Statens filmtilsyn

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1913* Nyopprettelse

Navn: Statens filmkontroll
Kort navn: Statens filmkontroll
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 08 Fritid, kultur og religion
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Kristiania

Statens Filmkontroll opprettes for å forhåndskontrollere all film som vises i Norge, dessuten innføres fullstendig kontroll av kinodriften.

01.01.1988 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

Statens filmkontroll er ført over fra Justis- og politidepartementets kap. 450 og 3450 fra 1. januar 1988. /(fr. St.prp.nr. 1987-88 - Kultur- og vitskapsdepartementet).

01.01.1990 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1991 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Kulturdepartementet

01.01.1993* Navneendring

Navn: Statens filmtilsyn
Kort navn: Statens filmtils.

01.01.2002 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

31.12.2004 Nedlagt via sammenslåing

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Sammenslått inn i:

Fra 1. januar 2005 ble Eierskapstilsynet, Statens filmtilsyn og Statens medieforvaltning slått sammen til det nyetablerte Medietilsynet. Medietilsynet skal samlokaliseres i Fredrikstad i løpet av 2006.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.