Trafikkdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

29.01.1944 Ny via omorganisering

Navn: Trafikkdepartementet
Kort navn: Trafikkdepartementet
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Overordnet: Regjering
Lokalisering: 301 Oslo

Trafikkdepartementet 1944-1945 - arbeidsfelt og organisasjon

Ved Ministerpresidentens vedtak 29.1.1944 ble Arbeidsdepartementets navn endret til Trafikkdepartementet. Samtidig fikk departementetny avdelingsinndeling med tre avdelinger og et generaldirektorat: Generaldirektoratet for transport, Avdeling for vei-, jernbane- og lufttrafikk, Avdeling for post, telegraf og kysttrafikk, Avdeling for vassdrags- og elektrisitetsvesen. Dertil kom flere nye kontorer og fagstyrer. Generaldirektoratene for henholdsvis statsbanene, postverket, telegrafverket og endelig vassdrags- og elektrisitetsverket ble egne kontorer i sine respektive avdelinger. Samtidig ble hele den gamle Post- og telegrafavdelingen med unntak av Dampskipskontoret og de to revisjonskontorene flyttet ut av departementet.

Kilde: Håndbok for Riksarkivet; se (http://www.riksarkivet.no/) www.riksarkivet.no

08.05.1945* Nedlagt

(Rein nedleggelse.)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.