Kriminalpolitisentralen (Kripos)

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via omorganisering

Dato: 01.02.1959 (tidspunkt ikke bekreftet)
Relaterte enheter:
  • Kriminallaboratoriet
  • Identifiseringscentralen
  • Kriminalregisteret
  • Polititidende

Nedlagt via omorganisering

Dato: 31.12.2004

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 13508
Navn: Kriminalpolitisentralen (Kripos)
Kort navn: KRIPOS
Engelsk navn: * National Bureau of Crime Investigation (Kripos)
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Overordnet departement: Justis- og politidepartementet
Overordnet: Politidirektoratet
Tilhører gruppe : Politiets særorgan
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 301 Oslo