Politiavdeling II ( Planavdelingen )

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

2 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Rapport 1992 Forvaltningspolitikk gjennom organiseringsprosessar: Ein studie av endringsprosessar knytta til organiseringa kring saksområde under Justisdepartementet og Kirke- og undervisningsdep. 1961-1986. Roness, Paul G.
Rapport 1981 Organisasjonsanalyse av Politiavdeling I og Politiavdeling II i Justisdepartementet. Justisdepartementet