Registerenheten i Brønnøysund

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1988 Ny via omorganisering

Navn: Registerenheten i Brønnøysund
Kort navn: Brønnøysundregistrene
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 1813 Brønnøy
Relaterte enheter:
  • Sorenskriveren i Brønnøy

Brønnøysundregistrene er en forvaltningsetat med ansvar for en rekke nasjonale kontroll- og registreringsordninger for næringslivet. Etatens overordnede mål er å bidra til økt økonomisk trygghet og effektivitet både for næringslivet og i samfunnet generelt.

Bakgrunn:
Enheten har sin bakgrunn i Løsøreregisteret som etter ett års prøvedrift ble etablert som en egen seksjon under Sorenskriveren i Brønnøy i januar 1980. Lov om pant i løsøre (vedtatt 1978) bygde på at det skulle være et databasert register, til forskjell fra de tidligere manuelle reistrene spredt rundt om på de nærmere 100 sorenskriverembetene i landet. Senere kom flere andre register til; bl.a. Regnskapsregisteret basert på forskrift om innsendingsplikt for årsregnskap, vedtatt i mars 1981.

1. januar 1988 blir registrene skilt ut fra sorenskriveren i Brønnøy og blir en egen etat under navnet Brønnøysundregistrene/Brønnøysundregistera.

01.01.1989* Består via innlemming

Innlemmede enheter:

01.01.2001* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.2014 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2020 Består via omorganisering

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Relaterte enheter:

Den 1. januar 2020 vart Altinn, deler av fagmiljøet for informasjonsforvaltning i Brønnøysundregistera og Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) samla i det nye Digitaliseringsdirektoratet.

Digitaliseringsdirektoratet skal vere regjeringa sitt fremste verktøy for raskare og meir samordna digitalisering av offentleg sektor. Digitaliseringsdirektoratet vil ha Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som overordna fagdepartement. Det nye direktoratet samlar òg fellesløysningane i Difi og Altinn under ei felles leiing.

Endringa inneber at Digitaliseringsdirektoratet vert den nye forvaltaren av Altinn-samarbeidet, og at inngåtte samarbeidsavtalar med tenesteeigarar i samarbeidet vert overført frå Brønnøysundregistrene til Digitaliseringsdirektoratet.

Kilder:
- Regjeringa si pressemelding frå 14. mars 2019.(https://www.regjeringen.no/aktuelt/samler-digitaliseringsinnsatsen-i-ett-direktorat/id2632365)
- Nyhetssak, Difi, Publisert: 04. des 2019, Sist endra: 02. jan 2020: Slik blir Digitaliseringsdirektoratet (https://www.difi.no/nyhet/2019/12/slik-blir-digitaliseringsdirektoratet)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.