Kontoret for frihetsberøvelsens innhold

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1950* Ny via omorganisering

Navn: 4de kontor
Kort navn: 4de ktr.
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Kontor
Overordnet: Fengselsstyret
Lokalisering: 301 Oslo

Ved opphør av Landssvikavdelingen overtok 4. kontor i Fengselsstyret benådningssakene. 5. kontor fikk overført hovedansvaret for saker vedrørende straffefullbyrdelse i landssviksaker. Dette kontoret ble nedlagt alt i 1953. Deretter ble de landssviksaker som gjensto i sin helhet lagt til 1. kontor.

01.01.1967* Navneendring

Navn: 4. kontor
Kort navn: 4. ktr.

01.01.1985* Navneendring

Navn: Kontoret for frihetsberøvelsens innhold
Kort navn: Ktrt. for frihetsberøvelsens innhold

01.01.1985* Nyrapportering

(Enheten rapporterer til ny enhet.)

31.12.1996* Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.