Politiavdelingen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1942* Nyopprettelse

Navn: Politiavdelingen
Kort navn: Politiavd.
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Avdeling
Lokalisering: 301 Oslo

Politiavdelingen var blitt opprettet under eksiltiden i London i 1942 under ledelse av rikspolitisjef Anders Aulie. Avdelingens forløper var Politikontoret, opprettet i 1918. For øvrig ble rikspolitisjefordningen avviklet i 1946.

Kilde: "Rekonstruksjon og reform. Regjeringskontorene 1945-2005" av Ole Kolsrud (2008)

---------------------------------------------------

Videre historikk (kilde: Arkivportalen.no):
Justisdepartementets politiavdeling ble opprettet etter frigjøringen i 1945. Avdelingen ble først inndelt i Iste, 2net og 3dje politikontor. 4de politikontor ble opprettet i 1947. Ved omorganisering i 1960 ble kontorarkivene erstattet med et avdelingsarkiv. Samtidig gjennomgikk kontorene en viss faglig omorganisering, og fikk navn etter arbeidsoppgavene. De fire kontorne ble nå hetende Personalkontoret, Økonomikontoret, Organisasjonskontoret og Rettskontoret. 2 år seinere, i 1962, ble det opprettet et eget siviltjenestekontor. Kontoret hadde ansvaret sivilforsvaret, vernepliktige sivilarbeidere, redningstjenesten og flyhavari.
10 år seinere, i 1972 fikk Politiavdelingen sitt 6. kontor, med betegnelsen Trafikk- og utdanningskontoret. Hovedoppgavene her var trafikkontroll, trafikklovgivning, førerkortsaker, utrykningspolitiet, politiutdanning, aspirantordningen og Politiskolen.
Samme år ble det etablert en spesialgruppe med betegnelsen Datagruppen i Politiavdelingen. Denne var administrativt underlagt Organisasjonskontoret. Gruppas oppgave var å utrede spørsmålet om bruk av EDB i politietaten. Datagruppen hadde ikke formell kontorstatus og den ble ledet av en datasjef. I 1975 ble sjefen for Politiavdelingens datagruppe utnevnt til byråsjef, men funksjonen beholdt sitt navn Datagruppen.
I 1976 ble Politiavdelingen omorganisert. Den opprinnelige Politiavdelingen ble delt i to avdelinger. Disse fikk betegnelsene Politiavdeling I,- Forvaltningsavdelingen, og Politiavdeling II - Planavdelingen.

31.12.1974 Nedlagt via splittelse

Tidspunkt er bereftet i hht kilde: "Rekonstruksjon og reform. Regjeringskontorene 1945-2005" av Ole Kolsrud (2008)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.