Statens filmtilsyn

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 4 3 7 4 3 7
1981 4 3 7 4 3 7
1982 5 3 8 5 2 7 1 1
1983 5 3 8 5 2 7 1 1
1984 5 2 7 5 2 7
1985 5 2 7 5 2 7
1986 5 1 6 5 1 6
1987 5 2 7 5 2 7
1988 5 3 8 5 3 8
1989 6 4 10 6 4 10
1990 6 4 10 6 4 10
1991 7 4 11 6 3 9 1 1 2
1992 7 4 11 6 4 10 1 1
1993 8 5 13 7 4 11 1 1 2
1994 7 5 12 6 4 10 1 1 2
1995 7 4 11 6 3 9 1 1 2
1996 5 6 11 4 6 10 1 1
1997 9 9 18 8 8 16 1 1 2
1998 9 9 18 8 8 16 1 1 2
1999 10 7 17 9 5 14 1 2 3
2000 8 8 16 8 7 15 1 1
2001 9 8 17 9 5 14 3 3
2002 8 9 17 8 8 16 1 1
2003 9 9 18 8 6 14 1 3 4
2004 9 9 18 7 7 14 2 2 4
2005 11 9 20 7 7 14 4 2 6
2006 7 9 16 6 8 14 1 1 2
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 47 47
1981 48 48
1982 48 46 48 46
1983 49 47 49 47
1984 50 48 50 48
1985 51 49 51 49
1986 52 54 52 54
1987 51 45 51 45
1988 45 38 45 38
1989 46 40 46 40
1990 47 40 47 40
1991 44 39 48 42
1992 45 41 49 42
1993 46 34 41 49 44
1994 47 35 42 51 44
1995 46 42 49 44
1996 49 36 41 36 43
1997 43 33 38 45 33 39
1998 44 36 40 46 36 41
1999 46 37 42 47 38 44
2000 46 40 43 46 39 43
2001 46 39 43 46 40 44
2002 45 40 42 45 40 42
2003 44 41 43 46 43 44
2004 46 39 43 49 38 44
2005 45 43 44 50 43 47 39
2006 50 43 46 52 44 47

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1993* Navneendring

Navn: Statens filmtilsyn
Kort navn: Statens filmtils.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.