Statens innkrevingssentral

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 01.06.1990

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 13513
Navn: Statens innkrevingssentral
Kort navn: SI
Engelsk navn: National Collection Agency
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan (fra 1.1.2015)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Annen myndighetsutøving
Overordnet departement: Finansdepartementet
Overordnet: Skattedirektoratet
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 1833 Rana
Organisasjonsnummer: 974647834
Tidligere organisasjonsnummer:
  • 971648198