Kriminalomsorgens IT-tjeneste

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1995 Nyopprettelse

Navn: Kriminalomsorgens IT-tjeneste
Kort navn: KITT
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Kriminalomsorgens IT-tjeneste (KITT) er en enhet som skal ha det løpende ansvaret for informasjonsteknologitjenesten i friomsorgen og fengselsvesenet. Kriminalomsorgens brukerstøttesenter som har vært lokalisert ved Horten kretsfengsel (med 4 stillinger), inngår som en del av den nye enheten.

30.06.2013 Nedlagt via innlemming

(Enheten ble nedlagt fordi den ble innlemmet i en allerede eksisterende enhet.)
Enheten ble innlemmet i:

Kriminalomsorgens IT-tjeneste (KITT) blir fra 1.7.2013 en del av det Kriminalomsorgsdirektoratet. Kontoret til KITT i Horten består etter endringen.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.