Domstolavdelingen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1996* Ny via omorganisering

Navn: Domstolavdelingen
Kort navn: Domst.avd.
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Avdeling
Lokalisering: 301 Oslo
Relaterte enheter:

Avdelingen er nyopprettet, men mange av oppgavene kommer fra Sivilavdelingen.

Fra 1982 til 1996 låg den sentrale administrasjon av landets domstoler i Sivilavdelingens administrative seksjon (før det i Civilkontoret (1831-1855) og deretter i 2. sivilkontor (1855-1982).

Da Domstolsavdelingen ble opprettet i 1996 ble saksområdet derfor avgitt fra Sivilavdelingen til den nye Domstolavdelingen.
Kilde: "Rekonstruksjon og reform. Regjeringskontorene 1945-2005" av Ole Kolsrud, Universitetsforlaget, 2008

Se også: NOU 1999: 19 - Domstolene i samfunnet. Administrativ styring av domstolene. Utnevnelser, sidegjøremål, disiplinærtiltak. Midlertidige dommere

30.10.2002 Nedlagt via sammenslåing

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Sammenslått inn i:

Arbeidet i avdelingen legges ned. Avdelingen har hatt det administrative ansvaret for alle landets domstoler, fra Høyesterett til tingrettene. Nå overtar Domstoladministrasjonen i hovedsak alt dette arbeidet.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.