Lensmenn

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 1575 257 1832 1572 180 1752 3 77 80
1981 1587 298 1885 1583 208 1791 4 90 94
1982 1592 314 1906 1584 227 1811 8 87 95
1983 1679 487 2166 1673 197 1870 6 290 296
1984 1677 494 2171 1672 184 1856 5 310 315
1985 1675 542 2217 1669 207 1876 6 335 341
1986 1691 610 2301 1680 263 1943 11 347 358
1987 1738 705 2443 1724 325 2049 14 380 394
1988 1760 802 2562 1744 386 2130 16 416 432
1989 1806 857 2663 1789 415 2204 17 442 459
1990 1817 818 2635 1804 388 2192 13 430 443
1991 1857 827 2684 1846 411 2257 11 416 427
1992 1819 790 2609 1804 381 2185 15 409 424
1993 1831 863 2694 1804 381 2185 27 482 509
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 39 38 39 39 38 39 38 39
1981 39 38 39 39 37 39 41 41
1982 39 39 39 39 38 39 48 43 43
1983 38 43 39 38 38 38 51 46 46
1984 38 43 39 38 38 38 52 46 46
1985 38 42 39 38 38 38 52 45 45
1986 38 42 39 38 37 37 45 45 45
1987 37 41 38 37 36 37 48 45 45
1988 37 40 38 37 35 37 47 44 44
1989 37 40 38 37 35 36 36 44 43
1990 37 40 38 37 36 37 39 43 43
1991 37 40 38 37 36 37 42 44 44
1992 37 40 38 37 36 37 39 44 43
1993 38 40 39 38 37 38 42 43 43

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.