Byfogder

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

2 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2001 It i domstolene – om organisatoriske forutsetninger og teknologianvendelse. Nerskogen, Even
Rapport 1999 NOU 1999: 22 Domstolene i første instans — Førsteinstansdomstolenes arbeidsoppgaver og struktur Jens Edvin A Skoghøy (leder), Anne Austbø, Karin M Bugge, Atle Helljesen, Gunnar Steintveit, Steinar Weseth, Berit Opedal Windheim, Reidunn Åbyholm, Cato Evensen, Inge Unneberg