Byfogder

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser oversikt over desentraliserte statlige enheter og desentraliserte etatsenheter.

Desentraliserte enheter og antall

ÅrAntallNavnDesentraliserte
1947 12 kontor statlige enheter
1948 12 kontor statlige enheter
1949 12 kontor statlige enheter
1950 12 kontor statlige enheter
1951 12 kontor statlige enheter
1952 12 kontor statlige enheter
1953 10 (est.) kontor statlige enheter
1954 10 (est.) kontor statlige enheter
1955 10 (est.) kontor statlige enheter
1956 10 (est.) kontor statlige enheter
1957 10 (est.) kontor statlige enheter
1958 8 kontor statlige enheter
1959 8 kontor statlige enheter
1960 8 kontor statlige enheter
1961 8 kontor statlige enheter
1962 8 kontor statlige enheter
1963 8 kontor statlige enheter
1964 9 (est.) kontor statlige enheter
1965 9 (est.) kontor statlige enheter
1966 9 (est.) kontor statlige enheter
1967 9 kontor statlige enheter
1968 10 (est.) kontor statlige enheter
1969 10 (est.) kontor statlige enheter
1970 11 kontor statlige enheter
1971 12 (est.) kontor statlige enheter
1972 12 (est.) kontor statlige enheter
1973 12 kontor statlige enheter
1974 12 kontor statlige enheter
1975 12 (est.) kontor statlige enheter
1976 13 kontor statlige enheter
1977 12 (est.) kontor statlige enheter
1978 11 kontor statlige enheter
1979 11 (est.) kontor statlige enheter
1980 10 kontor statlige enheter
1981 10 kontor statlige enheter
1982 10 kontor statlige enheter
1983 10 kontor statlige enheter
1984 10 kontor statlige enheter
1985 10 kontor statlige enheter
1986 10 kontor statlige enheter
1987 10 kontor statlige enheter
1988 6 kontor statlige enheter
1989 5 (est.) kontor statlige enheter
1990 5 (est.) kontor statlige enheter
1991 4 kontor statlige enheter
1992 4 kontor statlige enheter
1993 4 kontor statlige enheter
1994 4 kontor statlige enheter
1995 4 kontor statlige enheter
1996 4 kontor statlige enheter
1997 4 kontor statlige enheter
1998 4 kontor statlige enheter
1999 4 kontor statlige enheter
2000 4 kontor statlige enheter
2001 4 kontor statlige enheter
2002 4 kontor statlige enheter

Antall

Kartleggingen er gjennomført i et utvalg år i tidsperioden. I de tilfeller hvor det har vært endring mellom to kartlagte år – og det følgelig ikke vites i hvilket år endringen skjedde – er antallet estimert (gjennomsnittet av ytterverdiene, avrundet oppover). Estimerte antall er merket med (est.).

Merk

'Desentraliserte stalige enheter' vil si enheter som rapporterer direkte til et departement, uten at det eksisterer et mellomliggende direktorat eller tilsvarende.

'Desentraliserte etatsenheter' vil si enheter som også har et mellomnivå mellom seg og departementet, det være seg et direktorat eller tilsvarende.