2. departement for justissaker

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

30.11.1814 Nyopprettelse

Navn: 2. departement for justissaker
Kort navn: 2. departement for justissaker
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Overordnet: Regjering
Lokalisering: 301 Kristiania

Fullstendig navn var 2det Departement; Justits-Sager.

Saksfelt:
Lovenes overholdelse, oppsyn med rettspleien, søknader om benådning, spørsmål om oppreisning og andre juridiske saker som berodde på Kongens avgjørelse etter at Høyesterett var hørt.

Kilde: Håndbok for Riksarkivet; se (http://www.riksarkivet.no/) www.riksarkivet.no

16.11.1818 Nedlagt via sammenslåing

Sammenslått inn i:

Ved kgl. kunngjøring 17.11.1818 ble departementenes antall redusert til fem, grovt sett ved at 2. og 3. departement ble slått sammen til Justis og politidepartementet, og 4. og 5. departement til Finans og tolldepartementet. Nyordningen ble iverksatt fra januar 1819.

Kilde: Håndbok for Riksarkivet; se (http://www.riksarkivet.no/) www.riksarkivet.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.