Politi- og lensmannsdistrikter

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser oversikt over desentraliserte statlige enheter og desentraliserte etatsenheter.

Desentraliserte enheter og antall

ÅrAntallNavnDesentraliserte
1995 370 lensmannskontor statlige enheter
1996 354 (est.) lensmannskontor statlige enheter
1997 354 (est.) lensmannskontor statlige enheter
1998 338 lensmannskontor statlige enheter
1999 331 (est.) lensmannskontor statlige enheter
2000 331 (est.) lensmannskontor statlige enheter
2001 331 (est.) lensmannskontor etatsenheter
2002 323 lensmannskontor etatsenheter
2003 317 (est.) lensmannskontor etatsenheter
2004 317 (est.) lensmannskontor etatsenheter
2005 317 (est.) lensmannskontor etatsenheter
2006 317 (est.) lensmannskontor etatsenheter
2007 307 lensmannskontor etatsenheter
2008 301 lensmannskontor etatsenheter
2009 301 lensmannskontor etatsenheter

Desentraliserte enheter og antall

ÅrAntallNavnDesentraliserte
2006 7 namsfogder etatsenheter
2007 7 namsfogder etatsenheter
2008 10 namsfogder etatsenheter
2009 10 namsfogder etatsenheter

Desentraliserte enheter og antall

ÅrAntallNavnDesentraliserte
1947 54 politidistrikter statlige enheter
1948 54 politidistrikter statlige enheter
1949 54 politidistrikter statlige enheter
1950 54 politidistrikter statlige enheter
1951 54 politidistrikter statlige enheter
1952 54 politidistrikter statlige enheter
1953 54 politidistrikter statlige enheter
1954 54 politidistrikter statlige enheter
1955 54 politidistrikter statlige enheter
1956 54 politidistrikter statlige enheter
1957 54 politidistrikter statlige enheter
1958 54 politidistrikter statlige enheter
1959 54 (est.) politidistrikter statlige enheter
1960 54 (est.) politidistrikter statlige enheter
1961 54 (est.) politidistrikter statlige enheter
1962 54 (est.) politidistrikter statlige enheter
1963 53 politidistrikter statlige enheter
1964 53 politidistrikter statlige enheter
1965 53 politidistrikter statlige enheter
1966 53 politidistrikter statlige enheter
1967 53 politidistrikter statlige enheter
1968 53 politidistrikter statlige enheter
1969 53 politidistrikter statlige enheter
1970 53 politidistrikter statlige enheter
1971 53 politidistrikter statlige enheter
1972 53 politidistrikter statlige enheter
1973 53 politidistrikter statlige enheter
1974 53 politikamre statlige enheter
1975 53 politikamre statlige enheter
1976 53 politikamre statlige enheter
1977 53 politikamre statlige enheter
1978 53 politikamre statlige enheter
1979 53 politikamre statlige enheter
1980 53 politikamre statlige enheter
1981 53 politikamre statlige enheter
1982 53 politikamre statlige enheter
1983 53 politikamre statlige enheter
1984 54 (est.) politikamre statlige enheter
1985 54 (est.) politikamre statlige enheter
1986 54 (est.) politikamre statlige enheter
1987 54 politikamre statlige enheter
1988 54 politikamre statlige enheter
1989 54 politikamre statlige enheter
1990 54 politikamre statlige enheter
1991 54 politikamre statlige enheter
1992 54 politikamre statlige enheter
1993 54 politikamre statlige enheter
1994 54 politikamre statlige enheter
1995 54 politikamre statlige enheter
1996 54 politi- og lensmannsdistrikter statlige enheter
1997 54 politi- og lensmannsdistrikter statlige enheter
1998 54 politi- og lensmannsdistrikter statlige enheter
1999 54 politi- og lensmannsdistrikter statlige enheter
2000 54 politi- og lensmannsdistrikter statlige enheter
2001 54 politi- og lensmannsdistrikter etatsenheter
2002 54 politi- og lensmannsdistrikter etatsenheter
2003 27 politi- og lensmannsdistrikter etatsenheter
2004 27 politi- og lensmannsdistrikter etatsenheter
2005 27 politi- og lensmannsdistrikter etatsenheter
2006 27 politi- og lensmannsdistrikter etatsenheter
2007 27 politi- og lensmannsdistrikter etatsenheter
2008 27 politi- og lensmannsdistrikter etatsenheter
2009 27 politi- og lensmannsdistrikter etatsenheter

