Stabskontoret

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1958* Nyopprettelse

Navn: Stabskontoret
Kort navn: Stabsktrt.
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Kontor i direktorat i dobbeltstilling
Lokalisering: 301 Oslo

30.06.1970 Nedlagt via sammenslåing

Sammenslått inn i:

Direktoratet for sivilt beredskap etableres ved en sammenslåing av "Sivilforsvarets sentralledelse" m/underliggende kontor og "Direktoratet for økonomisk forsvarsberedskap" (Handelsdep) + 2 kontor under dette direktoratet.. Etableringen skjer 1.07.1970. (Jfr. St.prp.nr.73 1969-70)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.