Direktoratet for skatt av årets inntekt

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

15.06.1953 Nyopprettelse

Navn: Direktoratet for skatt av årets inntekt
Kort navn: Dir. for skatt av årets innt.
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Direktoratet blir midlertidig opprettet ved St.vedtak 15.6.1953 .

31.12.1957* Nedlagt via innlemming

(Enheten ble nedlagt fordi den ble innlemmet i en allerede eksisterende enhet.)

Direktoratet for skatt av årets inntekt innlemmes i Riksskattestyrets og skattedirektørens kontor.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.