Desentraliserte enheter og antall

ÅrAntallNavnDesentraliserte
1947 66 (est.) politistasjoner statlige enheter
1948 66 (est.) politistasjoner statlige enheter
1949 66 (est.) politistasjoner statlige enheter
1950 66 (est.) politistasjoner statlige enheter
1951 66 (est.) politistasjoner statlige enheter
1952 66 (est.) politistasjoner statlige enheter
1953 66 (est.) politistasjoner statlige enheter
1954 66 (est.) politistasjoner statlige enheter
1955 66 (est.) politistasjoner statlige enheter
1956 66 (est.) politistasjoner statlige enheter
1957 66 (est.) politistasjoner statlige enheter
1958 66 (est.) politistasjoner statlige enheter
1959 66 (est.) politistasjoner statlige enheter
1960 66 (est.) politistasjoner statlige enheter
1961 66 (est.) politistasjoner statlige enheter
1962 66 (est.) politistasjoner statlige enheter
1963 66 (est.) politistasjoner statlige enheter
1964 66 (est.) politistasjoner statlige enheter
1965 66 (est.) politistasjoner statlige enheter
1966 66 (est.) politistasjoner statlige enheter
1967 66 (est.) politistasjoner statlige enheter
1968 66 (est.) politistasjoner statlige enheter
1969 66 (est.) politistasjoner statlige enheter
1970 66 (est.) politistasjoner statlige enheter
1971 66 (est.) politistasjoner statlige enheter
1972 66 (est.) politistasjoner statlige enheter
1973 66 (est.) politistasjoner statlige enheter
1974 66 (est.) politistasjoner statlige enheter
1975 66 (est.) politistasjoner statlige enheter
1976 66 (est.) politistasjoner statlige enheter
1977 66 (est.) politistasjoner statlige enheter
1978 66 (est.) politistasjoner statlige enheter
1979 66 (est.) politistasjoner statlige enheter
1980 66 (est.) politistasjoner statlige enheter
1981 66 (est.) politistasjoner statlige enheter
1982 66 (est.) politistasjoner statlige enheter
1983 66 (est.) politistasjoner statlige enheter
1984 66 (est.) politistasjoner statlige enheter
1985 66 (est.) politistasjoner statlige enheter
1986 66 (est.) politistasjoner statlige enheter
1987 66 (est.) politistasjoner statlige enheter
1988 66 (est.) politistasjoner statlige enheter
1989 66 (est.) politistasjoner statlige enheter
1990 66 (est.) politistasjoner statlige enheter
1991 66 (est.) politistasjoner statlige enheter
1992 66 (est.) politistasjoner statlige enheter
1993 66 (est.) politistasjoner statlige enheter
1994 66 (est.) politistasjoner statlige enheter
1995 66 (est.) politistasjoner statlige enheter
1996 66 (est.) politistasjoner statlige enheter
1997 66 (est.) politistasjoner statlige enheter
1998 66 politistasjoner statlige enheter
1999 66 politistasjoner statlige enheter
2000 66 politistasjoner statlige enheter
2001 66 politistasjoner etatsenheter
2002 66 politistasjoner etatsenheter
2003 66 politistasjoner etatsenheter
2004 66 politistasjoner etatsenheter
2005 66 politistasjoner etatsenheter
2006 66 politistasjoner etatsenheter
2007 68 politistasjoner etatsenheter
2008 68 politistasjoner etatsenheter
2009 68 politistasjoner etatsenheter

Desentraliserte enheter og antall

ÅrAntallNavnDesentraliserte
1987 5 landsdelspolitikamre statlige enheter
1988 5 landsdelspolitikamre statlige enheter
1989 5 landsdelspolitikamre statlige enheter
1990 5 landsdelspolitikamre statlige enheter
1991 5 landsdelspolitikamre statlige enheter
1992 5 landsdelspolitikamre statlige enheter
1993 5 landsdelspolitikamre statlige enheter
1994 5 landsdelspolitikamre statlige enheter
1995 5 landsdelspolitikamre statlige enheter
1996 5 landsdelspolitikamre statlige enheter
1997 5 landsdelspolitikamre statlige enheter
1998 5 landsdelspolitikamre statlige enheter
1999 5 landsdelspolitikamre statlige enheter
2000 5 landsdelspolitikamre statlige enheter

Antall

Kartleggingen er gjennomført i et utvalg år i tidsperioden. I de tilfeller hvor det har vært endring mellom to kartlagte år – og det følgelig ikke vites i hvilket år endringen skjedde – er antallet estimert (gjennomsnittet av ytterverdiene, avrundet oppover). Estimerte antall er merket med (est.).

Merk

'Desentraliserte stalige enheter' vil si enheter som rapporterer direkte til et departement, uten at det eksisterer et mellomliggende direktorat eller tilsvarende.

'Desentraliserte etatsenheter' vil si enheter som også har et mellomnivå mellom seg og departementet, det være seg et direktorat eller tilsvarende.