Politiets Datatjeneste

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1990 28 26 54 28 25 53 1 1
1991 30 23 53 30 21 51 2 2
1992 42 29 71 42 25 67 4 4
1993 46 26 72 46 24 70 2 2
1994 50 32 82 50 30 80 2 2
1995 42 33 75 42 26 68 7 7
1996 40 27 67 40 24 64 3 3
1997 42 32 74 41 27 68 1 5 6
1998 44 30 74 44 25 69 5 5
1999 56 27 83 56 23 79 4 4
2000 61 34 95 61 28 89 6 6
2001 59 36 95 59 32 91 4 4
2002 68 40 108 68 32 100 8 8
2003 72 38 110 72 35 107 3 3
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1990 31 28 30 31 29 30
1991 31 30 31 31 30 31
1992 31 30 30 31 30 30
1993 31 31 31 31 32 31
1994 32 33 32 32 33 32
1995 34 33 33 34 34 34 30 30
1996 31 35 33 31 35 33
1997 31 36 33 32 36 33 34 32
1998 31 37 33 31 37 33 35 35
1999 32 37 33 32 38 34
2000 33 37 35 33 38 35 31 31
2001 36 37 36 36 38 36
2002 38 39 38 38 40 39 34 34
2003 39 40 39 39 40 39

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

17.12.1981 Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå

17.12.1981 Navneendring

Navn: Politiets Datatjeneste
Kort navn: PD

01.01.2001 Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Overordnet: Politidirektoratet
Tilhører gruppe : Politiets særorgan
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe

Rapporterer i politifaglige og administrative spørsmål til det nyetablerte Politidirektoratet.; jf. Ot.prp.nr.7 (1999-2000).

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.