Politiets Datatjeneste

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1977* Nyopprettelse

Navn: Datakontoret
Kort navn: Dataktrt.
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Kontor
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

17.12.1981 Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå

17.12.1981 Navneendring

Navn: Politiets Datatjeneste
Kort navn: PD

01.01.2001 Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Overordnet: Politidirektoratet
Tilhører gruppe : Politiets særorgan
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe

Rapporterer i politifaglige og administrative spørsmål til det nyetablerte Politidirektoratet.; jf. Ot.prp.nr.7 (1999-2000).

18.12.2003 Nedlagt via sammenslåing

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.