Avdeling for kriminalitetsforebygging

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser alle enheter som er relatert til denne enheten (i fet skrifttype). (Navn til enhetene er siste registrerte navn.)

Vis kun direkte relaterte enheter | Vis alle (indirekte) relaterte enheter

Dato Enhet A Endring Relasjon Enhet B
01.01.1985 Personalkontoret 213 Avdeling for kriminalitetsforebygging
01.01.1985 Økonomikontoret 213 Avdeling for kriminalitetsforebygging
01.01.1985 1. og 5. kontor 213 Avdeling for kriminalitetsforebygging
01.01.1985 Kontoret for frihetsberøvelsens innhold 213 Avdeling for kriminalitetsforebygging
01.07.2013 Avdeling for kriminalitetsforebygging 202 Utskilte enheter fra denne enheten: Kriminalomsorgsdirektoratet
01.07.2013 Kriminalomsorgsdirektoratet 102 Utskilt fra: Avdeling for kriminalitetsforebygging