10 18 8 9 17 1 1
1982 7 11 18 7 9 16 2 2
1983 9 10 19 9 8 17 2 2
1984 9 11 20 9 8 17 3 3
1985 11 11 22 11 8 19 3 3
1986 8 12 20 8 8 16 4 4
1987 7 14 21 7 10 17 4 4
1988 8 14 22 8 10 18 4 4
1989 7 16 23 7 11 18 5 5
1990 6 17 23 6 12 18 5 5
2013 14 40 54 12 32 44 2 8 10
2014 15 40 55 13 35 48 2 5 7
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 33 44 39 33 44 39
1981 35 45 41 35 48 42
1982 37 44 41 37 46 42
1983 35 44 40 35 46 40
1984 31 45 39 31 48 39
1985 31 45 38 31 47 37
1986 33 44 40 33 45 39
1987 34 43 40 34 44 40
1988 34 40 38 34 39 37
1989 34 40 38 34 38 37 44 44
1990 35 40 39 35 38 37 44 44
2013 35 43 41 34 43 41 41 41
2014 37 44 42 35 44 42 41 42

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.