Politiets materielltjeneste (PMT)

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 01.01.1940 (tidspunkt ikke bekreftet)
Navn ved opprettelse: Politiintendanturen

Nedlagt via sammenslåing

Dato: 18.12.2003

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 13515
Navn: Politiets materielltjeneste (PMT)
Kort navn: PMT
Engelsk navn: * Police Material Service (PMT)
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Overordnet departement: Justis- og politidepartementet
Overordnet: Politidirektoratet
Tilhører gruppe : Politiets særorgan
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 534 Gran