Høyesterett

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

17.05.1814 Nyopprettelse

Navn: Høyesterett
Kort navn: Høyesterett
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Overordnet: Staten
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Kristiania

Historikk

Ved grunnloven av 1814 fikk Norge sin egen Høyesterett. Til da hadde Høyesterett vært i den dansk-norske hovedstaden København, riktignok med en norsk høyesterettsjustitiarius fra 1799, Jakob Edvard Colbjørnsen. Han døde i 1802 og hans bror, Christian Colbjørnsen var justitiarius fram til 1814.

I september 1814 ble Johan Randulf Bull utnevnt til justitiarius, og Høyesterett ble etablert i 1815 i Norge. Høyesterett hadde ikke noen egen bygning, og leiet forskjellige hus hvor rettens medlemmer samlet seg. Dommerne arbeidet stort sett hjemme og fikk bragt posten til seg hver dag med bud. Rettslokalene var kummerlige.

I 1846 flyttet Høyesterett inn i nye lokaler som leietaker hos enkefru Bølling i Dronningensgate 18B. Senere overtok baker Jacob B. Brun eiendommen, hvor Høyesterett holdt til inntil 1898, da gården skulle rives. Stortinget hadde da besluttet å kjøpe tomt i den forlengede Apotekergaten til ny Justisbygning i Kristiania.

Fra 1898 og frem til Justisbygningen sto ferdig i 1903, holdt Høyesterett hus i Palæet i Fred Olsensgate 6. Palæet hadde huset medlemmer av kongefamilien og var en vakker bygning. Den ble dessverre totalskadet i brann i 1942.

Kilde: www.domstol.no (http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/-Norges-Hoyesterett/Om-Hoyesterett/Historikk/)

17.11.1818* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.11.2002* Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.