Sivilombudsmannen - Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1963* Nyopprettelse

Navn: Sivilombudsmannen - Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Kort navn: Sivilombudsmannen
Tilknytningsform: Storting
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Overordnet: Stortinget
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Lov av 22.6.1962. Kontrollordningen ble etablert på bakgrunn av Forvaltningskomiteen av 1951’s innstilling fra 1958

Ombudsmannens hovedoppgave skulle være å sørge for at det ikke ble øvet urett mot den enkelte fra forvaltningens side. Han skulle behandle klagesaker og tilkjennegi sin mening dersom han fant at det var begått feil. Ombudsmannen skulle også kunne ta opp saker av eget initiativ. En gang i året skulle det sendes melding til Stortinget om institusjonens virksomhet, men han hadde også anledning til å sende særskilt melding dersom han fikk ”kjennskap til forsømmelse eller feil av større betydning eller rekkevidde” (lovutkastets § 12). Stortinget skulle fastsette den generelle instruksen, men ombudsmannen skulle utføre sitt verv selvstendig og uavhengig av Stortinget. Og som den danske og svenske ombudsmannen, burde også den norske være ”en høyt kvalifisert jurist og lønnes slik at Stortinget kan få den beste mann for stillingen” (ibid. s. 14).

I 1963 hadde ombudsmannen en kontorsjef, to saksbehandlere og to kontorsekretærer.

Kilde: Ingebrigtsen, Martine Vold: "Sivilombudsmannen og Stortingskontrollen 1990-2005", Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Masteroppgave, 2008


Nett: www.sivilombudsmannen.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.