Sivilombudsmannen - Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

5 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 Sivilombudsmannen og Stortingskontrollen 1990-2005 Ingebrigtsen, Martine Vold
Notat 2013 Forvaltningsdomstoler i Norge? Kort gjennomgang av begreper og synspunkter Kalleberg, Annemor, Peter Bøgh, Kristian Kjøllesdal og Harald Nybøen
Rapport 2018 NOU 2018: 6 Varsling – verdier og vern. Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet
Rapport 2008 Kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet i Norge Ingunn Botheim, Elisabeth Hyllseth og Gudrun Vik
Rapport 1995 NOU 1995: 26 Barneombud og barndom i Norge. Evaluering av barneombudsordningen og utredning om organiseringsformer for barn og ungdom Edvard Befring (leder), Lucy Smith, Mona Røkke, Trond Waage, Arne Vikan, Elisabeth Gording Stang (sekretær for utvalget)