Statistisk sentralbyrå

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 334 637 971 317 457 774 17 180 197
1981 332 611 943 318 429 747 14 182 196
1982 304 583 887 288 380 668 16 203 219
1983 292 570 862 284 375 659 8 195 203
1984 293 561 854 283 364 647 10 197 207
1985 292 574 866 283 343 626 9 231 240
1986 293 575 868 275 348 623 18 227 245
1987 288 575 863 272 342 614 16 233 249
1988 308 601 909 287 362 649 21 239 260
1989 320 587 907 300 365 665 20 222 242
1990 313 551 864 298 364 662 15 187 202
1991 314 522 836 297 355 652 17 167 184
1992 307 515 822 291 333 624 16 182 198
1993 329 510 839 310 329 639 19 181 200
1994 340 517 857 321 349 670 19 168 187
1995 348 504 852 324 354 678 24 150 174
1996 355 491 846 332 335 667 23 156 179
1997 363 500 863 338 353 691 25 147 172
1998 369 493 862 344 326 670 25 167 192
1999 373 490 863 343 326 669 30 164 194
2000 402 500 902 395 429 824 7 71 78
2001 390 486 876 359 332 691 31 154 185
2002 405 507 912 374 349 723 31 158 189
2003 411 521 932 382 361 743 29 160 189
2004 413 522 935 381 363 744 32 159 191
2005 505 588 1093 394 360 754 111 228 339
2006 429 526 955 392 385 777 37 141 178
2007 462 544 1006 421 408 829 41 136 177
2008 468 535 1003 425 397 822 43 138 181
2009 475 548 1023 435 403 838 40 145 185
2010 474 543 1017 423 412 835 51 131 182
2011 461 538 999 409 398 807 52 140 192
2012 473 523 996 401 394 795 72 129 201
2013 462 506 968 393 380 773 69 126 195
2014 441 480 921 383 364 747 58 116 174
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 33 35 34 34 34 34 24 37 36
1981 34 36 35 34 35 35 30 38 37
1982 36 37 36 36 37 36 31 37 36
1983 36 37 37 36 37 36 28 38 38
1984 36 38 37 36 38 37 32 39 38
1985 36 38 38 36 38 37 35 38 38
1986 36 39 38 37 38 38 31 39 38
1987 37 38 38 37 38 38 34 38 38
1988 37 38 37 37 38 38 33 38 37
1989 37 38 38 37 38 38 35 38 38
1990 38 39 39 38 39 38 38 41 41
1991 38 40 39 38 39 39 40 40 40
1992 39 40 40 39 40 39 42 41 41
1993 38 41 40 38 40 39 41 41 41
1994 38 41 40 38 41 39 41 40 40
1995 39 41 40 38 41 40 41 42 42
1996 39 42 41 39 42 40 43 41 42
1997 39 42 41 38 42 40 44 42 42
1998 39 42 41 39 42 40 46 42 42
1999 40 42 41 39 42 41 44 42 42
2000 40 43 42 40 43 41 45 45 45
2001 41 44 42 40 43 42 46 45 45
2002 41 44 42 41 43 42 45 45 45
2003 41 44 43 41 44 42 47 44 45
2004 42 44 43 41 44 43 46 46 46
2005 44 45 45 42 44 43 50 47 48
2006 43 46 45 43 45 44 47 48 48
2007 44 46 45 43 45 44 49 49 49
2008 44 46 45 44 45 44 47 50 49
2009 44 47 46 44 45 44 50 50 50
2010 45 47 46 44 45 45 48 51 50
2011 46 47 46 45 46 46 46 51 50
2012 46 47 46 46 46 46 46 51 49
2013 47 48 47 46 46 46 48 51 50
2014 47 49 48 47 47 47 47 53 51

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.