Kommunalavdelingen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1933 Nyopprettelse

Navn: Kommunalavdelingen
Kort navn: Kommunalavd.
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Avdeling
Lokalisering: 301 Oslo

01.01.1949* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

Avdelingen med 4 kontor er overført i fra Justisdepartementet. Endringen har trolig skjedd ved opprettelsen av det nye KAD, men endringen er først registrert i Statskalenderen for 1949.

Fra departementets egne historikksider:
Kommunalavdelingen ble overført fra Justisdepartementet med den begrunnelse at sakene i denne avdelingen hadde en langt sterkere tilknytning til arbeidslivets og arbeidsmarkedets problemer enn til noe saksområde i Justisdepartementet.
Kilde: http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dep/org/historikk.html?id=532

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.