Politiets sikkerhetstjeneste

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 4 4 4 4
1981 5 5 5 5
1982 5 5 5 5
2000 126 64 190 122 50 172 4 14 18
2001 125 58 183 123 47 170 2 11 13
2002 126 60 186 122 50 172 4 10 14
2003 147 82 229 145 75 220 2 7 9
2004 148 87 235 145 74 219 3 13 16
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980
1981 47 47 47 47
1982 47 47 47 47
2000 43 40 42 43 40 42 38 39
2001 43 41 42 43 41 42 41 41
2002 43 41 42 43 41 43 42 42
2003 42 40 41 42 40 41 47 44
2004 42 40 41 42 40 41 43 42

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1985* Navneendring

Navn: Politiets overvåkingstjeneste
Kort navn: POT

Overvåkningssentralen skifter navn til Politiets overvåkningstjeneste (POT) i løpet av første halvdel av 1980-årene. Navnene brukes over flere år om hverandre i St.prp. nr. 1. Navneendringen her satt til 1985.

01.01.2002 Navneendring

Navn: Politiets sikkerhetstjeneste
Kort navn: PST

PSTS hovedkontor ligger i Nydalen rett utenfor Oslo sentrum. I tillegg har PST ansatte lokalt i landet.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.