Politiavdeling II ( Planavdelingen )

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1975 Ny via splittelse

Navn: Politiavdeling II ( Planavdelingen )
Kort navn: Politiavd. II
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Avdeling
Lokalisering: 301 Oslo
Nedlagt enhet som følge av splittelse:

Tidspunkt er bereftet i hht kilde: "Rekonstruksjon og reform. Regjeringskontorene 1945-2005" av Ole Kolsrud (2008)

Historikk
4.6.1975 ble det vedtatt å omorganisere Politiavdelingen ved å splitte den i to avdelinger. Disse fikk betegnelsene Politiavdeling I, Forvaltningsavdelingen, og Politiavdeling II, Planavdelingen. I 1976 ble det utnevnt to ekspedisjonssjefer i Politiavdelingen, men den praktiske og faktiske delingen av avdelingen skjedde først i løpet av 1977.

Bakgrunnen for delingen av Politiavdelingen var bl.a. innstillingen til et utvalg til å vurdere spørsmål i forbindelse med en eventuelle omorganisering av den sentrale politiadministrasjon (Auliutvalget). Auliutvalget ble nedsatt ved kronprinsregentens res. 9.9.1966 og avga sin innstilling 20.11.1970. Utvalget reiste kritikk mot Justisdepartementets organisasjonsform som den mente ikke var i stand til å løse alle oppgaver vedrørende administrasjon av politiet på en fullgod måte.

Kilde: Arkivportalen.no

31.12.1982 Nedlagt via sammenslåing

Sammenslått inn i:

Tidspunkt er bereftet i hht kilde: "Rekonstruksjon og reform. Regjeringskontorene 1945-2005" av Ole Kolsrud (2008)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.