Politihøgskolen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 10.01.1920 (tidspunkt ikke bekreftet)
Navn ved opprettelse: Statens Politiskole

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 13624
Navn: Politihøgskolen
Kort navn: PHS
Engelsk navn: National Police Academy
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Overordnet departement: Justis- og beredskapsdepartementet
Overordnet: Politidirektoratet
Tilhører gruppe : Politiets særorgan
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 301 Oslo
Organisasjonsnummer: 974761017